דוגמא לכתב תביעה בנושא של הפליה על רקע דת:

 

בבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב

בעניין:

התובע:  ש. מ.

באמצעות ב"כ עו"ד אורי שאבי ועו"ד יפעת בלייך

ממרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 28

דרך מנחם בגין 132, תל-אביב 67011

טל' 03-6961402; פקס' 03-6096269

           -נגד –

הנתבעת:  ר. ב. בע"מ

מרחוב הצורף 5, חולון 58856

מהות התביעה: כספית – פיצוי על פיטורין שלא כדין, פיצוי על הפלייה מטעמי דת, פיצויי- פיטורים וזכויות סוציאליות נלוות

סכום התביעה: 107,014 ₪

כתב-תביעה

רקע עובדתי

 1. הנתבעת (להלן, גם: "החברה") היא חברה העוסקת במתן שירותי אבטחה. התובע עבד אצל הנתבעת מיום 10.10.2006, והועסק כמאבטח בחברת "אלקטרוניקס ליין" בפתח-תקווה. במסגרת ביצוע תפקידו התובע אף היה מכין את סידורי העבודה של שאר המאבטחים שהועסקו בחברה זו. יחסי העבודה ששררו היו טובים ונעימים והתובע היה אהוד על עמיתיו, על הנהלת אלקטרוניקס ליין ועל עובדיה.

העתקי מכתבי הערכה שקיבל התובע מצ"ב כנספח א'

התובע הינו איש ירא-שמיים ושומר שבת.

 1. בחודש אוקטובר 2008 הוצב מפקח עבודה חדש על עבודתו של התובע, מר א. בודניק (להלן: "מר בודניק"). או אז אירעו האירועים הבאים:

א.      ביום 24.10.2008, יום שישי, עבד התובע במשמרת-יום שאמורה היתה להסתיים בשעה 15:30. התובע, שהוא כאמור שומר שבת, ביקש לוודא מול המפקח, מר בודניק כי בשעה היעודה יגיע מאבטח מחליף, על-מנת שהתובע יוכל להספיק להגיע לביתו – מרחק 25 דקות נסיעה ממקום העבודה – לפני כניסת השבת. ואולם, מר בודניק התייחס בביטול לפניותיו של התובע. לקראת סוף המשמרת ניסה התובע שוב ושוב ליצור קשר עם האחראים עליו, אולם פניו הושבו ריקם. עת איש לא הגיע להחליפו, ובמצב של לחץ נפשי קשה כתוצאה מן החשש מפני חילול שבת, נאלץ התובע לעזוב את המקום, תוך שהוא נועל את הדלתות ומטמין את המפתח, ולמהר אל ביתו לקבל את פני השבת.

ב.      בתום שבת זו התייצב התובע כרגיל במקום עבודתו, ביום א', 26.10.2008; אולם, גילה לתדהמתו הרבה, כי עובד אחר מאייש את עמדתו. לאחר בירור שערך, נודע לתובע כי הוחלט להשעותו מעבודתו עד ליום 31.10.2008; זאת, ללא כל הודעה, שיחה או בירור ורק משום שהתובע סירב לחלל את השבת!

ג.        בפגישה עם מר י. כחלון, סגן מנהל סניף הנתבעת, ביום 30.10.2008 סוכם כי יוקפד על כך, שהתובע יוכל לסיים את משמרות ימי השישי כשעה לפני כניסת השבת. התובע שב לעבודתו ביום א', 2.11.2008. יוזכר, כי בחודשים אילו של השנה מתקצר היום ומועד כניסת השבת הופך מוקדם משבוע לשבוע. על-כן, היה חשוב לתובע באופן מיוחד כי יובהר שעל הנתבעת לדאוג להחלפתו בזמן. הנתבעת מצידה, ככל הנראה, ראתה בכך סוג של "מטרד".

העתק סיכום הפגישה בין התובע לבין מר כחלון וכן העתק מכתב ששלח התובע בעניין זה מצ"ב כנספח ב'

ד.      למרות האמור לעיל, פחות משבועיים לאחר חזרתו של התובע לעבודה סדירה אירע מקרה דומה בעת שהתובע עבד במשמרת יום שישי, 14.11.2008. במהלך כל המשמרת חשש התובע מפני הבאות, דבר שגרם לו ללחץ נפשי קשה, תסכול ומועקה, עד כי חש לחצים בחזה. כל נסיונותיו של התובע (בטלפונים ובהודעות SMS) לברר מה "יעלה בגורלו" בתום המשמרת עלו בתוהו. כאשר מועד כניסת השבת מתקרב ואביו הקשיש של התובע ממתין לו מעבר לכביש, על מנת להסיעו לביתו בטרם תיכנס השבת, הגיע למקום המפקח, מר בודניק תוך שהוא אומר לתובע "תירגע, אמרו שיאחרו קצת". בסערת רגשות צעק התובע לעבר מר בודניק "למה אתה עושה לי את זה?" ו"אני אתבע אותך", ורץ למכונית של אביו.

ה.      גם בתום שבת זו התייצב התובע כרגיל במקום עבודתו, ביום א', 16.11.2008 ושוב נוכח לדעת כי אדם אחר מאייש את עמדתו וכי הוא, התובע, מושעה מעבודתו. למחרת קיבל התובע שיחת טלפון ממנהל משאבי האנוש של הנתבעת, מר מ. בנבנישתי, שהודיע לו כי עליו להגיע מיד לשימוע, מבלי לפרט בפניו מדוע. התובע התייצב לשימוע, אשר במהלכו הועלו כנגדו טענות, אותן הכחיש התובע מכל וכל. מכאן ואילך התובע לא שובץ עוד לעבודה ולא שולמו לו סכומים המגיעים לו על פי דין.

ו.        בתקופה זו שלח התובע מספר מכתבים והודעות SMS לגורמים שונים בנתבעת ובחברה בה הוצב כמאבטח, תוך שהוא נסער וחרד לפרנסתו, אולם רק לאחר שפנה לייעוץ בסניף "ההסתדרות" זכה למענה מאת הנתבעת.

העתקי חליפת המכתבים והודעות ה-SMS הנ"ל מצ"ב כנספח ג'

ז.       במסגרת המכתבים המצורפים (נספח ג' לעיל), קיבל התובע מכתב פיטורים, במסגרתו הודיעה לו הנתבעת כי הוא מפוטר בלי הודעה מוקדמת ובלי תשלום פיצויי-פיטורים.

ח.      מדברים שנמסרו לתובע, התברר כי הוא "מואשם" באלימות כלפי מר בודניק, וכי לנוכח טענה זו הוא מפוטר בלא תשלום פיצויי-פיטורים ובלי מתן הודעה מוקדמת. לתובע לא נותר, אלא להכחיש, מכל וכל, טענה לאלימות מצדו, וכי לא התרחש דבר מלבד המתואר לעיל.

ט.      בעקבות אירועים אלה ובמהלכם חש התובע ברע וסבל ממשבר. הוא הופנה לייעוץ פסיכולוגי על-ידי רופא המשפחה וטופל בכדורים נגד חרדה ומתח.

העתק הפניית הרופא המטפל מצ"ב כנספח ד'

טיעון המשפטי והסעדים הנתבעים

פיטורים בניגוד לסעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

 1. התובע יטען כי הן היחס אותו קיבל, הן מעמדו בעבודה והן פיטוריו, בסופו של דבר, נבעו מבקשותיו החוזרות ונשנות מן האחראים עליו בנתבעת כי ידאגו להחלפתו במועד בסיום משמרות יום שישי ועקב סירובו לעבוד בשעות עבודה אשר יביאו אותו לידי חילול שבת. לפיכך, נעשו פיטוריו בחוסר תום-לב משיקולים פסולים של הפלייה על רקע דתו ואמונתו, ובניגוד לסעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק שוויון הזדמנויות בעבודה").

לפיכך, יתבקש בית-הדין הנכבד להשית על הנתבעת תשלום פיצויים ללא הוכחת נזק בשיעור של 50,000 ₪ לפי סעיף 10 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

מכל-פנים, ברור כי פיטוריו של התובע, אשרו הינו מובטל כיום וחסר עבודה, גרמו לו לנזק כלכלי; וכמו-כן, יטען התובע כי עקב היחס אותו קיבל בעבודה בחודשיים האחרונים ועקב פיטוריו, נגרם לו נזק נפשי, בעטיו הוא נזקק לטיפול פסיכולוגי והוא אף נוטל תרופות, כאמור לעיל.

פיטורים שלא כדין, עקב הליך שימוע לקוי ופיטורים מנימוקים מטעמי הפלייה ובחוסר תום-לב

 1. התובע יטען כי פיטוריו נעשו שלא כדין עקב פגמים שנפלו בהליך השימוע:

א.        התובע זומן לשימוע בעל-פה ומבלי שידע מה עומד להיות נושא הפגישה;

ב.        לא ניתנה לתובע שהות להתכונן לישיבת השימוע שקויימה מספר שעות לאחר הזימון ואף לא נמסרו לתובע מראש הסיבות שבעטיין ביקשה הנתבעת לפטרו. בנסיבות אלה לא ניתנה לתובע אפשרות להתגונן כראוי בפני הטענות שהועלו נגדו, ולפיכך, לא ניתן היה לקיים הליך שימוע אמיתי, פתוח, הגון ובתום-לב;

ג.          לא נמסר לתובע פרוטוקול ישיבת השימוע.

התובע יחזור ויטען, כמפורט לעיל, כי פוטר, שלא כדין, ובחוסר תום-לב, עקב נימוקים בלתי עניינים שנבעו מבקשותיו החוזרות ונשנות לדאוג להחלפתו זמן מספיק לפני כניסת השבת.

לפיכך, יתבקש בית-הדין הנכבד להשית על הנתבעת תשלום פיצויים בשיעור 12 משכורות של התובע, קרי סך של 3,400 ₪ X 12 = 40,800 ₪.

העתקי תלושי-השכר, מצ"ב כנספח ה'

שכר

 1. התובע זכאי לשכר מלא בגין התקופה בה הושעה, מיום 26.10.2008 ועד ליום 1.11.2008, בסך של 20.70 ₪ X 8.5 שעות X 6 = 1,055 ₪.

הודעה מוקדמת

 1. התובע זכאי להודעה מוקדמת בת 21 יום בהתאם לסעיף 4 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001. התובעת פיטרה את התובע על-אתר ותוך הפרת החובה ליתן לו הודעה מוקדמת, ולפיכך התובע זכאי לפיצוי על הפרת החובה ליתן תמורת הודעה מוקדמת בסך של 2,500 ₪.

פיצויי-פיטורים

 1. התובע פוטר ללא תשלום פיצויי-פיטורים.
 2. בכל מקרה, הנטל להוכיח כי היתה הצדקה לשלילת פיצויי-פיטורים מוטל על המעסיק [ראה: ד"מ 1718/02 שטרית נ' שמר חברה לשמירה ושירותים (ניתן ביום 4.11.2003)].
 3. התובע זכאי, איפוא, לפיצויי פיטורים בסך של 3,400 ₪ (ממוצע 12 חודשים) X 2.15 שנים = 7,310 ₪.

זכויות סוציאליות נלוות

 1. הנתבעת הגדילה לעשות ולא רק שסיימה את עבודתו של התובע שלא כדין אלא שגם במהלך עבודתו של התובע לא שילמה לו את מלוא הסכומים המגיעים לו על-פי דין:

א.      דמי-הבראה – התובע זכאי לתשלום בגין 2.15 שנות עבודה, בסך של 318 ₪ X 11.75 ימים = 3,736 ₪. שולם לתובע, במהלך עבודתו, בגין דמי-הבראה, סך של 2,913 ₪. לפיכך, זכאי התובע להשלמת דמי-הבראה בסך של 823 ₪.

ב.      נסיעות – התובע זכאי להחזר דמי נסיעה בעלות "חופשי חודשי" בסך של 201 ₪ בכל חודש; קרי, 201 ₪ X 25 חודשים = 5,025 ₪. בכל חודשי עבודתו, קיבל התובע תשלום בגין החזר הוצאות נסיעה בסך של 2,425 ₪. התובע זכאי, איפוא, להפרש בסך של         2,600 ₪.

ג.        הפרשות לקרן-פנסיה – מכח צו-הרחבה החל על מעסיקים בענף השמירה והאבטחה – 73,781 ₪ X 6% = 4,426 ₪.

סיכום הסכומים הנתבעים

פיצויים מכח חוק שוויון זכויות בעבודה – 50,000 ₪;

פיצויים עקב פיטורים בניגוד לדין – 40,800 ₪;

 • שני הסעדים דלעיל מוגבלים לסך כולל של 50,000 ₪, לצרכי חסכון באגרה;

שכר בגין תקופת השעייה שלא-כדין – 1,055 ₪;

פיצויי-פיטורים – 7,310 ₪;

דמי-הבראה – 823 ₪;

נסיעות – 2,600 ₪;

הפרשות לקרן-פנסיה – 4,426 ₪;

סך-הכל – 107,014 ₪, בתוספת פיצויי הלנת שכר או פיצויים.

סוף-דבר

לנוכח כל האמור לעיל, מתבקש בית-הדין הנכבד לזמן את הנתבעת לדין, ולחייבה לשלם לתובע את מלוא סכום התביעה, בתוספת פיצויי הלנת שכר או פיצויי הלנת פיצויי פיטורים או רבית והפרשי הצמדה כדין, לפי העניין, החל מיום הגשת התביעה, ועד מועד התשלום, בפועל; וכן לחייבה בתשלום הוצאותיו של התובע ושכר-טרחת עורכי-דינו.

_______________

אורי שאבי, עו"ד

בא-כוח התובע