בדיקת תלושי שכר וחישוב משכורת וזכויות סוציאליות

כל לקוח שמגיע למשרדנו מקבל שירות של בדיקת תלושי שכר, ובדיקת כל הזכויות הסוציאליות. גם אם הלקוח התקשר בעניין אחר, למשל בנושא פיטורים או שימוע, אנו בודקים את מלוא הזכויות בתלושי השכר על-מנת לבחון האם יש זכויות נוספות שיש לדרוש מהמעסיק.

עבור מעסיקים אנו מציעים שירות של בדיקת תקינות תלושי השכר וחוזי העבודה של כל העובדים, ובמידת הצורך מעבירים הוראות מדוייקות להנהלת החשבונות של החברה על-מנת לבצע את התיקונים הנדרשים.

תמיד עדיף לבדוק את תלושי השכר עם עורך-דין לדיני עבודה. 

מהצד של העובד – רק עו"ד לדיני עבודה ידע לזהות את הבעיות שעולות מתלוש השכר אשר כדאי להגיש בגינן תביעה לבית הדין לעבודה. במקרה כזה, עורך-הדין יוכל להמשיך ולייצג את הלקוח באותה תביעה. אין טעם ואין צורך לשלם לגורם אחר כמו רואה חשבון או חשב שכר לפני שמגיעים לעורך-דין לענייני עבודה.

מהצד של המעסיק – עורך-דין לענייני עבודה ידע לתקן את תלוש השכר שמנפיק המעסיק, בלא לחשוף אותו לבעיות ולתביעות מול העובד. 

לא כדאי לבדוק תלושי שכר עם חשב שכר או רואה חשבון – חשב שכר או רואה חשבון עשויים לבצע בדיקה טובה של התלושים, אך מכאן והלאה הלקוח יצטרך להתמודד לבד עם המעסיק או ללכת בשלב זה לעורך-דין וכך לשלם שכר טרחה כפול. אין צורך בכך. כדאי לפנות כבר בשלב הראשון לעורך-דין לענייני עבודה, שיודע לערוך חישובים אפילו טוב יותר מחשב שכר.

מה ניתן ללמוד מעיון בתלוש השכר

– האם המעסיק מנכה כספים לקרן פנסיה (את העברת הכסף לקרן הפנסיה יש לוודא בנפרד)

– האם המעסיק משלם גמול עבוד עבודה בשעות נוספות

– האם המעסיק משלם דמי חג

– האם המעסיק משלם דמי הבראה

– האם המעסיק משלם דמי נסיעות

בבדיקה שאנו עורכים אנו מוודאים את תשלום כל הזכויות, ואת חישובם הנכון.

מה צריך להופיע בתלוש המשכורת

– פרטי החברה, מספרה וכתובתה

– פרטי העובד

– תאריך תחילת העבודה

– שכר העבודה ויתר התשלומים

– מספר ימי העבודה ומספר שעות העבודה בחודש

– צבירת ימי החופשה וימי המחלה של העובד

מה ניתן לעשות אם תלוש השכר אינו תקין

ראשית יש לזכור שהעובדה שתלוש המשכורת אינו תקין, אין משמעותה איבוד זכויות. לעתים אף להפך. דווקא במקרים בהם התלוש אינו תקין – קל יהיה להראות בהליך משפטי שהעובד לא קיבל את זכויותיו ולזכות בתביעה נגד המעביד.

על עצם העובדה שתלוש לא מפרט נכון את הפרטים הנדרשים עשוי בית-הדין לעבודה לפסוק פיצוי של כמה אלפי שקלים.

מעסיק שמוסר לעובד תלושי שכר בלתי תקינים עלול לספוג קנסות ממשרד הכלכלה – קרא עוד בנושא זה

מה ניתן לעשות אם המעסיק לא מוסר תלושי משכורת

 מעסיק שאינו מוסר תלושי שכר לעובד – עובר על החוק. יש מספר דרכים לכפות על המעסיק למסור את תלושי השכר – מכתב מעורך-דין, הגשת תלונה למשרד העבודה והגשת תביעה לבית-הדין לעבודה. אם העובד יודע שתלושי השכר לא תקינים או שהוא רוצה לבדוק האם הוא מקבל את מלוא זכויותיו, כדאי לפנות לעורך-דין לענייני עבודה שיפעל על-מנת להשיג את תלושי השכר ולאחר מכן יבדוק אותם. במקרה שיתגלה כי זכויות העובד לא שולמו כמו שצריך – ניתן לשקול הגשת תביעה לבית-הדין לעבודה.