צו הרחבה

צו הרחבה הוא צו הנחתם על-ידי שר העבודה ואשר מרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי על קבוצות עובדים נוספות, בדרך כלל בענף מסויים במשק. צו הרחבה הוא למעשה הוראה חקיקתית מחייבת. צו הרחבה בענף המוסכים, למשל, מחייב את כלל המוסכים בארץ, על עובדיהם, ובאופן זה מיטיב את תנאי העובדים בענף, ביחס כלל העובדים במשק.

תחולת צו ההרחבה בענף המוסכים

צו הרחבה בענף המוסכים נחתם בשנת 1995. הצו חל על כל המוסכים שאינם חברים באיגוד המוסכים, שעליהם חל הסכם קיבוצי אחר.

הצו אינו חל על עובדי מוסכים שחתמו על הסכם עבודה אישי שנותן להם תנאים מיטיבים מאלו שנקבעו בצו.

הוראות עיקריות מיטיבות עם עובדי מוסכים

הזכויות המפורטות להלן הינן זכויות מיטיבות שזכאים להם עובדי מוסכים בלבד, מכח צו הרחבה בענף המוסכים, ושאינם זכאים להם כלל העובדים במשק.

תוספת ותק – לאחר שנת עבודה אחת במוסך, כל עובד זכאי לתוספת ותק בשיעור של 1% משכרו של העובד עד למקסימום של 30 שנים.

משמרת שניה – כל עובד זכאי לתוספת של 25% מהשכר עבור עבודה במשמרת שניה (וזאת ללא קשר לגמול בגין עבודה בשעות נוספות).

ביטוח מחלה – מעביד חייב לשלם לקופת מבטחים סך של 2.5% משכר העבודה של העובד לצורך ביטוח מחלה.

בגדי עבודה – לאחר שישה חודשי עבודה במוסך זכאי כל עובד לקבל 2 חליפות עבודה וזוג נעלי עבודה, אחת לשנה.

ימי שמחה – זכות זו ניתנת לעובדים קבועים בלבד: עובד זכאי לחופשה מיוחדת בתשלום בת שני ימים עקב חתונה או עקב לידת ילד. עקב ילד שמתחתן יקבל העובד חופשה בתשלום של יום אחד.

פנסיה – עובדי מוסכים זכאים להפרות לקרן פנסיה מתחילת העבודה, ועל מלוא השכר ללא מגבלה, ולא רק לאחר 6 חודשי עבודה.

קרן השתלמות – עובד זכאי להפרשה לקרן השתלמות בשיעור של 0.2% משכרו. במקביל ינוכה משכרו של העובד 0.1% לקרן ההשתלמות. 

פיטורים  עקב צמצומים בעבודה – עובד שפוטר עקב צמצומים בעבודה, רשאי לחזור לעבודה במקרה של צורך בגיוס עובדים מחדש בפרק זמן של שישה חודשים מיום סיום עבודתו.