בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, זכאי עובד לגמול מיוחד בעד עבודה בשעות נוספות.

מהן שעות נוספות?

בהתאם לחוק, בשבוע עבודה של 6 ימים יום עבודה רגיל לא עולה על 8 שעות. כאשר מדובר על שבוע עבודה של 5 ימים, אורך יום העבודה לא יעלה על 8.6 שעות. עבודה בשעות מעבר לנקוב לעיל, הינה עבודה בשעות נוספות.

הפסקות

כל עובד זכאי להפסקות במהלך העבודה. ביום עבודה שנמשך יותר מ-6 שעות זכאי העובד להפסקות של 3/4 שעה לפחות, כאשר בתוכן הפסקה רצופה של 1/2 שעה לפחות. בזמן ההפסקה רשאי העובד לצאת ממקום העבודה, אלא אם נוכחותו הכרחית לתהליך העבודה. אם העובד יוצא ממקום העבודה, זמן ההפסקה אינו נחשב זמן עבודה, ולא יילקח בחשבון בתחשיב השעות הנוספות.

גמול שעות נוספות

גמול השעות הנוספות שזכאי העובד לקבל הינו בשיעור של 25% מהשכר הרגיל בעד 2 השעות הנוספות הראשונות, ו-50% מהשכר הרגיל בעד יתר השעות הנוספות באותו היום. כלומר, אם השכר הרגיל הינו 40 ש"ח לשעה, התשלום בגין שתי השעות הנוספות הראשונות יהיה 50 ש"ח, ובגין יתר השעות הנוספות התשלום יהא 60 ש"ח לשעה.

גם בעבודה בימי מנוחה (שבת וחג, החל מכניסת השבת או החג) זכאי העובד לגמול של 50% מעבר לשכר הרגיל.

תביעה לגמול שעות נוספות

תביעה לגמול שעות נוספות יש להגיש לבית-הדין לעבודה. ניתן להגיש תביעה רק בגין 7 השנים האחרונות בהן לא שולם גמול שעות נוספות, מאחר שעל-פי החוק התקופה שקדמה לכך התיישנה.

עובד שעבד תקופה ארוכה במקום עבודה שאינו משלם שעות נוספות, עשוי להיות זכאי לסכומים משמעותיים ביותר. לדוגמא, עובד שעבד במקום מסויים 5 שנים, ועבד בממוצע 10 שעות ביום משעה 08:00 עד 18:00, למשל, במשך 5 ימים בשבוע, זכאי לגמול בגין כשעה אחת בכל יום, וכ-1,300 שעות נוספות בגין כל תקופת העבודה. 

על המעביד חלה חובה לנהל רישום של שעות העבודה של העובד. כאשר קיים רישום כזה, חשוב לשמור את כל דוחות הנוכחות על-מנת להוכיח את כמות השעות הנוספות במקרה שהמעביד לא משלם עבורן. אם המעביד לא עורך רישום של שעות העבודה, כדאי לערוך רישום יומיומי ביומן, של שעות העבודה, על-מנת להוכיח את כמות השעות הנוספות במקרה של תביעה.

עובדים שאינם זכאים לגמול שעות נוספות

על-פי החוק, ישנם עובדים שאינם זכאים לגמול בגין עבודה בשעות נוספות. למשל, שוטרים, עובדי צוות אוויר ומנהלים בכירים. מעבידים רבים מנסים להחיל את החריג לחוק על עובדים רבים, שאינם מנהלים בכירים, ושהתפקיד שלהם אינו דורש מידת אמון מיוחדת, אך את הפרשנות לחריג זה קובע בית-הדין לעבודה, ובדרך-כלל באופן מצומצם.

 לייעוץ ראשוני עם עורך-דין דיני עבודה, התקשר 03-6091103
או השאר פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם
 

 

התקשר עכשיו 03-6091103 לייעוץ ראשוני בלא תשלום עם עורך דין דיני עבודה.  תל-אביב, מרכז עזריאלי, הבניין המשולש, קומה 28.

 עורך דין לענייני עבודה בתל אביב | איך מגישים תביעה | מהעתונות | מפת האתר