לקוחה שלנו שעבדה במסעדה בתל-אביב, הוטרדה מינית על-ידי המנהל של המסעדה. לאחר שהוגשה תביעה התנהל משא ומתן  ממושך ובסופו העובדת קיבלה פיצוי בסכום של 150,000 ש"ח.