חישוב פיצויים לעובד

איך מחשבים פיצויים לעובד שפוטר

עובד במשכורת חודשית קבועה זכאי לפיצויי פיטורים בגובה משכורת אחת כפול שנות הוותק בעבודה. חישוב פיצויים יש לעשות, לדוגמא, כך:

משכורת של 8,000 ש"ח (ברוטו) כפול 12.5 שנים = 100,000 ש"ח.

איך מחשבים פיצויים לפי ברוטו או נטו? חישוב פיצויים יהיה תמיד לפי משכורת ברוטו ולא נטו.

אם המשכורת עלתה לאורך השנים – יש לחשב את הפיצויים לפי המשכורת האחרונה, הגבוהה ביותר.

אם המשכורת ירדה במהלך השנים – יש לחשב את הפיצויים לפי תקופות.

איך מחשבים פיצויים לעובד חודשי, דוגמא: שנה ראשונה משכורת 6,000 ש"ח. שנה שניה משכורת 8,000 ש"ח. שנה שלישית משכורת 7,000 ש"ח. החישוב ייעשה כך:

2 שנים כפול 8,000 ש"ח + 1 שנה כפול 7,000 ש"ח = 23,000 ש"ח.

*** לאחר מכן חשוב לדעת: הסכומים שמופקדים בקרן הפנסיה לזכות העובד לצורך פיצויי פיטורים, באים בחשבון של חישוב זה. כלומר, אם העובד זכאי ל-23,000 ש"ח ובקרן הפנסיה מופקד סך של 10,000 ש"ח, על המעסיק לשלם השלמת פיצוי פיטורים בסך של 13,000 ש"ח.

משרדנו נותן שירות של חישוב או בדיקת פיצויים.

חישוב פיצויים וגמר חשבון

תשלום וחישוב פיצויים וגמר חשבון יש לבצע ולשלם לעובד בחודש העוקב, לסיום העבודה, ולכל היותר 30 ימים ממועד סיום העבודה. 

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר

עובד שמתפטר מהעבודה עקב הרעת תנאי עבודה, עקב יחס לא תקין בעבודה, אי תשלום זכויות או עקב נסיבות אישיות שונות (בנסיבות מסויימות שקבועות בחוק), כגון: מחלה, התגייסות לצה"ל, נישואין ועוד – זכאי לפיצויי פיטורים כמו עובד שפוטר. פיצויים לעובד שהתפטר בנסיבות אלה זהים לחלוטין לפיצויי של עובד שפוטר. במקרים אלה, כדאי לפנות לעורך דין לדיני עבודה לפני שמתפטרים.

לצד זאת, עובד שהתפטר ללא סיבה שמזכה בפיצויי פיטורים, זכאי לקבל פיצויי פיטורים חלקיים – את מה שהופקד או היה צריך להיות מופקד בקרן הפנסיה.

חישוב פיצויים לעובד שעתי או משרה חלקית

גם במקרה של עובדים בשכר שעתי או כאלה שעובדים במשרה חלקית – חישוב פיצויי פיטורין ייעשה לפי גובה השכר השעתי הגבוה יותר, בדומה לחישוב של עובד במשכורת חודשית.

אך מאחר שמספר שעות העבודה ושיעור המשרה החלקית משתנה מחודש לחודש, החישוב של היקף השעות ייעשה לפי ממוצע של כל שנות העבודה. כלומר, יש לעשות חישוב של חלקיות משרה כל שנה ושנה משנות העבודה (אפילו אם מדובר ב-30 שנה), ואת החלקיות הממוצעת להכפיל בשנות העבודה ובשכר האחרון.

איך מחשבים פיצויים לעובד שעתי, דוגמא: שנה 1 – 50% משרה. שנה 2 – 75% משרה. שנה 3 – 100% משרה. ממוצע – 75% משרה. 

שכר אחרון – 40 ש"ח לשעה.

חישוב – 40 ש"ח לשעה כפול 182 שעות בחודש כפול 3 שנים כפול 75% משרה = 16,380 ש"ח.

רכיבים שנלקחים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורין

שכר
תוספת ותק
תוספת יוקר המחיה
תוספת משפחה
תוספת מחלקתית או מקצועית
עמלות מכירה שמשולמות דרך קבע לאיש מכירות

רכיבים שאינם נלקחים בחשבון לצורך חישוב פיצויים

אחזקת רכב ונסיעות
שעות נוספות – גם כאלה שמשולמות כשעות נוספות גלובאלי חודשי (אלא אם הוסכם אחרת)
פרמיה (בשונה מעמלות)
משכורת 13
דמי הבראה
ביגוד
בונוס שנתי

חישוב פיצויים לעובד עם עמלות

פיצויי פיטורים מחושבים לפי משכורת כפול שנות העבודה. כאשר עובד מקבל את שכרו לפי כמות תוצרת או לפי עמלות, חישוב פיצויי פיטורין נעשה לפי ממוצע העמלות ב-12 חודשי העבודה האחרונים. כלל זה קבוע בתקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים).

בדרך כלל עמלות משולמות לאיש מכירות, אך יכולות להיות משולמות גם עבור הישגים אחרים שנקבעים בחוזה העבודה.

בפסק דין שניתן על-ידי בית-הדין לעבודה בתיק שניהל משרדנו, זכתה תובעת בסכום של כ-72,000 ש"ח עבור השלמת פיצויי פיטורים, וכן סכום נוסף של כ-83,000 ש"ח עבור דמי חופשה. סכומים אלה ניתנו בגין כך שחלק משמעותי בשכר העובדת שולם על בסיס עמלות מכירה ולא חושב כראוי על ידי המעסיק. 

חישוב פיצויים במקרה שממוצע העמלות בשנה האחרונה נמוך משנים קודמות

ככלל, כאשר המשכורת בתקופת העבודה האחרונה היא גם הגבוהה ביותר בשנות העבודה, יש לחשב את פיצויי הפיטורים לפי המשכורת האחרונה – הגבוהה – במכפלת השנים. אם השכר האחרון נמוך יותר מזה של שנים קודמות, יש לחשב את פיצויי הפיטורים לפי תקופות.

במצב של חישוב פיצויי פיטורין על בסיס עמלות המצב שונה. החישוב נעשה בכל מקרה לפי ממוצע 12 החודשים האחרונים, גם אם ממוצע זה נמוך משנים קודמות במהלכן הרוויח העובד עמלות בסכום גבוה יותר.

עם-זאת, אם הירידה בממוצע העמלות התרחשה עקב שינוי בתנאי העבודה, או עקב שינוי אחוז הרווח או היעדים לקבלת העמלות – יש לחשב את פיצויי הפיטורים לפי שתי תקופות (או יותר). 

לדוגמא: בשנה הראשונה הרוויח העובד שכר בסיס של 5,000 ש"ח ועמלות בסך של 5,000 ש"ח בממוצע. אז נעשה שינוי לרעה בתנאי עבודתו של העובד, ושיעור העמלות הופחת מ-10% ל-5% מכל מכירה. בשנה השניה הרוויח העובד שכר בסיס בסך של 5,000 ש"ח ועמלות בסך של 3,000 ש"ח בממוצע. במצב כזה החישוב יהיה לפי שתי תקופות. שנה ראשונה – 10,000 ש"ח ושנה שניה 8,000 ש"ח. זאת בניגוד למצב שלא היה מתרחש שינוי בתום תקופת העבודה הראשונה, ואז חישוב הפיצויים היה לפי 8,000 ש"ח כפול 2 שנים.

תוספות שכר בשמות פיקטיביים

לעתים רבות מעסיקים רושמים בתלוש השכר תוספות שכר בשמות שונים ומשונים: תגמול, בונוס מנהל, פרמיה, תוספת, תוספת גלובאלית, עמלה וכדומה. 

השם אינו חשוב. אם מדובר במרכיבי שכר שמשולמים מדי חודש – או כמעט מדי חודש – הרי שמדובר בחלק אינטגרלי מהשכר, שהעובד מסתמך עליו, ועל-כן הוא יילקח בעת חישוב פיצויי פיטורין ויתר הזכויות הסוציאליות. רק כאשר מדובר בבונוס או תוספת שניתנים אחת לתקופה ארוכה לפי שיקול דעת המעסיק, למשל בונוס שניתן אחת לשנה, סכום זה לא יילקח בחשבון חישוב פיצויים.

אילו סוגים של עמלות נלקחות בחשבון בחישוב פיצויים

ישנם סוגים שונים של עמלות, ולא כל סוג של עמלה נלקח בחשבון בחישוב הפיצויים.

העמלות צריכות להיות עבור הישגים של העובד עצמו. למשל, עבור מכירות שביצע העובד עצמו. זאת בניגוד לבונוס או פרמיה שמקבל עובד. למשל, בוננוס בשיעור של 1% מהקופה של החנות הנגזרת ממכירות כל העובדים בחנות. על גובה המכירות בכל החנות אחראיים עובדים רבים, ואם העובד מקבל 1% מהמחזור של החנות, זו לא עמלה עבור הישגים אישיים שלו. עמלה מסוג זה לא תלקח בחשבון בחישוב הפיצויים.

כאשר מדובר בפרמיה שניתנת רק בתנאי מסוים ואינה ניתנת כתוצאה ממאמץ בגין עבודתו הרגילה של העובד – פרמיה זו לא תלקח בחשבון בחישוב הפיצויים. למשל, פרמיית עידוד למניעת איחורים שמתקבלת בתנאי שהעובד לא מאחר. אם העובד מקיים את התנאי הוא מקבל את הפרמיה ואם לא – הוא לא מקבל. פרמיה כזו לא תלקח בדרך-כלל בחישוב פיצויי הפיטורים.

בונוס שנתי שניתן על-פי שיקול דעת של המעסיק, או אף בונוס שקבוע בהסכם עבודה – לא יילקח בחישוב הפיצויים מאחר שאין מדובר בחלק מהשכר הרגיל של העובד.

זכויות נוספות שיש לחשב גם על בסיס עמלות

לא רק פיצויי פיטורים יש לחשב לפי עמלות. גם בתשלום זכויות נוספות לעובד יש לקחת בחשבון את העמלות:

חופשה שנתית – כאשר העובד יוצא לחופשה ואינו יכול לעבוד ולמכור ולקבל בגין כך עמלות – שכרו נפגע. לכן, בחישוב יום חופשה יש לקחת כל מרכיב שכר, כולל עמלות. כאשר העובד יוצא לחופשה יש לשלם לו הן את שכר הבסיס והן ממוצע עמלות. כאשר שכרו של העובד הוא שכר חודשי, הרי שבניצול ימי חופשה השכר החודשי נשאר כפי שהיה, והמעסיק צריך להוסיף לתלוש השכר תשלום של ממוצע עמלות לפי מספר ימי החופשה.

דמי מחלה – יש לחשב לפי ממוצע עמלות בדומה לדמי חופשה.

הודעה מוקדמת – עובד שהמעביד שלו מוותר על עבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת, זכאי לממוצע עמלות בחישוב זהה לזה של פצויי פיטורים, מאחר שנמנעה ממנו האפשרות לבצע מכירות ולקבל עמלות.

פנסיה – המעסיק מחוייב להפריש כספים לקרן פנסיה על מרכיב עמלות. ככל שמדובר בחברה שאין לה חובה להפריש מעבר לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, תקרת החובה היא גובה השכר הממוצע במשק. כלומר, המעסיק לא חייב להפריש לפנסיה על כל סכום של עמלות, אלא לכלל מרכיבי השכר עד לגובה השכר הממוצע במשק. אם שכר הבסיס עולה על השכר הממוצע במשק, המשמעות היא שכלל אין חובה להפריש לפנסיה על מרכיב העמלות.

פטור ממס על תשלום פיצויי פיטורים

על פי החוק, פיצויי פיטורים פטורים ממס הכנסה וביטוח לאומי, עד לתקרה מקסימלית של 12,340 ש"ח לשנה. כלומר, עובר שפיצויי הפיטורים שלו מחושבים לפי משכורת הנמוכה מסכום זה, לא ישלם מיסים כלל על פיצויי הפיטורים.

בגין הסכום שמעל התקרה המותרת לפטור ממס, יחוייב במס הכנסה בלבד (ללא תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות), לפי שיעור המס השולי של העובד, כאילו מדובר בהכנסה רגילה כמו משכורת. לכן, עובד עם משכורת ממוצעת ישלם מס הכנסה של כ-25-30% מהסכום שמעל התקרה, ואילו עובד עם משכורת גבוהה ישלם מס בשיעור של 40-50% מהסכום שמעל התקרה. 

כאשר מדובר בעובד עם משכורת גבוהה שעבד שנים ארוכות מדובר בתשלום מס משמעותי וגבוה.

כדי לחסוך תשלום מס, ניתן להשאיר בקרן הפנסיה את סכום הפיצויים שאינם פטורים ממס, וכך לא לשלם מס בגינם. הפטור יחושב רק על החלק ששולם לחשבון הבנק של העובד. יתר על כן, עובד אף רשאי לבקש ממעסיקו להפקיד חלק מפיצויי הפיטורים בקרן הפנסיה גם בשלב סיום העבודה, וכך לא לשלם מס גם בגין חלק זה, וכך לכל היותר למשוך לחשבון הבנק שלו רק את החלק הפטור ממס לפי התקרה של 12,340 ש"ח לכל שנה.

מה לעשות אם המעסיק מפטר אותי אבל לא מוסר לי מכתב פיטורים

במצב כזה אין ספק שאתה זכאי לפיצויי פיטורים. הבעיה היא שאתה עלול להתקל בקושי להוכיח שפוטרת. המעסיק עלול לטעון שהוא כלל לא פיטר אותך. לכן במקרה של אי מסירת מכתב פיטורים כדאי להקליט את המעסיק על עצם הפיטורים ולהתייעץ באופן מיידי עם עורך דין דיני עבודה.

רצף זכויות בעת חילופי מעסיקים

בעת חילופי מעסיקים – כלומר כאשר העסק עובר מחברה לחברה או מבעלים אחד לבעלים אחר – העובדים יכולים להיות זכאים לפיצויי פיטורים.

הזכאות לפיצויי פיטורים בכל מקרה מותנית בהשלמת שנת עבודה אחת.

אם העובד ממשיך לעבוד עבור המעסיק החדש ולא מקבל פיצויי פיטורים וגמר חשבון מהמעסיק הישן, מתקיים רצף זכויות בין מעסיקים, והוותק של העובד נשמר במקום העבודה, מבחינת זכאות עתידית לפיצויי פיטורים.

אפשרות ראשונה: העובד פוטר במהלך החלפת המעסיקים

במקרה כזה כמובן שהעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. יש לזכור שגם במקרה כזה המעביד יהיה חייב בביצוע של הליך שימוע.

אפשרות שניה: העובד ממשיך לעבוד אצל המעסיק החדש

יש הבדל בתנאים בין עובדים מסוגים שונים:

עובדי כוח אדם ועובדי חברות ניקיון ושמירה – עובדים אלה יהיו זכאים בכל מקרה של חילופי מעסיקים לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם (אם השלימו שנת עבודה). העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אף אם הקבלן הקודם הציע לעובד מקום עבודה חלופי אחר והעובד סירב להצעה.

אם בעת חילופי המעסיקים העובד לא השלים שנת עבודה אבל המשיך לעבוד באותו מקום אצל מעסיק חדש, הוא עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים בעתיד, מהמעסיק החדש, גם בגין תקופת העבודה הראשונה, וזאת לנוכח רצף זכויות וותק במקום העבודה.

כמו כן, העובד יהיה זכאי לכל הזכויות בהתאם לוותק שצבר באותו מקום עבודה, כולל דמי הבראה וחופשה.

יתר העובדים – עובד שממשיך לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. ואולם, הוותק שלו במקום העבודה יימשך ויישמר והוא עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים בעתיד עבור כל תקופת העבודה, כולל התקופה אצל המעסיק הראשון.

אפשרות שלישית: עובד שמתפטר בעת חילופי מעסיקים

כאשר עובד מתפטר עקב חילופי מעסיקים הוא יכול להיחשב כמתפטר בדין פיטורים. עניין זה ייבחן לגופו וייבדק האם יש פגיעה בזיקה בין העובד למקום עבודתו, ובמקרה כזה אכן יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. כדאי לבחון סוגייה זו עם עורך-דין לענייני עבודה בכל מקרה שעניין זה כזה מתרחש.

פיצויי פיטורים שמופקדים בקרן פנסיה

לרוב העובדים מופקדים חלק (או כל) כספי פיצויי הפיטורים בקרן פנסיה. אותם כספים נלקחים בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים של העובד. כלומר, ככל שמופקדים כספי פיצויים בקרן הפנסיה, והעובד זכאי לפיצויי פיטורים, חלק מפיצויי הפיטורים (או כולם) ישוחררו מקרן הפנסיה וחלק ישולם על ידי המעסיק ישירות.

במרבית המקרים, גם עובד שמתפטר זכאי לכספי פיצויי הפיטורים המופקדים בקרן הפנסיה, אף אם העובד התפטר ללא סיבה שמזכה אותו בפיצויי פיטורים באופן מלא. כך, למשל, כאשר חל על כספי הפיצויים סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

בנוסף, תיקון 21 לחוק הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופות גמל) קובע, כי לאחר 4 חודשים ממועד סיום העבודה העובד יהיה זכאי למשוך כספי פיצויים מקרן הפנסיה אף ללא אישור מהמעסיק. המעסיק יוכל במקרים מסויימים למשוך כספים מרכיב הפיצויים רק אם העביר לקרן הפנסיה בתוך 4 חודשים ממועד סיום העבודה, פסק-דין מבית-הדין לעבודה שהעובד אינו זכאי לכספים (או אישור על נקיטת הליך משפטי ואז ימתינו להכרעה שתהיה בהליך) או הודעה של שהמעסיק ושל העובד על זכאות המעסיק להחזר הכספים – הודעה שנחתמה לאחר סיום יחסי העבודה.

כלומר, אחרי 4 חודשים ממועד סיום העבודה, אם המעסיק לא נקט בהליך משפטי – העובד יוכל למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה, אף ללא אישור וללא מכתב שחרור מהמעסיק.

חישוב פיצויים לפרילנסר

ישנם מקרים בהם פרילנסר שעבד כנגד חשבונית מס ולא תלוש שכר, ייחשב בדיעבד כבעל יחסי עובד מעביד עם המעסיק, ויוכל לתבוע זכויות עבודה שונות ובכלל זה פיצויי פיטורים.

חישוב פיצויים לעוזרת בית

פיצויי פיטורים צריכים להיות משולמים לעוזרת בית בדיוק כמו לכל עובד. החישוב הבסיסי הוא משכורת אחת לכל שנת עבודה. אם השכר עלה לאורך השנים החישוב ייעשה לפי המשכורת האחרונה. אם היקף המשרה השתנה לאורך השנים – חישוב הפיצויים ייקח היקף משרה ממוצע של כל שנות העבודה.

מחשבון פיצויים

אין אף מחשבון פיצויי פיטורים שידע לבצע חישוב נכון. פיצויי פיטורים מחושבים, ככלל, לפי משכורת אחרונה כפול מספר שנות העבודה. בעת חישוב פיצויי פיטורין יש לקחת בחשבון, בין היתר, את הפרמטרים הבאים:

א. תקופת העבודה;

ב. שינוי בהיקף המשרה בכל שנה ושנה מתקופת העבודה;

ג. חישוב לפי תקופות משתנות במקרה של הפחתת שכר;

ד. חישוב לפי תקופות משתנות במקרה של שינוי בתפקיד;

ה. לקיחה בחשבון של חופשה ללא תשלום;

ו. לקיחה בחשבון של ממוצע עמלות, ומנגד לא לקחת בחשבון מרכיבים כמו בונוס;

ז. חישוב מלא או חלקי לפי סעיף 14 וחישוב מלא או חלקי לפי משכורת אחרונה.

כאמור, אין שום מחשבון פיצויי פיטורים שידע לקחת בחשבון את כל הפרמטרים המפורטים לעיל ולבצע חישוב נכון. מחשבוני פיצויי פיטורים, ככלל, לוקחים את המשכורת הקובעת ומכפילים בתקופת העבודה. זהו חישוב פשוט ובסיסי שלא מתאים במקרים רבים.

אם בכל זאת יש צורך במחשבון – כאן מצאתי מחשבון פיצויי פיטורים נוח ויעיל.

משרד עורכי דין אורי שאבי

דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, מגדל משולש, קומה 28, תל-אביב

טל: 03-6091103 | פקס: 03-6961527 | וואטסאפ: 050-6767945 | [email protected]

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אורי שאבי | עורך דין לענייני עבודה | ייצוג מעסיקים | ייצוג עובדים

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן