מתי רשאי מעסיק לשלול פיצויי פיטורים מעובד?

במקרים רבים מעסיקים מחליטים כי קיימת סיבה לפיה הם יכולים לשלול מעובד את פיצוי הפיטורים. יש לדעת שתמיד ההחלטה הסופית האם יש מקום לשלילת פיצויי פיטורים היא של בית-הדין לעבודה. כלומר, אם העובד יגיש תביעה נגד המעסיק יחליט בית-הדין לעבודה האם היה מקום לשלול את פיצויי הפיטורים, באופן מלא או חלקי או כלל לא.

הכלל הוא שקשה מאוד לשלול פיצויי פיטורים מעובד. פיצויי פיטורים זו זכות סוציאלית שנועדה, בין היתר, לאפשר לעובד קיום בכבוד לאחר פיטוריו. לכן רק במקרים חמורים ישלול בית-הדין לעבודה את פיצויי הפיטורים, וגם אז ההחלטה תהיה שלילת פיצויים חלקית בלבד.

פסק-דין שקבע – עובד שיצא לחופשה ארוכה ללא אישור אינו זכאי לפיצויי פיטורים »

המקרים בהם בית הדין לעבודה עשוי לשלול מעובד פיצויי פיטורים

* מקרים בהם העובד גונב כסף

* מקרים בהם נמצא העובד כשהוא עובד במקום עבודה אחר בזמן שהוא הצהיר שהוא נמצא בימי מחלה

* מקרים בהם נמצא העובד כשהוא מעביר לקוחות של החברה למתחרה

* מקרים בהם העובד הטריד מינית עובד אחר בזמן העבודה

במקרה שטופל במשרדנו, ייצגנו חברה גדולה שגילתה שמנהל בכיר וותיק היה נוהג לצאת בשעות העבודה לעבוד בעסק פרטי. הוא היה נוהג לצאת לשעה או שעתיים בכל יום בלי שאף אחד שם לב. התברר שהעניין נמשך כמה שנים. לאחר שהוגשה תביעה נגד העובד הושג הסכם במסגרתו נשללו מהעובד פיצויי פיטורים בסכום של כ-300,000 ש"ח.

שלילת פיצויי פיטורים שמופקדים בקרן פנסיה עקב יציאה לחופשה

עוד יש לדעת, שכיום מרבית מפיצויי הפיטורים מופקדים במסגרת קרן פנסיה. בתי-הדין לעבודה ממעטים להורות על שלילת פיצויי פיטורים של הסכומים שהופקדו במסגרת קרן הפנסיה. זאת, מאחר שסכומים אלה נתפסים להיות חלק מצבירת הפנסיה של העובד, ובתי-הדין אינם מעוניינים לפגוע בצבירה זו, אלא רק במקרים חמורים במיוחד. לכן, ברוב המקרים, גם אם תהיה שלילת פיצויי פיטורים, היא תהיה רק על החלק שעל המעסיק להשלים, ולא על הסכום שכבר מופקד בקרן הפנסיה.

מה עלי לעשות אם המעסיק רוצה לשלול ממני פיצויי פיטורים?

ישנן שתי התנהגויות נפוצות כשעולה טענה מצד מעסיק על שלילת פיצויי פיטורים:

(1) המעסיק מסלק את העובד ממקום העבודה ללא מכתב פיטורים

(2) המעסיק מזמין את העובד לשימוע לפני פיטורים

בשני המקרים חשוב להוועץ עם עורך דין לדיני עבודה.

במקרה הראשון, כשאין מכתב פיטורים, יש להזדרז ולהקליט את המעסיק על עצם הפיטורים, מאחר שבמקרים רבים עלול המעסיק להכחיש את הטענה שהוא פיטר את העובד, והוא עלול לטעון שהעובד הוא זה שהתפטר.

במקרה השני, כדאי להתלוות להליך השימוע עם עורך-דין, על-מנת שלא לעשות טעויות שיסבכו את העובד. העובד צריך לזכור שהמעסיק עשוי להקליט אותו ולעתים אף יעמיד חוקר פרטי שיעקוב אחר פעולותיו על-מנת להוכיח את המעילה או הגניבה.

המעסיק טוען שגנבתי אבל זה לא נכון

במקרים רבים מעסיקים טוענים שעובד מסויים גנב או הפר משמעת, והם מבקשים לשלול ממנו פיצויים למרות שלא היתה לכך כל סיבה.

חשוב לא להלחץ ולדעת שלא המעסיק הוא זה שקובע אלא אך ורק בית-הדין לעבודה. חשוב להוועץ עם עורך-דין בהקדם, להבין את התמונה, במידת הצורך להתלוות עם עורך-הדין לשיחת השימוע וכשאין ברירה אפשר להגיש תביעה כספית לבית-הדין לעבודה.