מכתב פיטורים – מכתב הפסקת העסקה – דוגמאות

מה יש לעשות לפני מסירת מכתב פיטורים

לפני שמעסיק מוסר מכתב הפסקת עבודה או למעשה מכתב פיטורים לעובד, עליו למסור לעובד מכתב זימון לשימוע. יש לזכור שעל-פי הדין יש לבצע שימוע כדין לפני שמפטרים עובד, שאחרת העובד רשאי להגיש תביעה לפיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין לבית-הדין לעבודה! אסור למסור מכתב פיטורים ללא שימוע. בכל שאלה בנושא יש להתייעץ עם עורך דין לענייני עבודה.

לאחר שימוע תקין ולאחר שיקול דעת נוסף, ניתן למסור מכתב סיום העסקה.

מה המשמעות מבחינת העובד שקיבל מכתב הפסקת עבודה

עובד שקיבל מכתב פיטורים יכול לעשות בו שימוש לקבלת דמי אבטלה. למעשה מדובר על הודעה על סיום העסקה. במקרה שמעסיק לא מסר מכתב, כדאי להקליט אותו או לשמור תיעוד אחר על עצם הפיטורים על מנת להציג זאת בעת הגשת תביעה לדמי אבטלה. בכל מקרה, כדאי להתחיל להתייצב ולחתום בלשכת התעסוקה אף ללא מכתב פיטורים שיכול להמסר בשלב מאוחר יותר. עובד שלא יחתום בשלכה לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד תקופה זו.

המעסיק אינו רשאי לחזור בו מרגע מסירת מכתב פיטורים, אלא אם העובד מוכן לבטל את הפיטורים בהסכמה ולהמשיך לעבוד כרגיל. מרגע מסירת המכתב, העובד זכאי להמשיך ולעבוד בתקופת הודעה מוקדמת עד למועד סיום עבודתו בפועל. אם המעביד מוותר על עבודה זו הוא עדיין צריך לשלם חלף הודעה מוקדמת, כלומר שכר עבודה בגין התקופה בה העובד היה זכאי לזמן של הודעה מוקדמת.

מה ההבדל בין מכתב פיטורים למכתב הפסקת עבודה

מהות המכתב נקבעת לפי תוכנו ולא לפי השם שלו. במכתב פיטורים יש לכתוב כי העובד מפוטר, ביוזמת המעסיק. מכתב הפסקת עבודה שמציין שהעובד סיים לעבוד אך לא כתוב ביוזמה של מי, יכול להתפרש כמכתב שמאשר התפטרות של עובד. לכן, עובד שזקוק למכתב פיטורים לצורך דמי אבטלה, וגם על-מנת שיהיה ברור שהוא פוטר לצורך זכאותו לפיצויי פיטורים, צריך לדרוש מכתב שאומר במפורש שהמעסיק הוא זה שהפסיק את יחסי העבודה ופיטר את העובד.

מכתב סיום העסקה לעובד שמעל בתפקידו או גנב

כאשר עובד נתפס במעשה חמור, כשהוא גונב, מתחרה בעסקי החברה או מבצע דבר מה פלילי אחר – ניתן לפטר את העובד תוך שלילת פיצויי פיטורים.

גם במקרה כזה, על אף שמדובר במעשה שאין ספק שהוא מקנה למעסיק אפשרות לפטר את העובד – חובה לערוך לעובד הליך שימוע, זאת בטרם הפיטורים בפועל ובטרם הגשת תביעה נגד עובד שגנב.

במרבית המקרים בנסיבות כאלה העובד יתנגד להחלטתו של המעסיק לשלול ממנו פיצויי פיטורים, ויגיש תביעה לבית-הדין לעבודה. בית-דין יחליט, בהתאם לחומרת המעשה, האם יש מקום לשלול מהעובד את מלוא פיצויי הפיטורים או את חלקם.

מסמכים נוספים שיש למסור עם סיום העסקת העובד

על המעסיק למסור לעובד מסמכים נוספים בעת סיום העבודה:

במקרה של שחרור כספים מקרן הפנסיה יש למסור טופס 161. בטופס זה המעסיק מציין את סכום פיצויי הפיטורים שמופקדים בקרן הפנסיה, ואת סכום פיצויי הפיטורים שהוא משלם לעובד.

בנוסף, יש למסור מכתב המופנה לקרן הפנסיה המורה לה לשחרר לטובת העובד את הכספים המופקדים שם לטובת העובד. במקרה של החלטה של המעסיק לשלול מהעובד פיצויי פיטורים – יש לציין במכתב שאין לשחרר לטובת העובד כספי פיצויי פיטורים.

בנוסף, על המעסיק למסור לעובד מכתב תקופת עבודה, המציין את מועד שבו התחיל לעבוד ואת המועד בו סיים לעבוד.

מכתב פיטורים לדוגמא

תאריך ________

הנדון: ("שם העובד") – מכתב פיטורים לאחר שימוע – מכתב הפסקת העסקה

בהמשך לשיחת השימוע שנערכה לך ביום _________ לצערנו אנו מודיעים לך על סיום יחסי עובד מעביד.

סיום עבודתך בחברה ייכנס לתוקף בתום תקופת ההודעה המוקדמת, ביום __________.

אתה מתבקש / אינך מתבקש להמשיך ולעבוד עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת.

תקופת ההודעה המוקדמת תסתיים ביום ____________.

אנו מאחלים  לך הצלחה בהמשך דרכך.

בברכה,

הנהלת החברה

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן