האם מעביד רשאי לשלם גמול שעות נוספות גלובלי בתלוש השכר?

בית-הדין לעבודה הכיר בכך ואישר זאת כהסדר חוקי, כל עוד הוא הוסדר בהסכם עםהעובד. בנוסף, יש לבדוק האם הגמול מכסה את כמות השעות שעובד העובד, ואם הוא אינו מכסה את השעות הנוספות שעבד בפועל – מגיע לעובד הפרש תשלום.

למידע נוסף בנושא שעות נוספות

האם עובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים אם הוא מתפטר בגין אי תשלום זכויות סוציאליות?

כן. אם העובד התריע בפני המעביד על כך שהוא אינו מקבל את זכויותיו כדין, והמעביד לא תיקן את ההפרה – זכאי העובד להתפטר ובנסיבות אלה יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים. חשוב שהעובד יתעד את הפניה למעביד בכתב או בהקלטה וגם את התשובה של המעביד.

למידע נוסף בנושא פיצויי פיטורים

האם מותר לפטר עובדת כשהיא בהריון, אם היא עובדת פחות מחצי שנה?

כן, אבל רק אם הפיטורים אינם קשורים להריון. אם המעביד מפטר את העובדת בגלל ההריון, או בגלל עניינים שקשורים בהריון – כמו חופשת הלידה הצפויה או היעדרויות עקב ההיריון – הרי שמדובר בפיטורים אסורים, בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. למעשה האיסור מפני פיטורים בנסיבות אלה הוא מהיום הראשון לעבודה, ואף בשלב ריאיון העבודה. אם העובדת נתקלת בסיטואציה שהמעביד אומר דברים שמהם ניתן להבין שהוא מתכוון לפטר את העובדת עקב ההיריון – חשוב להקליט זאת בזמן אמת.

למידע נוסף בנושא פיטורים בהריון

האם כל עובד זכאי לפיצויי פיטורים גם אם הוא מתפטר?

לא. אבל חשוב לדעת שלמרבית העובדים נצברים רוב פיצויי הפיטורים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים, ובמקרים רבים סכומים אלה יהיו שייכים לעובד גם אם הוא מתפטר. כמו כן עובד שמתפטר עקב הראת תנאים – זכאי לפיצויי פיטורים. כדאי לפנות לעו"ד לבדיקת הזכאות לפני שמודיעים על התפטרות.

למידע נוסף בנושא הרעת תנאי עבודה

אם החברה בה עבדתי נסגרה ו"פשטה את הרגל" – האם אין יותר סיכוי שאקבל את זכויותיי?

ממש לא. בנסיבות של חדלות פירעון של החברה ניתן להגיש בקשה לפירוק החברה ולקבל את מרבית החוב מהמוסד לביטוח לאומי.

למידע נוסף בנושא פירוק חברה ותביעות חוב