פירוק חברה על ידי עובדים

התאגדות עובדים של חברה חדלת פירעון לקבלת תשלום מביטוח לאומי

כאשר עובדי חברה נקלעים למצב שהמעסיק מפסיק לשלם להם את הזכויות באופן סדיר – מפסיק להעביר להם כסף לקרן פנסיה, מתחילים עיכובים בתשלומי המשכורות וכדומה – יש חשש גדול שהחברה עומדת בפני חדלות פירעון, באופן שהיא לא תוכל לשלם כי לא יישאר לה כסף. במוקדם או במאוחר החברה תסגור את שעריה והעובדים יישארו ביום אחד ללא שכר, ללא פיצויי פיטורים וללא תשלום גמר חשבון.

במצב של צורך למהלך של פירוק חברה על ידי עובדים, כדאי לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ בדיני עבודה. יתכן, שלא יהיה מנוס אלא לנקוט בהליך של בקשה לפירוק של החברה, אך זאת בזמן הנכון והמתאים לעובדים, על מנת לשמור על הזכויות שלהם.

בהמשך, אותם עובדים אשר לא קיבלו את מלוא זכויותיהם בחברה או בעסק שהתפרקו או פשטו רגל, זכאים לתבוע את המוסד לביטוח לאומי ולקבל את זכויותיהם. על-פי החוק, המוסד לביטוח לאומי משלם לעובדים אלה את זכויותיהם, אם ניתן צו פירוק או צו פשיטת רגל, עד לסכום מקסימלי של כ-123,000 ש"ח לכל עובד, וזאת בנוסף לסכומים שחסרים בקרן הפנסיה עד תקרה של כ-19,000 ש"ח.

לאתר ביטוח לאומי – תביעות חוב עובדים בפירוק חברה

זכויות העובדים מביטוח לאומי

עובד שנגד מעבידו ניתן צו פשיטת רגל או פירוק, זכאי לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, הכוללת תשלומים אלה:

– שכר העבודה וזכויות סוציאליות המגיעות לו, אשר לא שולמו על-ידי המעביד;

– פיצויי פיטורים, אם אין להם כיסוי בפוליסת ביטוח מנהלים או קופת גמל.

מרכיבי השכר שלא יילקחו בחשבון לצורך חישוב הגמלה הן החזר הוצאות רכב, טלפון וכו'.

תשלום הגמלה מבוצע בעבור שכר העבודה, ורק לאחר מכן משולמים פיצויי הפיטורים (הפטורים מתשלום מס) עד למקסימום הגמלה הקבוע בחוק.

הגמלה משולמת עד לסכום מקסימאלי של כ-123,000 ש"ח. לסכום הגמלה יתווספו הפרשי הצמדה למדד מיום הווצרות החוב עד יום התשלום בפועל. בנוסף, קיים כיסוי לחוב לקרן פנסיה בסכום של כ-19,000 ש"ח.

מהגמלה ינוכו מיסי החובה: מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.


כאשר את/ה עובד/ת בחברה או בעסק שפושט רגל – חשוב שתדע/י כי מרבית הזכויות שלך מוגנות, ובאמצעות הליך משפטי בעזרת עורך-דין ניתן לקבל את מרבית הזכויות מביטוח לאומי


אז מה עושים?

במצב שיש חשש שחברה בה אתם עובדים מגיעה למצב של חדלות פרעון ולא יכולה לכסות את חובותיה, כדאי לפנות בהקדם לעורך דין לענייני עבודה, וזאת על-מנת לבחון כמה דברים:

1. יש לבחון את מצבה הכלכלי של החברה. האם החברה עשויה להגיע להתייצבות כלכלית או שאין לכך סיכוי. אם אין סיכוי – יש לבחון א הכלים המשפטיים העומדים לרשות העובדים, כולל בקשה לפירוק של החברה.

2. יש לבדוק ולחשב מה הסכומים שעל החברה לשלם לכל עובד ועובד במקרה של הפסקת עבודה באותו מועד.

3. יש לבדוק האם יהיה כיסוי מלא לחובות של כל עובד ועובד על-ידי המוסד לביטוח לאומי במקרה שהחברה תגיע להליך של פירוק.

4. יש לבחון האם בעלי החברה או מנהליה הונו את הנושים ואת העובדים, הבריחו או עלולים להבריח רכוש וכספים. במקרה כזה כדאי לפעול באופן מהיר למינוי כונס נכסים לחברה על-מנת לתפוס את אותם נכסים.

זכויות לקרן-הפנסיה של העובד

קופת הגמל של העובד זכאית לגמלה בגין תשלומים שלא הועברו על ידי המעסיק, או כספים שנוכו משכר העובד או מכספי שניהם. המוסד לביטוח לאומי יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בעד העובד, עד לסכום מקסימאלי של כ-19,000 ₪.

אם קיימים חובות גדולים יותר לקופת פנסיה בגין שנים קודמות – ניתן לתבוע בגין כך את חברת הביטוח עצמה אם היא התרשלה ולא הגישה תביעה נגד המעסיק שלא הפקיד כספים לקרן הפנסיה.

עלויות כספיות – אגרות ושכר-טרחה

עלויות הגשת בקשה לפירוק חברה מגיעות לכ-3,000 ש"ח וכוללות עלות אגרת בית-המשפט וכונס הנכסים הרשמי, פרסומים ועוד. זוהי עלות שאיננה מיועדת לתשלום לעורך-הדין והיא זהה בין כל משרדי עורכי-הדין. עלות זו יכולה להתחלק בין כלל העובדים המגישים את בקשת הפירוק. 

במקרה שהחברה כבר פורקה על-יד נושים אחרים – אין צורך לשאת בעלות זאת.

בנוסף, ישנן עלויות שכר טרחה לעורך-הדין – והן משתנות ותלויות בתעריפים של משרד עורכי-הדין בהתאם לנסיון, המומחיות והמוניטין של המשרד. משרדנו מייצג בהליכים אלה בתשלום על בסיס הצלחה בלבד.

הגשת בקשת פירוק חברה על ידי עובדים

אם המעביד או גורם אחר לא מגיש בקשה לפירוק החברה או לפשיטת רגל, הרי שהליך זה מוטל על כתפיהם של העובדים, על-מנת שיהיו רשאים להגיש תביעות-חוב למוסד-לביטוח-לאומי. לא ניתן להגיש תביעות חוב לביטוח לאומי ללא הליך של פירוק החברה.

עלויות האגרות לכונס הנכסים הרשמי ולבית-המשפט המחוזי עשויות להגיע לכ-2,500 ש"ח. כך שבנסיבות שמדובר בעובד יחיד לו חייב המעביד סכום קטן, אין כדאיות כלכלית לנקוט בהליך כזה. עם-זאת, כאשר מדובר בחברה שהעסיקה מספר עובדים, כדאי להתאגד ולהגיש יחדיו בקשה לפירוק החברה, כשכל אחד מהעובדים נושא בחלק קטן מאוד מההוצאות.

בקשה למינוי כונס נכסים

כאשר ישנו חשש שבעלי החברה או מנהליה מבריחים כספים ורכוש מקופת החברה, יש מקום לשקול בקשה למינוי כונס נכסים, במקביל לבקשה לפירוק החברה. 

לדוגמא: כאשר בעל חברה מחפש קונה לחברה, מתכנן להותיר בכיסו את כספי המכירה אך במקביל מותיר את עובדי החברה עם חובותיהם – מדובר בהברחת נכסים אסורה ובלתי חוקית. במצב כזה כדאי לשקול עם עורך-דין הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על-מנת לעצור את הברחת הכספים.

תביעת חוב עובד בפירוק

את תביעת החוב יש להגיש למנהל מיוחד שממונה על-ידי כונס הנכסים הרשמי. עלות אגרת התביעה – 309 ש"ח. כדאי להגיש את תביעת החוב באמצעות עורך-דין המתמחה בדיני עבודה, על-מנת שיידע למצוא את מקסימום הזכויות המכוסות.

לעתים ישנן זכויות שקשה להוכיח – כמו שעות נוספות, או בונוסים שהובטחו על-ידי המעסיק ללא הסכם כתוב. כדאי להוועץ בעורך דין על-מנת שידע למצוא את הדרכים להוכיח ולקבל את המקסימום האפשרי. יש לזכור שהדברים לא נעשים אוטומטית על-ידי הביטוח הלאומי!

5 כללי אצבע לעובדים שהחברה בה הם עובדים מגיעה למצב של חדלות פרעון

א. כאשר חברה או מעסיק פרטי מפסיקים לשלם שכר לעובדים – או חלק מהעובדים – יש לפנות מייד לייעוץ אצל עורך-דין לענייני עבודה. מרימים טלפון ומקבלים תשובות. זה פשוט מאוד.

ב. אם המעסיק מפסיק להעביר כספים לקרנות הפנסיה של העובדים – יש לפנות לייעוץ אצל עורך-דין לענייני עבודה.

ג. לא לחשוש. כפי שהוסבר קודם, זכויות העובדים משולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי שמכסה לטובת העובדים חלק גדול מהזכויות של המעסיק גם במקרה של פירוק או פשיטת רגל. ככל שתפעלו בהקדם החוב יכוסה במלואו.

ד. יש לשמור מסמכים מהעבודה, כגון: תלושי שכר, דוחות נוכחות וחוזה עבודה. בנוסף, במקרה של דברים שלא מקבלים ביטוי במסמכים כמו: שכר שמשולם במזומן מעבר לתלוש השכר, חוב של עמלות או בונוס של המעסיק שלא מקבל ביטוי בהסכם העבודה, שעות נוספות שלא מקבלות ביטוי בדוחות נוכחות – כדאי לשקול להקליט את המעסיק והמנהלים על אותם דברים כדי שניתן יהיה להוכיח את הטענות ולזכות בזכויות הכספיות בהמשך.

ה. בדרך-כלל, שכר הטרחה של עורך-הדין במקרה של הליך פירוק חברה ותביעות חוב משולם בסופו של ההליך, ועל-פי תוצאה.

ייצוג עובדים בפירוק

משרדנו מייצג קבוצות עובדים מענפים רבים: אופציות בינאריות ופורקס, מסעדות, מפעלי ייצור, שיווק נדל"ן ועוד. בכל המקרים שהסתיימו זכו העובדים במלוא זכויותיהם לאחר הגשת הליך פירוק והגשת תביעות חוב שאושרו על-ידי כונס הנכסים הרשמי ושולמו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

משרדנו מייצג את קבוצות העובדים בתשלום על בסיס הצלחה בלבד.

 כתבה ב-TheMarker על פירוק חברת ביוקורד לשימור דם טבורי שעובדיה יוצגו על-ידי משרדינו »

 כתבה ב"גלובס" אודות הגשת בקשה לפירוק חברת ריאליטי על-ידי עובדי החברה המיוצגים על-ידי משרדנו »

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן