בקשה לצו מניעה במקרה של פיטורים

עובד שפוטר שלא כדין, רשאי להגיש לבית-הדין לעבודה בקשה למתן צו אשר ימנע ויבטל את הפיטורים. הצו מכונה "צו מניעה". מדובר בהחלטה שיפוטית אשר אוסרת על המעביד לפטר את העובד ומבטלת למעשה את הפיטורים.

צו מניעה ניתן רק במקרים חריגים וחמורים, בנסיבות של פיטורים שלא כדין, אשר עלולים לגרום לעובד לנזק גדול ובלתי הפיך.

לדוגמא: פיטורים לאחר שנות עבודה רבות שנים ספורות לפני גיל פרישה (גיל 67); או בנסיבות של עובד שפוטר עקב חשיפת שחיתות חמורה בחברה ציבורית או ממשלתית והמעסיק פיטר אותו עקב מעשה החשיפה של השחיתות; או בנסיבות של פיטורים במהלך הריון בניגוד לחוק עבודת נשים.

צו מניעה זמני – צו מניעה ק​בוע

מאחר שהליך משפטי נמשך זמן רב, תחילתו של הליך צו מניעה מותנה בהגשת בקשה דחופה ל"צו מניעה זמני". הכוונה היא לצו שניתן למשך ההליך המשפטי ועד לתום ההליך המשפטי. הצו יכול להפוך לקבוע בסופו של ההליך המשפטי, בהחלטה נפרדת – זהו "צו מניעה קבוע".

בקשה לצו מניעה יש להגיש בדחיפות רבה. עובד שפוטר אינו יכול להגיש בקשה לצו מניעה חודשים לאחר שפוטר. הוא חייב להגיש את הבקשה ואת התביעה מייד, בתוך ימים עד שבועות ספורים לכל היותר, ולמעשה העדיפות היא שהבקשה תוגש עוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת וכמה שיותר מהר. התעכבות עם הגשת בקשה עלולה להביא לדחיית הבקשה בטענה של "שיהוי". כלומר, עקב כך שהעובד השתהה בהגשת הצו, היא עילה טובה שלא לקבל את הבקשה כלל ולדחות את הבקשה ואת התביעה לצו מניעה.

הגשת תביעה כספית לצד הבקשה לצו מניעה זמני

בדרך-כלל, לצד הבקשה לצו מניעה, מגיש העובד גם תביעה כספית. את התביעה ניתן להגיש בחלוף 7 ימים ממועד הגשת הבקשה הדחופה לצו מניעה זמני, או במועד מאוחר יותר אם בית-הדין מאפשר זאת. התביעה הכספית תיסוב, בדרך-כלל בנושאים הקשורים לפיטורים – הנזק שנגרם כתוצאה מהפיטורים – נזק כספי, נזק של אבדן הכנסה עתידית והתקדמות מקצועית ונזק של עוגמת נפש. ככל שלעובד טענות כספיות נוספות שלא קשורות לפיטורים אלא לזכויות סוציאליות אחרות שלו – הוא צריך לפרטן כבר בשלב זה במסגרת התביעה הכספית.

לנוכח העובדה שישנה חשיבות רבה לקבל החלטה בבקשה לצו מניעה באופן דחוף, על-מנת לדעת האם העובד רשאי להמשיך בעבודתו או שהפיטורים נכנסים לתוקף – הרי שהחלטה בצו המניעה ניתנת בדרך-כלל בתוך ימים ספורים. התביעה הכספית מתבררת בנפרד במסגרת הליך משפטי רגיל, שנמשך זמן ממושך.