מעסיק יקר

לפני שהינך מוסר מכתב פיטורים לעובד, כדאי שתקרא את המאמר בנושא של זכות שימוע של עובד. זכור שעל-פי הדין יש לבצע שימוע כדין לפני שמפטרים עובד, שאחרת עלול העובד להגיש תביעה לפיצוי כספי בגין פיטורים שלא כדין.

במקרה של מסירת מכתב פיטורים ללא שימוע רשאי העובד להגיש תביעה כספית לבית-הדין לעבודה.

לייעוץ ללא התחייבות 03-6091103 >>

לאחר שימוע תקין ולאחר שיקול דעת נוסף, ניתן למסור מכתב פיטורים בנוסח כזה או דומה לו:

תאריך ________

הנדון: "שם העובד" – מכתב פיטורין לאחר שימוע – הודעה על סיום העסקה

בהמשך לשיחת השימוע שנערכה לך ביום _________ לצערנו אנו מודיעים לך על סיום יחסי עובד מעביד.

סיום עבודתך בחברה ייכנס לתוקף בתום תקופת ההודעה המוקדמת, ביום __________.

אתה מתבקש / אינך מתבקש להמשיך ולעבוד עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת.

אנו מאחלים  לך הצלחה בהמשך דרכך.

בברכה,

הנהלת החברה