כל לקוח שמגיע למשרדנו מקבל שירות של בדיקת התקינות של תלושי השכר שלו. גם אם הלקוח התקשר בעניין אחר, למשל בנושא פיטורים או שימוע, אנו בודקים את מלוא הזכויות בתלושי השכר על-מנת לבחון האם יש זכויות נוספות שיש לדרוש מהמעסיק.

עבור מעסיקים אנו מציעים שירות של בדיקת תקינות תלושי השכר וחוזי העבודה של כל העובדים, ובמידת הצורך מעבירים הוראות מדוייקות להנהלת החשבונות של החברה על-מנת לבצע את התיקונים הנדרשים.

מה ניתן ללמוד מעיון בתלוש השכר

– האם המעסיק מנכה כספים לקרן פנסיה (את העברת הכסף לקרן הפנסיה יש לוודא בנפרד)

– האם המעסיק משלם גמול עבוד עבודה בשעות נוספות

– האם המעסיק משלם דמי חג

– האם המעסיק משלם דמי הבראה

– האם המעסיק משלם דמי נסיעות

בבדיקה שאנו עורכים אנו מוודאים את תשלום כל הזכויות, ואת חישובם הנכון.

מה צריך להופיע בתלוש השכר

– פרטי החברה, מספרה וכתובתה

– פרטי העובד

– תאריך תחילת העבודה

– שכר העבודה ויתר התשלומים

– מספר ימי העבודה ומספר שעות העבודה בחודש

– צבירת ימי החופשה וימי המחלה של העובד

מה אפשר לעשות אם תלוש השכר אינו תקין

ראשית יש לזכור שהעובדה שתלוש השכר אינו תקין, אין משמעותה איבוד זכויות. לעתים אף להפך. דווקא במקרים בהם התלוש אינו תקין – קל יהיה להראות בהליך משפטי שהעובד לא קיבל את זכויותיו ולזכות בתביעה נגד המעביד.

על עצם העובדה שתלוש לא מפרט נכון את הפרטים הנדרשים עשוי בית-הדין לעבודה לפסוק פיצוי של כמה אלפי שקלים.

חובת המעסיק לניהול תקין של תלושי שכר »