עובד שהתפטר מחברת הייטק עקב אי העברת סכומי כסף לפוליסת ביטוח המנהלים, תבע באמצעות משרדנו את תשלום אותם סכומים וטען שהוא זכאי גם פיצויי פיטורים. לאחר הגשת התביעה התנהל משא-ומתן והעובד קיבל סך של 152,000 ש"ח.