מהו איכון סלולרי?

כל חברת סלולר בישראל עושה שימוש באנטנות שפזורות ברחבי הארץ. כל שיחת טלפון מתחברת דרך אחת מהאנטנות הקרובות לטלפון הסלולרי שמבצע את השיחה. החברות מחוייבות לתעד ולשמור את המידע אודות האנטנות והמיקום שלהן בגין כל שיחה ושיחה. באופן הזה, ניתן להתחקות אחר מיקומו של הטלפון הסלולרי של אדם מסויים – ולמעשה באופן הזה למיקומו של אותו אדם – בכל עת שנערכה שיחת טלפון. המיקום אינו מדוייק אבל נותן אמת מידה די טובה בהתאם למיקום האנטנה.

לא ניתן לקבל דוח אודות איכון הטלפון הנייד אלא באמצעות משטרת ישראל או בית משפט. בהליכים פליליים המשטרה מקבלת צווים בבית המשפט ומקבלת את האיכון על מנת להתחקות אחר מיקומו של חשוד בעבירה. בהליכים אזרחיים כמו בבית הדין לעבודה כל צד יכול לבקש דוח איכון של טלפון סלולרי של עצמו או של אחרים על מנת להוכיח מיקום של אותם בעלי טלפון נייד בזמן נתון. 

שימוש בדוח איכון סלולרי במסגרת תביעות בבית הדין לעבודה

במקרים רבים קיימת מחלוקת בין המעסיק לעובד באשר לשעות העבודה של העובד, או בקשר לתקופות העבודה.

אחת הדרכים להוכחת שעות עבודה או תקופות עבודה הוא שימוש באיכון סלולרי. 

בדוח האיכון ניתן לצפות בכל שיחת טלפון שהתקיימה בטלפון הסלולרי, שעת השיחה והאנטנה באמצעותה התקיימה השיחה. כך, ניתן לגלות את המיקום של בעל הטלפון. עם-זאת, אין מדובר במיקום מדוייק אלא מיקום שהוא בסמיכות לאנטנה שקלטה את השיחה. 

באופן זה, ניתן במקרים רבים לאתר את המיקום הפיסי של העובד בשעה מסויימת, ובמהלך תקופות שנויות במחלוקת.

כך, במקרה של עובד שמתגורר בראשון לציון ועובד בתל-אביב, ניתן לגלות מתי העובד יצא מראשון לציון והגיע לתל-אביב ומתי יצא בדרכו חזרה לביתו.

הדוח אינו נותן נתונים מדוייקים לכל יום ולכל שעה מאחר שהוא נותן נתונים רק לגבי אותן דקות בהן העובד שוחח בטלפון הסלולרי. עם-זאת, במרבית המקרים התמונה הנפרסת יחסית רחבה ומאפשרת הוכחת עבודה בשעות נוספות, ימי חופשה או הוכחת עבודה או אי-עבודה בתקופה בה העובד והמעסיק חלוקים ביניהם בגרסאות באשר לתקופת העבודה (במקרים באם אין תלושי שכר שיעידו על תקופת עבודה).

במקרים בהם העובד מתגורר בסמיכות למקום העבודה לא ניתן להיעזר בדוח איכון סלולרי מאחר שמדובר באותה אנטנה שהשיחות מתבצעות באמצעותה הן מהבית והן ממקום העבודה.

שימוש בדוח איכון סלולרי עבור לקוח של משרדנו

במקרה שהגיע למשרדנו, טען עובד שהוא עבד אצל מעסיקו במשך 7 שנים ברציפות ולא קיבל את מלוא זכויותיו. עוד טען העובד שהוא עבד בצמוד למעסיק בעבודות שיפוצים. מנגד, המעסיק טען שהעובד עבד בפרקי זמן קצרים בלבד במהלך תקופה זו ואף הציג תלושי שכר שתומכים, לכאורה, בגרסתו.

באמצעות צו שביקשנו מבית-הדין לעבודה הצגנו דוח איכון סלולרי ממנו ניתן ללמוד שהעובד עבד באתרים שונים של לקוחות המעסיק. באמצעות דוח איכון נוסף, של הטלפון הנייד של המעסיק, הוכחנו שהמעסיק שהה באותם מקומות באותם ימים ושעות. באופן הזה הוכחנו שהעובד אכן עבד בצמוד למעסיק וברציפות במשך 7 שנים.

תביעות רבות שניהל משרדנו הוכרעו באמצעות דרישת דוח איכון סלולרי, בעיקר באותם מקרים בהם הוכחנו עבודה בשעות נוספות של העובד.