צו הרחבה

צו הרחבה הוא צו הנחתם על-ידי שר העבודה ואשר מרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי על קבוצות עובדים נוספות, בדרך כלל בענף מסויים במשק. צו הרחבה הוא למעשה הוראה חקיקתית מחייבת. צו הרחבה בענף הבנייה, למשל, מחייב את כלל המעסיקים בענף הבניה בארץ (אשר לא חל עיהם הסכם קיבוצי מיטיב אחר), על עובדיהם, ובאופן זה מיטיב את תנאי העובדים בענף, ביחס כלל העובדים במשק.

תחולת צו ההרחבה בענף הבניה

צו הרחבה המעודכן האחרון בענף הבניה נחתם בשנת 2015. הצו חל על כל עובדי הבניין שלא חל עליהם הסכם קיבוצי אחר.

הצו חל גם על עובדי שיפוצים, תשתיות ועבודות ציבוריות.

הצו אינו חל על עובדים שחתמו על הסכם עבודה אישי שנותן להם תנאים מיטיבים מאלו שנקבעו בצו.

הצו חל רק על עובדי הבנייה עצמם, ואינו חל על עובדי משרד כגון אדריכלים, מהנדסים וכדומה.

הוראות עיקריות מיטיבות עם עובדי הבנייה

הזכויות המפורטות להלן הינן זכויות מיטיבות שזכאים להם עובדי בנייה בלבד, מכח צו הרחבה בענף הבנייה, ושאינם זכאים להם כלל העובדים במשק.

תשלום שכר במקרה של פגעי מזג אוויר – עובד שקיבל הוראה שלא להגיע לעבודה עקב פגעי מזג אוויר, זכאי לתשלום של 4 שעות עבודה. ביום עבודה חלקי, יהיה זכאי העובד לתשלום בעד השעות בהן עבד בתוספת 4 שעות כמפורט לעיל, אך לא יותר מיום עבודה מלא.
שכר המינימום בענף (דרגה 1) – 5,600 ₪. שכר מינימום של מנהל עבודה הוא 7,500 ₪. בכל 3 שנים העובד מקודם לדרגה הבאה, עד לדרגה 3. רמת השכר תתעדכן בהתאם לצו ההרחבה. 
פנסיה – כל עובד בענף הבנייה זכאי להפרשות לקרן פנסיה מתחילת עבודתו, ולא רק לאחר חצי שנה כביתר ענפי המשק.
קרן השתלמות – מנהלי עבודה זכאים להפרשות לקרן השתלמות בשיעור של 7.5% מהשכר על חשבון המעסיק (ו-2.5% על ידי העובד). ההפרשות הינן מיום העבודה הראשון. מנהל עבודה הוא מי שיש לו תעודת מנהל עבודה ממשרד העבודה ולא די בכך שישמש כמנהל עבודה בפועל.
יתר העובדים זכאים לקרן השתלמות החל מהשנה הרביעית ואילך. שיעור ההפרשות הוא 2.5% מהשכר על ידי המעסיק (ו-1% על ידי העובד העובד). לאחר שש שנות ותק (ותק בענף ולא ותק אצל המעסיק) – השיעורים מתעדכנים.
מענק חד פעמי – עובד שמשלים קורס הכשרת מנהלי עבודה זכאי למענק של 10,000 ₪, כל עוד יעסוק בתפקיד מנהל עבודה אצל אותו מעסיק במשך שנתיים לאחר הקורס.