לקריאת מאמר אודות פסק הדין באתר YNET

משרדנו הגיש תביעה של עובדת שעבדה בחברת IBM במשך 36 שנים. העובדת פוטרה בגיל 59 בטענה לשינוי ארגוני. במסגרת כתב-התביעה טענו בשם העובדת שהפיטורים היו בלתי תקינים ובלתי סבירים וכי הליך השימוע לא היה תקין והתנהל בחוסר תום לב.

בפסק-הדין קיבל בית-הדין לעבודה את טיעוני התביעה ופסק לתובעת פיצוי בסך של כ-170,000 ש"ח.

העובדת עבדה בפועל בחברת IBM כמחצית מהתקופה ובחברה אחרת כמחצית מהתקופה. מאחר שתפקידה של העובדת לא השתנה לאורך כל התקופה, החיל בית-הדין לעבודה את האחריות לפיצוי גם על חברת IBM, על-אף שבמועד סיום עבודתה ובכל השנים האחרונות לעבודתה העובדת לא עבדה תחת IBM אלא נתנה שירות ל-IBM דרך חברה חיצונית, זאת מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחובת תום הלב ביחסי עובד ומעביד.