האזינו לעורך-דין אורי שאבי ברדיו 102FM אודות זכויות עובדים ומעסיקים בתקופת משבר הקורונה

משמעויות מגיפת הקורונה ביחס לזכויות עובדים ומעסיקים

עקב מגיפת הקורונה נשאלות שאלות רבות מצד עובדים ומעסיקים ובמאמר זה ננסה לענות על רובן. 

באופן כללי יש לדעת שדיני העבודה לא השתנו כתוצאה מהמשבר וכל חוקי העבודה ממשיכים לחול כרגיל. מעסיק אינו רשאי לפגוע בזכויות עבודה של עובדים כתוצאה מהמשבר, אך הוא בהחלט רשאי לנקוט בהליכי צמצום ופיטורים, למשל.

האם המעסיק רשאי לפטר עובדים בגלל מגיפת הקורונה

כן. על המעסיק זימון לשימוע לפני פיטורים ולערוך שיחת שימוע כחוק, ולאחריה הוא רשאי להחליט לפטר עובדים. לנוכח המצב, מותר לערוך שימוע גם באמצעות שיחת וידאו ואי חובה לפגישה פרונטלית.

האם המעסיק רשאי להוציא אותי לחופשה ללא תשלום

אפשרי, רק בהסכמת העובד. עובד שאינו מסכים לצאת לחופשה ללא תשלום והמעסיק כופה זאת עליו, רשאי להתפטר בדין פיטורים עקב הרעת תנאי עבודה, ולמעשה להיות זכאי לפיצויי פיטורים ודמי אבטלה כאילו פוטר. לא ניתן לקבל פיצוי מעבר לכך.

האם המעסיק רשאי לדרוש ממני לעבוד מהבית

כן. עבודה מהבית היא דווקא יתרון לעובד. לא נראה שדרישה זו בלתי לגיטימית או שהיא מהווה הרעת תנאי עבודה ולכן היא מותרת.

מה מגיע לי אם אני נמצא בבידוד

ראשית, המעסיק חייב להישמע להוראות משרד הבריאות ולאפשר לעובד להישאר בבידוד, לא להכריח אותו להגיע לעבודה ולא לפטר אותו בגין כך. בימי הבידוד העובד זכאי לתשלום דמי מחלה מהמעסיק, אף ללא תעודות מחלה מרופא. משרד הבריאות הוציא תעודת מחלה גורפת לשם כך.

האם המעסיק רשאי לדרוש ממני לצאת את הארץ לצורך עבודה

על פי הוראות משרד הבריאות אין איסור ליציאה מהארץ, אך לנוכח ההוראה להכנס לבידוד של שבועיים מרגע החזרה, נראה שהמעסיק אינו יכול להכריח עובד לצאת לחו"ל. מנגד, אי יכולת של המעסיק לקבל תפוקה מצד העובד עלולה לגרום לו להחליט לפטר עובדים, לכן כדאי במקרה כזה להגיע להבנות עם המעסיק. 

מה קורה אם אני חושש מהדבקות ומחליט להימצא בבידוד, שלא בהתאם להוראות משרד הבריאות?

אין לעובד זכות להחליט שהוא נכנס לבידוד שלא בהתאם לכללים וההוראות של משרד הבריאות. המשמעות במצב כזה היא שהעובד יוצא לחופשה שאינה מאושרת. כדאי במצב כזה לדבר עם המעסיק ולנסות להגיע איתו להבנה והסכמה ובימים אלה לנצל ימי חופשה או ימי מחלה בהסכמת המעסיק. אפשרות אחרת היא לנסות להוציא תעודת מחלה מרופא, אם זה אפשרי.

אם אני בבידוד או חולה בקורונה – האם המעסיק יכול לפטר אותי או לפגוע בזכויותיי?

לא. אם  זה קורה – מדובר בהחלט בהליך פיטורים שלא כדין.

מה הזכויות שלי במקום העבודה אם הילד שלי נמצא בבידוד?

בדרך כלל הורים נדרשים להיות בבידוד, אם ילדם הקטין בבידוד. אף אם לא, משרד הבריאות מאשר ימי מחלה גם להורים.

דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת (חופשה ללא תשלום)

בימי החופשה ללא תשלום לא מגיע לעובד זכויות מהמעסיק, לא שכר ולא פנסיה. עם-זאת, העובד רשאי לתבוע דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, ככל שהוא זכאי בהתאם לתקופת אכשרה. תקופת האכשרה קוצרה ביחס לעבר ועקב המצב, ל-6 חודשים בלבד. 

בנוסף, תקופת הזכאות לדמי אבטלה הוארכה, כך שמי שניצל תקופת אבטלה לפני המשבר, ופוטר בעקבות המשבר או יצא לחל"ת, יוכל לנצל תקופה נוספת של דמי אבטלה.

הרישום בלשכת התעסוקה והגשת התביעה למוסד לביטול לאומי נעשים באופן מקוון ואין צורך בהתייצבות. עד להודעה חדשה אין צורך להתייצב בלשכת התעסוקה לחתימה כמו במצב הרגיל.

גם חלק מהפרילנסרים זכאים לדמי אבטלה, ביניהם מורי דרך, סופרים ואמנים. יש לינק מיוחד באתר של המוסד לביטוח לאומי לשם כך.

זכויות לעצמאים בעסק קטן

בעלי עסק עם מחזור שנתי של עד 150,000 ש"ח יקבלו מענק של 6,000 ש"ח. כך, לפי הצהרת שר האוצר. יש לבצע זאת מול רואה החשבון של העסק.

כמה זמן יכולה להמשך החופשה ללא תשלום

בדרך כלל המעסיק יאמר מראש כמה זמן נמשכת החופשה ללא תשלום. ככל שהוא לא מודיע מראש או מאריך אותה שוב ושוב, העובד רשאי להודיע שהוא אינו מסכים ולהחשב כמפוטר או להתפטר בדין פיטורים, תוך זכאות לפיצויי פיטורים ודמי אבטלה.

מה ניתן לעשות אם החברה קורסת כתוצאה מהמשבר ופושטת רגל?

במצב כזה ניתן לדרוש את הזכויות המגיעות לעובד – כולל פיצויי פיטורים, שכר או זכויות שלא שולמו, במסגרת תביעת חוב למוסד לביטוח לאומי. מדובר בהליך שלוקח זמן ממושך ויש לנקוט בהליך משפטי עם עורך-דין. אך חשוב לדעת שמרבית הזכוויות מוגנות. את התהליך יש לעשות במסגרת פירוק חברה על ידי עובדים, ובעזרת עורך-דין.

האם המעסיק רשאי לפטר אותי אם אני בהריון בטענה למשבר כלכלי עקב מגיפת הקורונה

אם את עובדת יותר מחצי שנה אז אסור, בהתאם לחוק עבודת נשים. במקרה כזה המעסיק יוכל לפטר אותך רק אם קיבל היתר לפיטורי עובדת בהריון ממשרד העבודה. לנוכח המצב, יש בהחלט סיכוי שהיתר כזה יינתן.

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות אלינו ולהתייעץ עם עורך דין לענייני עבודה

המשך פעילות של עסקים

בעלי עסקים בענפי המסעדות, בילויים, תרבות, הופעות וכדומה – אולצו לסגור את עסקיהם. ביתר ענפי המשק, מעסיקים שאינם בתחומים חיוניים (כמו למשל בתי חולים וכדומה), יכולים להעסיק עד 30% מכוח האדם בחברות מעל 10 עובדים, תוך שמירה של 2 מטר מרחק בין אדם לאדם.