עובד בחברת תקשורת גדולה פוטר לאחר 7 שנות עבודה. לאחר פיטוריו טען העובד באמצעות משרדנו שבמהלך שנות עבודתו הוא עבד שעות נוספות רבות עליהן לא קיבל גמול לפי החוק. לאחר שהוגשה תביעה התנהל משא-ומתן ובסופו קיבל העובד תשלום בסך של 100,000 ש"ח.