פירוק חברה על ידי עובדים של החברה

כאשר עובדי חברה נקלעים למצב שהמעסיק מפסיק לשלם להם את הזכויות באופן סדיר – מפסיק להעביר להם כסף לקרן פנסיה, מתחילים עיכובים בתשלומי המשכורות וכדומה – יש חשש גדול שהחברה עומדת בפני חדלות פירעון, באופן שהיא לא תוכל לשלם את זכויות העובדים כי לא יישאר לה כסף. במוקדם או במאוחר החברה תסגור את שעריה והעובדים יישארו ביום אחד ללא שכר, ללא פיצויי פיטורים וללא תשלום גמר חשבון.

במצב כזה, כדאי להקדים ולהתייעץ עם עורך דין מנוסה העוסק בדיני עבודה ובפרט בנושא של יצוג קבוצות עובדים בפירוק חברה. יתכן, שלא יהיה מנוס אלא לנקוט בהליך של בקשה לפירוק של החברה, אך בזמן הנכון והמתאים לעובדים, על מנת לשמור על הזכויות שלהם.

בהמשך, אותם עובדים אשר לא קיבלו את מלוא זכויותיהם בחברה או בעסק שהתפרקו או פשטו רגל, זכאים לתבוע את המוסד לביטוח לאומי ולקבל את זכויותיהם. על-פי החוק, המוסד לביטוח לאומי משלם לעובדים אלה את זכויותיהם, אם ניתן צו פירוק או צו פשיטת רגל, עד לסכום מקסימלי של כ-114,000 ש"ח לכל עובד.

מה זכויות העובדים במקרה של פירוק חברה או פשיטת רגל של המעביד

עובד שנגד מעבידו ניתן צו פשיטת רגל או פירוק, זכאי לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, הכוללת תשלומים אלה:

▪ שכר העבודה וזכויות סוציאליות המגיעות לו, אשר לא שולמו על-ידי המעביד;

▪ פיצויי פיטורים, אם אין להם כיסוי בפוליסת ביטוח מנהלים או קופת גמל.

מרכיבי השכר שלא יילקחו בחשבון לצורך חישוב הגמלה הן החזר הוצאות רכב, טלפון וכו'.

תשלום הגמלה מבוצע בעבור שכר העבודה, ורק לאחר מכן משולמים פיצויי הפיטורים (הפטורים מתשלום מס) עד למקסימום הגמלה הקבוע בחוק.

הגמלה משולמת עד לסכום מקסימאלי של כ-114,114 ש"ח. לסכום הגמלה יתווספו הפרשי הצמדה למדד מיום הווצרות החוב עד יום התשלום בפועל.

מהגמלה ינוכו מיסי החובה: מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

זכויות נוספות לקרן-הפנסיה של העובד

בנוסף, קופת הגמל של העובד זכאית לגמלה בגין תשלומים שלא הועברו מכספי המעביד, או כספים שנוכו משכר העובד או מכספי שניהם. המוסד לביטוח לאומי יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בעד העובד, עד לסכום מקסימאלי של כ-17,556 ₪.

אם קיימים חובות גדולים יותר לקופת פנסיה בגין שנים קודמות – ניתן לתבוע בגין כך את חברת הביטוח עצמה אם היא התרשלה ולא הגישה תביעה נגד המעסיק שלא הפקיד כספים לקרן הפנסיה.

▪ בדיקת תקינות תלושי השכר »

▪ ייעוץ משפטי ללא התחייבות »

פירוק חברה על ידי עובדים – עלויות

עלויות הגשת בקשה לפירוק חברה מגיעות לכ-3,000 ש"ח וכוללות עלות אגרת בית-המשפט וכונס הנכסים הרשמי, פרסומים ועוד. זוהי עלות שאיננה מיועדת לתשלום לעורך-הדין והיא זהה בין כל משרדי עורכי-הדין. עלות זו יכולה להתחלק בין כלל העובדים המגישים את בקשת הפירוק. 

במקרה שהחברה כבר פורקה על-יד נושים אחרים – אין צורך לשאת בעלות זאת.

בנוסף, יש לשאת בתשלום של 311 ש"ח עבור אגרת תביעת חוב למנהל המיוחד, לכל עובד שמגיש את התביעה.

בנוסף, ישנן עלויות שכר טרחה לעורך-הדין – והן משתנות ותלויות בתעריפים של משרד עורכי-הדין בהתאם לנסיון, המומחיות והמוניטין של המשרד. משרדנו מייצג בהליכים אלה בתשלום על בסיס הצלחה בלבד.

שלב ראשון – הגשת בקשה לפירוק חברה

אם המעביד או גורם אחר לא מגיש בקשה לפירוק החברה או לפשיטת רגל, הרי שהליך זה מוטל על כתפיהם של העובדים, על-מנת שיהיו רשאים להגיש תביעות-חוב למוסד-לביטוח-לאומי. לא ניתן להגיש תביעות חוב לביטוח לאומי ללא הליך של פירוק החברה.

עלויות האגרות לכונס הנכסים הרשמי ולבית-המשפט המחוזי עשויות להגיע לכ-2,500 ש"ח. כך שבנסיבות שמדובר בעובד יחיד לו חייב המעביד סכום קטן, אין כדאיות כלכלית לנקוט בהליך כזה. עם-זאת, כאשר מדובר בחברה שהעסיקה מספר עובדים, כדאי להתאגד ולהגיש יחדיו בקשה לפירוק החברה, כשכל אחד מהעובדים נושא בחלק קטן מאוד מההוצאות.

שלב שני – תביעת חוב בפירוק חברה

את תביעת החוב יש להגיש למנהל מיוחד שממונה על-ידי כונס הנכסים הרשמי. עלות אגרת התביעה – 309 ש"ח. כדאי להגיש את תביעת החוב באמצעות עורך-דין המתמחה בדיני עבודה, על-מנת שיידע למצוא את מקסימום הזכויות המכוסות.

לעתים ישנן זכויות שקשה להוכיח – כמו שעות נוספות, או בונוסים שהובטחו על-ידי המעסיק ללא הסכם כתוב. כדאי להוועץ בעורך דין על-מנת שידע למצוא את הדרכים להוכיח ולקבל את המקסימום האפשרי. יש לזכור שהדברים לא נעשים אוטומטית על-ידי הביטוח הלאומי!

יתר השלבים בהליך המשפטי למיצוי זכויות עובדים בפירוק חברה

הליכים לפירוק חברה יכולים להינקט על-ידי עובד או עובדים שהחברה חייבת להם כסף. בדרך-כלל המטרה בסוף התהליך היא תשלום החובות על-ידי המוסד לביטוח לאומי. לעתים ייעשה ניסיון לתפיסת נכסים של החברה על-מנת שניתן יהיה לפרוע את החובות לעובדים. זהו סדר השלבים בתהליך:

(1) יש לשלוח למעסיק מכתב התראה עם פירוט החוב. את המכתב יש למסור במשרדי החברה הרשומים ברשם החברות.

(2) אם המעסיק לא משיב למכתב בתוך 21 ימים, ניתן להגיש בקשה לפירוק החברה. את הבקשה יש להגיש במשרדי כונס הנכסים הרשמי ובבית-המשפט המחוזי. מיקום בית-המשפט נקבע לפי מיקום הכתובת הרשומה של החברה. את הבקשה יש למסור גם במשרדי החברה.

(3) לאחר הגשת בקשת הפירוק נקבע מועד לדיון בבית-המשפט. בשלב זה יש לבצע פרסומים בעתון יומי וברשומות (פרסום רשמי של המדינה).

(4) לאחר ביצוע המסירות והפרסומים מוגשת לבית-המשפט המחוזי "תעודת השלמה" ובה אסמכתאות שבוצעו כל הפרסומים הנדרשים.

(5) במועד הדיון בבית-המשפט המחוזי יבדוק בית-המשפט את תעודת ההשלמה, וככל שלא שאין התנגדות מצד החברה – יינתן צו לפירוק החברה וכן ימונה מנהל מיוחד לצורך בדיקת תביעות העובדים.

(6) בשלב זה יש להגיש את תביעות החוב של העובדים דרך מערכת כונס-הנכסים-הרשמי. עלות האגרה עבור הגשת תביעה הינה 309 ש"ח. תביעות החוב מועברות למנהל המיוחד לצורך בדיקתן ואישורן.

(7) לאחר שהמנהל המיוחד משלים את תהליך הבדיקה והאישור של תביעות החוב, הוא מעביר אותן לצורך תשלום למוסד לביטוח לאומי. בשלב הזה אנו מבצעים בדיקה שאכן אושרה כל התביעה. לעתים רבות המנהל המיוחד מחסיר זכויות או מחשב את הזכויות באופן חסר וכאן תפקידו של עורך-הדין לוודא שלא נפלו טעויות. לעתים הדבר כרוך בניהול שיחות ו"ויכוחים" עם המנהל המיוחד.

* אם המנהל המיוחד לא קיבל את מלוא התביעה, יש לבחון בשלב זה אפשרות להגיש ערעור על ההכרעה. את הערעור יש להגיש לבית-המשפט המחוזי.

שלב התשלום על ידי ביטוח לאומי

(8) הכרעת החוב מועברת למוסד לביטוח לאומי לצורך תשלום. אך גם הביטוח הלאומי עשוי לבצע בדיקה נוספת של ההכרעה ולהחליט שנפלו בה טעויות. לעתים המוסד לביטוח לאומי מבקש מסמכים נוספים, אסמכתאות והוכחות לחלק מרכיבי התביעה. הבירוקרטיה בשלב זה עשויה להיות לעתים להיות ארוכה ומורכבת.

(9) לאחר שגם המוסד לביטוח לאומי מאשר את ההכרעה – התשלום מועבר לחשבון הבנק של העובד.

התהליך המפורט לעיל עשוי להמשך כשנה.

המסמכים והתשלומים הנדרשים להליך פירוק חברה ותביעת חוב

– בקשת פירוק לחברה או פשיטת רגל לאדם. יש לצרף נסח חברה, תצהיר של בעל החוב ויפוי כוח. את הבקשה יש למסור בכתובת החברה.

– תשלום אגרת כונס הנכסים הרשמי ופתיחת תיק

– תשלום אגרת בית המשפט המחוזי ופתיחת תיק עם אגרת פרסום ברשומות

– ביצוע פרסומים ברשומות ובעתון יומי

– לאחר ביצוע הפרסומים יש לבצע תעודת השלמה בבית המשפט המחוזי

– דיון בפירוק בבית המשפט המחוזי ומינוי מנהל מיוחד

– הגשת תביעת חוב במערכת כונס הנכסים הרשמי. יש לצרף טופס 21, ייפוי כוח להגשת התביעה באופן מקוון, טופס תביעה לביטוח לאומי, תצהיר, צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון בנק ושובר אגרת תביעת חוב

– הכרעה בתביעת החוב על ידי המנהל המיוחד – לאחר דין ודברים עם עורך הדין במידת הצורך והשלמת פרטים, מסמכים, מידע והוכחות

– העברת הכרעת החוב למוסד לביטוח לאומי לצורך תשלום

עורך דין לפירוק חברה

משרדנו ייצג קבוצות עובדים מענפים רבים: אופציות בינאריות ופורקס, מסעדות, מפעלי ייצור, שיווק נדל"ן ועוד. בכל אותם מקרים זכו העובדים במלוא זכויותיהם לאחר הגשת הליך פירוק והגשת תביעות חוב שאושרו על-ידי כונס הנכסים הרשמי ושולמו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

משרדנו מייצג את קבוצות העובדים בתשלום על בסיס הצלחה בלבד.

▪ כתבה ב-TheMarker על פירוק חברת ביוקורד לשימור דם טבורי שעובדיה יוצגו על-ידי משרדינו »

▪ כתבה ב"גלובס" אודות הגשת בקשה לפירוק חברת ריאליטי על-ידי עובדי החברה המיוצגים על-ידי משרדנו »