פיצויים לעובד שהתפטר

תשלום פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר

עובד שהתפטר זכאי לפיצויי הפיטורים שנצברו לו בקרן הפנסיה. הסכום שנצבר בקרן הפנסיה מגיע בדרך כלל לכ-72% מפיצויי הפיטורים. אם העובד התפטר בדין פיטורים הוא זכאי לפיצויי פיטורים מלאים, כלומר משכורת אחת כפול שנות העבודה.

עובד שהתפטר ללא סיבה שקשורה להתפטרות בדין פיטורים אינו זכאי לפיצויי פיטורים מלאים. יחד עם זאת, במסגרת קרן הפנסיה שיש לעובד – במידה שהעובד היה זכאי להפרשות לקרן פנסיה – מצטבר סכום עבור פיצויי פיטורים. ברוב מוחלט של המקרים, סכום זה שייך לעובד אף אם הוא התפטר. לכן, הסכום שהופרש עבור פיצויי פיטורים יהיה שייך לעובד גם אם הוא התפטר, ובאופן זה ישנה זכאות של פיצויים לעובד שהתפטר. לצד זאת, המעסיק אינו מחוייב בתשלום נוסף או השלמה של פיצויי פיטורים.

אם לעובד לא היתה זכות להפרשות לקרן פנסיה – למשל לעובד מתחת לגיל 21 – אז לזכותו לא נצברו כספים עבור פיצויי פיטורים, ואם הוא יתפטר הוא לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בעניין זה.

זאת בשונה מעובד שפוטר – שאז הוא זכאי לפיצויי פיטורים מלאים – בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה. הסכום שנצבר עבור פיצויי פיטורים בקרן הפנסיה יהיה על חשבון פיצויי פיטורים אלה, והמעסיק מחוייב לבצע השלמה אם קיים הפרש.

הבדל נוסף – עובד שמפוטר זכאי לפיצויי פיטורים רק אם עבד שנה אחת לפחות. לעומת זאת, סכומים שמופרשים לקרן פנסיה עבור פיצויי פיטורים – שייכים לעובד ללא קשר לתקופת העבודה.

ישנם מקרים בהם ההפרש בין פיצויי הפיטורים המלאים לפיצויים שנצברו בקרן הפנסיה גדולים מאוד. לדוגמא, עובד קיבל שכר של 30,000 ש"ח בחודש, אבל המעסיק הפריש לקרן הפנסיה לפי השכר הממוצע במשק (המקסימום שהחוק מחייב), וכך נצברו פיצויי פיטורים על משכורת של כ-10,000 ש"ח בלבד. אם העובד יתפטר לאחר 5 שנות עבודה הוא "יפסיד" פיצויי פיטורים של כ-20,000 ש"ח לכל שנת עבודה, כלומר כ-100,000 ש"ח.

לעומת זאת, עובד שעבד תקופה יחסית קצרה, בשכר שאינו גבוה מהשכר הממוצע במשק, בדרך כלל השלמת פיצויי הפיטורים לא תהיה משמעותית, ולא תעלה על כמה אלפי שקלים.

על מנת לשחרר את הכספים שנצברו בקרן הפנסיה על המעסיק למסור לעובר טופס 161.

פיצויים לעובד שהתפטר עקב הרעת תנאים

למרות שהכלל הוא שעובד שהתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים, לכלל זה ישנם חריגים רבים. כאשר עובד מתפטר עקב הרעת תנאים בעבודה, או אי תשלום זכויות שמגיעות לו, או עקב נסיבות אישיות במקרים שונים כגון מחלה, לידת ילד וכדומה – הוא יכול להיות זכאי לפיצויי פיטורים. במקרים אלה העובד למעשה מתפטר בדין פיטורים.

כאשר עובד התפטר עקב הרעת תנאים או התפטר בדין פיטורים עקב נסיבות אחרות – הוא זכאי לפיצויי פיטורים מלאים כאילו פוטר. הוא אף זכאי לדמי אבטלה מהיום הראשון כאילו פוטר. זו המשמעות של הביטוי "בדין פיטורים", כלומר – הדין החל באותו מקרה זהה לזה של פיטורים.

דוגמאות נוספות לאפשרות להתפטרות בדין פיטורים:

– התפטרות עקב הרעת תנאים בעבודה, הפחתת שכר, שינוי תפקיד, ביטול רכב צמוד וכדומה;

– התפטרות עקב לידת ילד ולצורך טיפול בו (עד גיל 9 חודשים);

– התפטרות עקב מחלה שלא מאפשרת חזרה לעבודה עם אישור של רופא תעסוקתי;

– התפטרות עקב מצב שבו המעסיק לא משלם את המשכורת בזמן או לא משלם זכויות באופן תקין.

חישוב פיצויים לעובד שהתפטר

ככלל, חישוב פיצויים נעשה לפי משכורת אחת לכל שנת עבודה. למשל, פיצויים לעובד שהתפטר אחרי 3 שנים וחצי – יהיו 3 משכורות וחצי. לחישוב פיצויי פיטורים יש כללים רבים ומורכבים וכדאי לקרוא על כך במאמר באתר זה.

כאמור, עובד שהתפטר באופן רגיל – ולא בנסיבות של התפטרות בדין פיטורים – לא זכאי לפיצויי פיטורים מלבד סכום שנצבר לו בקרן הפנסיה, ועל כן אין צורך לבצע חישוב כלשהו. הסכום שנצבר בקרן הפנסיה זה הסכום שהעובד זכאי לו – לא פחות ולא יותר. רק אם העובד פוטר או התפטר בדין פיטורים – אז יש לבצע חישוב.

כמובן, אם המעסיק לא הפריש לקרן הפנסיה כמו שצריך לאורך שנות העבודה – ניתן לתבוע את ההפרשים בגין כך, כולל את מרכיב פיצויי הפיטורים שעל המעסיק היה להפריש. אך אין מדובר בתשלום פיצויי פיטורים במובנם הרגיל – אלא בתשלום לפיצויי פיטורים עבור קרן פנסיה. החובה לתשלום זה נובעת מצו ההרחבה בנושא פנסיה חובה ולא מחוק פיצויי פיטורים. החיוב הוא לפי שיעורי החובה שעל המעסיק היה להפריש (בדרך כלל 6% לפיצויי פיטורים עד השכר הממוצע במשק). כמו כן, אם עובד מצוי במצב זה – שהמעסיק לא הפריש עבורו לקרן פנסיה באופן תקין – הוא יכול להתפטר על רקע זה, ואז להיות זכאי לפיצויי פיטורים מלאים.

כאשר עובד מתכנן להתפטר מהעבודה שהוא עובד בה מספר שנים – כדאי שיתייעץ עם עורך דין לענייני עבודה. יתכן שניתן יהיה לייעץ לעובד כיצד להתפטר בדין פיטורים על מנת להיות זכאי לפיצויי פיטורים.

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן