עובד בנק בן 66 פוטר לאחר כ-שש שנות עבודה. משרדנו הוכיח כי הפיטורים נבעו עקב גילו של העובד. במהלך ההליך המשפטי הושג הסכם לפיו קיבל העובד פיצוי בשיעור שכרו לשנה שלמה, בסך של 130,000 ש"ח.

במסגרת ההליך לא היה פשוט לשכנע שהפיטורים נבעו עקב גילו של העובד, וזאת לנוכח העובדה שהוא התקבל לעבודה בגיל מבוגר יחסית – בגיל 60. לכן, לכאורה, מעסיק שקולט עובד בגיל מבוגר, כפי הנראה אין בכוונותיו להפלות עובד לנוכח גילו.

אלא שבמהלך ההליך הוכחנו שלנוכח פרוייקטים שנמשכים יותר משנה, החליט הבנק לפטר את העובד עם השלמת פרוייקט ותחילתו של פרוייקט חדש, תוך שהבנק צופה שהעובד יגיע לגיל 67 (גיל הפרישה) בטרם יושלם הפרוייקט. למרות שהעובד הביע את רצונו להמשיך ולעבוד אף לאחר גיל 67, החליט הבנק שהוא מעדיף שלא להעסיק את העובד בפרוייקט שיסתיים לאחר הגיעו של העובד לגיל 67.

בנסיבות אלה, טענו שמדובר באפלייה על רקע גיל.

השופטת קיבלה את עמדתנו והציעה לשלם לעובד שכר מלא בגין שנת העבודה שהפסיד, וכך סוכם על פיצוי בסך של 130,000 ש"ח.