חוק פיצויי פיטורים קובע שעובד שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, יהיה זכאי לקבל ממעסיקו פיצויי פיטורים.

אם העובד התפטר עקב הרעת תנאים או סיבה אחרת שמזכה בפיצויי פיטורים (למשל התפטרות עקב מצב בריאותי, התפטרות לאחר גיל פרישה) הוא יהיה זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים – כאילו פוטר.

עובד שהתפטר ללא זכאות לפיצויי פיטורים יהיה זכאי בדרך-כלל לפיצויי הפיטורים שנצברו עבורו בקרן הפנסיה, אך לא יהיה זכאי להשלמה לפיצויי פיטורים מלאים.

▪ חישוב פיצויי פיטורים על מרכיבי עמלות ובונוסים »
▪ הרעת תנאי עבודה »
▪ שלילת פיצויי פיטורים »

איך מחשבים פיצויי פיטורים – כללים בסיסיים

עובד במשכורת חודשית קבועה זכאי לפיצויי פיטורים בגובה משכורת אחת כפול שנות הוותק בעבודה.

לדוגמא: משכורת של 8,000 ש"ח (ברוטו) כפול 12.5 שנים = 100,000 ש"ח.

אם המשכורת עלתה לאורך השנים – יש לחשב את הפיצויים לפי המשכורת האחרונה, הגבוהה ביותר.

אם המשכורת ירדה במהלך השנים – יש לחשב את הפיצויים לפי תקופות.

לדוגמא: שנה ראשונה משכורת 6,000 ש"ח. שנה שניה משכורת 8,000 ש"ח. שנה שלישית משכורת 7,000 ש"ח. החישוב ייעשה כך:

2 שנים כפול 8,000 ש"ח + 1 שנה כפול 7,000 ש"ח = 23,000 ש"ח.

חישוב פיצויי פיטורים לעובד בשכר שעתי משתנה

גם במקרה של עובדים בשכר שעתי – החישוב ייעשה לפי גובה השכר השעתי הגבוה יותר, בדומה לחישוב של עובד במשכורת חודשית.

אך מאחר שמספר שעות העבודה משתנה מחודש לחודש, החישוב של היקף השעות ייעשה לפי ממוצע של כל שנות העבודה. כלומר, יש לעשות חישוב של חלקיות משרה כל שנה ושנה משנות העבודה, ואת החלקיות הממוצעת להכפיל בשנות העבודה ובשכר האחרון.

לדוגמא: שנה 1 – 50% משרה. שנה 2 – 75% משרה. שנה 3 – 100% משרה. ממוצע – 75% משרה. 

שכר אחרון – 40 ש"ח לשעה.

חישוב – 40 ש"ח לשעה כפול 182 שעות בחודש כפול 3 שנים כפול 75% משרה = 16,380 ש"ח.

חישוב פיצויי פיטורים לעובד בשכר לפי עמלות

לעובד בשכר שחלקו או כולו משולם לפי עמלות – פיצויי הפיטורים ייחושבו לפי ממוצע של 12 חודשים אחרונים לפני סיום העבודה.

גם כאן, אם גובה העמלות השתנה לאורך השנים לטובת העובד (הכוונה למשל שהעובד היה זכאי לעמלה של 2% מהמכירות במקום עמלה של 1%) – החישוב ייעשה לפי 12 חודשים אחרונים. אם גובה העמלות השתנה לרעת העובד – החישוב ייעשה לפי תקופות, בדומה לחישוב של משכורת שהופחתה.

קראו עוד:

חישוב פיצויי פיטורים על מרכיבי עמלות ובונוסים »

פיצויי פיטורים וסעיף 14

מאז שנת 2008 חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על מרבית העובדים במשק. סעיף זה קובע שהסכומים שהופקדו לקרן פנסיה מחליפים את פיצויי הפיטורים. בהתאם לסעיף זה, מצד אחד העובד זכאי לפיצויי הפיטורים שהופקדו – בכל מקרה; ומצד שני, אין צורך לבצע חישוב והשלמה של פיצויי הפיטורים במקרה שהשכר עלה לאורך השנים למשל.

אם המעסיק מפקיד לפיצויי פיטורים 8.33% וחלק סעיף 14 – למעשה אין צורך לבצע חישוב בסיום העבודה והמעסיק רק צריך לשחרר את מה שנצבר. במקרה שהשכר של העובד עלה לאורך השנים, העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים לפי השכר האחרון, וכך פיצויי הפיטורים שייקבל יהיו נמוכים יותר מחישוב של שכר אחרון כפול מספר שנות העבודה.

מדוע 8.33%? מאחר שהחישוב הוא של משכורת אחת לכל שנת עבודה, החישוב הוא 1/12 וזה שווה ל-8.33%.

כיום בדרך-כלל מופקדים עבור מרבית העובדים פיצויי פיטורים בשיעור של 6% (כאשר פיצויי פיטורים מלאים הם הפקדה של 8.33%). כלומר, מופקדים כ-3/4 מפיצויי הפיטורים, וחל עליהם סעיף 14.

במקרה כזה, המעסיק יהיה חייב להשלים פיצויי פיטורים רק על 2.33% מהפיצויים, או 28% מהפיצויים. כלומר 28% ממשכורת חודשית לכל שנת עבודה.

האם כל עובד חייב לחתום על הסכם הכולל את הוראות סעיף 14

החתימה על הסכם הכולל תנאים של סעיף 14 תלונה בהסכמה של הצדדים בתחילת העבודה או תוך כדי העבודה. בכל מקרה, החתימה תקפה רק 3 חודשים רטרואקטיבית, כלומר המעסיק לא יכול להחתים עובד על הסכם עם הוראות סעיף 14 לאחר שנות עבודה, באופן שיפגע בזכויות של העובד.

בכל מקרה, גם ללא חתימה על חוזה הכולל את הוראות סעיף 14, בהתאם לצו ההרחבה הכללי בדבר ביטוח פנסיוני, הוראות סעיף 14 חלות על כלל העובדים, במקרים של הפקדה של 6% לפיצויי פיטורים – והסדר זה נהוג במרבית מקומות העבודה אצל מרבית העובדים.

רכיבים שנלקחים בחשבון בחישוב פיצויי פיטורים

שכר
תוספת ותק
תוספת יוקר המחיה
תוספת משפחה
תוספת מחלקתית או מקצועית
עמלות מכירה שמשולמות דרך קבע לאיש מכירות

רכיבים שאינם נלקחים בחשבון בחישוב פיצויי פיטורים

אחזקת רכב ונסיעות
שעות נוספות – גם כאלה שמשולמות כשעות נוספות גלובאלי חודשי
פרמיה (בשונה מעמלות)
משכורת 13
דמי הבראה
ביגוד
בונוס שנתי

לעתים משולמים לעובד רכיבי שכר "פיקטיביים" על-מנת להקטין את חבות המעסיק לתשלום לפיצויי פיטורים ופנסיה. רכיבים אלה יכולים לקבל שמות שונים ומשונים. אם העובד יוכיח שמדובר ברכיב פיקטיבי שלמעשה משולם מדי חודש כשכר עבודה לכל דבר – הרי שגם חלק זה יילקח בחשבון. למשל – רכיב "בונוס" קבוע שמשולם בכל חודש בסכום זהה.