בעת חילופי מעסיקים – כלומר כאשר העסק עובר מחברה לחברה או מבעלים אחד לבעלים אחר – העובדים יכולים להיות זכאים לפיצויי פיטורים.

הזכאות לפיצויי פיטורים בכל מקרה מותנית בהשלמת שנת עבודה אחת.

אפשרות ראשונה: העובד פוטר במהלך החלפת המעסיקים

במקרה כזה כמובן שהעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. יש לזכור שגם במקרה כזה המעביד יהיה חייב בביצוע של הליך שימוע.

אפשרות שניה: העובד ממשיך לעבוד אצל המעסיק החדש

יש הבדל בתנאים בין עובדים מסוגים שונים:

עובדי כוח אדם ועובדי חברות ניקיון ושמירה – עובדים אלה יהיו זכאים בכל מקרה של חילופי מעסיקים לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם (אם השלימו שנת עבודה). העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אף אם הקבלן הקודם הציע לעובד מקום עבודה חלופי אחר והעובד סירב להצעה.

אם בעת חילופי המעסיקים העובד לא השלים שנת עבודה אבל המשיך לעבוד באותו מקום אצל מעסיק חדש, הוא עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים בעתיד, מהמעסיק החדש, גם בגין תקופת העבודה הראשונה, וזאת לנוכח רצף זכויות וותק במקום העבודה.

כמו כן, העובד יהיה זכאי לכל הזכויות בהתאם לוותק שצבר באותו מקום עבודה, כולל דמי הבראה, חופשה וכדומה.

יתר העובדים – עובד שממשיך לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. ואולם, הוותק שלו במקום העבודה יימשך ויישמר והוא עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים בעתיד עבור כל תקופת העבודה, כולל התקופה אצל המעסיק הראשון.

אפשרות שלישית: עובד שמתפטר בעת חילופי מעסיקים

כאשר עובד מתפטר עקב חילופי מעסיקים הוא יכול להיחשב כמתפטר בדין פיטורים. כלומר, שהוא התפטר בנסיבות שהוא זכאי לפיצויי פיטורים. עניין זה ייבחן לגופו וייבדק האם יש פגיעה בזיקה בין העובד למקום עבודתו, ובמקרה כזה אכן יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. כדאי לבחון סוגייה זו עם עורך-דין לענייני עבודה בכל מקרה שעניין זה כזה מתרחש.