מתי יבוצע קיזוז כספי בתביעות בנושא יחסי עובד מעביד

בהמשך למאמר בנושא יחסי עובד מעביד, אשר דן במבחנים להכרה בפרילנסר כעובד, אשר רשאי לתבוע פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות – מאמר דן בשאלה נלווית חשובה – באילו מקרים יקוזז השכר ה"עודף" שקיבל הפרילנסר, והוא למעשה לא יהיה זכאי לזכויות בתביעה בבית-הדין לעבודה.

קחו למשל מקרה של שף במסעדה, שמקבל תשלום כנגד חשבונית. שכרו של השף – 25,000 ש"ח בצירוף מע"מ (מס ערך מוסף. סכום זה לא נכלל בחישוב כי הוא מס שהמעסיק מזדכה עליו). עלות השכר של אותו שף היא בדיוק 25,000 ש"ח. המעסיק לא משלם לו פנסיה, נסיעות, דמי הבראה וזכויות נוספות, ואף לא מפיק עבורו תלוש שכר ולא משלם עבורו לביטוח לאומי. השף מדווח על הכנסתו ישירות למס הכנסה במסגרת עסק עצמאי פרטי.

לעומת השף הפרילנסר, במסעדה עוד 4 שפים באותו מעמד ואותו נסיון מקצועי כמו השף הפרילנסר, אך שכרם משולם להם כעובדים שכירים לכל דבר, עם תלוש שכר. השכר שלהם הוא 15,000 ש"ח. בנוסף לשכר הזה הם זכאים לדמי הבראה, דמי מחלה, נסיעות, חופשה, פנסיה ופיצויי פיטורים, והמעסיק משלם עבורם לביטוח לאומי. עלות השכר שלהם עשויה להגיע לכ-20,000 ש"ח.

אין ספק שמבחינת המבחנים – השף הפרילנסר הוא עובד לכל דבר ועניין. לאחר פיטוריו, השף הפרילנסר מגיש תביעה ודורש פיצויי פיטורים וזכויות. המעסיק טוען – זה לא הגיוני. אם הייתי מעסיק אותו כשכיר הוא היה מרוויח כמו כל יתר השפים פחות ממה ששילמתי לו בפועל. לכן נאי מבקש לקזז את העלות ה"עודפת" שהוא קיבל עם הזכויות שמגיעות לו כעובד ולא שילמתי עבורו (כמו פנסיה ופיצויי פיטורים).

בכל מקרה, חישוב הזכויות שזכאי להן הפרילנסר ייעשה על בסיס השכר המופחת, כלומר השכר של העובד השכיר, ולא השכר החודשי שקיבל הפרילנסר, שהוא בדרך-כלל גבוה יותר.

פסק דין ענת עמיר נ' חברת החדשות

פסק דין זה של בית-הדין הארצי לעבודה שניתן בשנת 2015, קבע כי ככלל יש לנקוט בגישה החישובית, אשר מבצעת השוואה של עלות השכר של עובד שכיר לעומת עלות השכר של הפרילנסר. ואם העלות של הפרילנסר לא נמוכה מזו של העובד השכיר – הוא לא יהיה זכאי לזכויות נוספות, גם אם ייקבע שמתקיימים המבחנים של יחסי עובד מעביד.

גישה הרתעתית בתביעות יחסי עובד מעביד

לצד זאת, קבע עוד בית-הדין הארצי, גישה הרתעתית, באותם מקרים מובהקים שבהם מעסיק הכריח עובד לעבוד כפרילנסר.

בית-הדין קבע כך:

"במקרים ברורים, שבהם המעסיק ידע, נוכח טיב הקשר הברור, כי מי שהוא בחר להעסיקו כקבלן הינו בעצם עובד, ובכל זאת החליט לעטות על היחס שביניהם כסות של מזמין – קבלן; במקרים שכאלה, מקובלת עליי הגישה ההרתעתית, לפיה אחת האפשרויות היא שהשכר החודשי הכולל הגבוה משכר עובד, ששולם על ידי המעסיק, יהא הבסיס לחישוב הזכאויות הסוציאליות הנתבעות בדיעבד על ידי העובד.

יתרה מזו, על פי גישה זו, לא מן הנמנע כי במקרים מתאימים, שבהם נכפה למשל על עובד מעמד של קבלן נותן שירות על ידי מעסיקו כדי להתחמק ממתן זכויות כעובד; ראוי שבית הדין יחייב את אותו מעסיק בתשלום פיצוי לעובד בגין התנהגות חסרת תום לב, כמידת חוסר תום ליבו…

יישום פסק-הדין ב"שטח" בתביעה בבית-הדין לעבודה

המציאות היא שלא תמיד יש עובד שכיר מקביל זהה שניתן להשוות את השכר אליו. ולכן קיימות מחלוקות בין המעסיק לבין הפרילנסר האם יש נסיבות המצדיקות תשלום מלא של הזכויות או תשלום חלקי או דחייה מלאה של התביעה. כל מקרה נבחן לגופו בבית-הדין לעבודה. עורך דין מנוסה לדיני עבודה ידע להעריך את סיכויי התביעה.

יש לציין כי בית-הדין לעבודה ביטל את האפשרות להשבת סכומים. כלומר, מעסיק לא יוכל עוד לדרוש השבה של סכומים ששילם, אף אם יתברר שהשכר של הפרילנסר היה גבוה מזה של עובד שכיר מקביל.

ראו מספר פסקי-דין בתיקים שניהל משרדנו​ ובהם הוכרו יחסי עובד מעביד:

▪ הכרה ביחסי עובד מעביד לעורכת מגזין »

▪ הכרה ביחסי עובד מעביד לעובד בחברת הייטק »

▪ הכרה ביחסי עובד מעביד למעצבת ברשת חנויות »