פיטורים שלא כדין או פיטורים שלא בתום לב אלה מושגים המתארים מקרה בו עובד פוטר באופן שאינו תקין, מסיבות רבות.
 פיטורים שלא כדין יכולים להיות כאלה שנעשו בגלל אפלייה אסורה – למשל פיטורים של עובד לנוכח גילו המבוגר – או פיטורים שנעשו ללא הליך שימוע תקין או ללא הליך שימוע כלל. לעתים עובד מפוטר בגלל סיבות זרות ואסורות – למשל, עקב כך שהעובד עמד על זכויותיו, או ניסה לארגן ועד עובדים. או למשל עקב כך שהעובד יצא לחופשת מחלה, או סירב לבצע פעולה בלתי חוקית.
 במקרים רבים הפיטורים הלא חוקיים ילוו בהליך שימוע שנחזה להיות תקין. העובד מוזמן להליך שימוע בנימוקים וסיבות שאינן הסיבות האמיתיות. העובד יצטרך להוכיח שמתחת להליך הפיטורים התקין כביכול, מסתתרות סיבות אחרות, בלתי חוקיות, על מנת לזכות בתביעה.
 בכל מקרה של פיטורים שלא כדין יכול העובד להוועץ בעורך-דין על-מנת לשקול הגשת תביעה כספית נגד המעביד. בית-הדין לעבודה עשוי לפסוק במקרים מעין אלה פיצויים לעובד (מלבד פיצויי-פיטורים רגילים) בשיעור של מספר משכורות ואפילו עד 12 או יותר משכורות במקרים קיצוניים.

פיטורים ללא שימוע

כאשר מעסיק מפטר עובד ללא הליך שימוע – מדובר בפיטורים שלא כדין. במקרה כזה, רשאי העובד להגיש תביעה לבית הדין לעבודה לפיצוי כספי.

קיראו עוד:

צו מניעה 

במקרים חמורים וחריגים, כמו למשל פיטורים של עובד ותיק מאוד, פיטורים בסמוך לגיל פרישה, פיטורים של עובד שחשף שחיתות בחברה ציבורית – יש מקום אף לשקול הגשת בקשה למתן צו למניעת פיטוריו של העובד.

עם-זאת, במקרה בו עובד מפוטר לאחר תקופת עבודה לא ארוכה – של עד מספר שנים בודדות, ומנימוקים מותרים (כמו פיטורים בטענה לחוסר מקצועיות או קיצוצים בחברה), אף אם מדובר בנימוקים שנראים דחוקים ולא אמיתיים – יש לשקול בכובד ראש האם יש כדאיות בהגשת תביעה. שכן, במקרים כאלה אין וודאות שבית-הדין יפסוק פיצוי כספי, ואף אם יפסוק – מדובר בפיצוי שאינו גבוה (2-3 משכורות). במקרים מעין אלה ההוצאות הכרוכות בניהול ההליך לא תמיד מצדיקות הגשת תביעה. כמובן כל מקרה לגופו וכדאי להוועץ בעורך-דין על-מנת לבחון את הסיכוי.

קיראו עוד:

▪ פיטורים שלא כדין עקב אפליה אסורה »

פיטורים שלא כדין – מצב משפטי

על-פי פסיקת בתי הדין לעבודה, החובה לעריכת שימוע לפני קבלת החלטה על פיטורי עובד, הינה זכות יסוד של העובד הנובעת מכללי הצדק הטבעיים, מחובת תום הלב וההגינות ביחסי עבודה.

זכות זו באה לידי ביטוי כבר בשנות החמישים בבג"צ 3/58 ברמן נ' שר הפנים, שם נקבע:

"…לפי הכלל הנקוט במשפט המקובל זה מאות שנים, לא יורשה גוף אדמיניסטרטיבי – ואפילו אדמיניסטרטיבי טהור – לפגוע באזרח פגיעת גוף, רכוש, מקצוע, מעמד וכיוצא בזה, אלא אם נתנה לנפגע הזדמנות הוגנת להשמעת הגנתו בפני הפגיעה העתידה".

הכלל יושם על-ידי בית הדין הארצי לעבודה אשר פסק בשורה ארוכה של פסקי-דין כי פיטורים שנעשו ללא הליך שימוע או ללא הליך שימוע נאות, נוגדים את כללי הצדק הטבעי ולכן אינם פיטורים כדין (ע"ע (ארצי) 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן נ' המכללה האקדמית עמק יזרעאל, ע"ע (ארצי) 415/06 דני מלכה נ' שופרסל בע"מ, ע"ע (ארצי) 109/08 מרכז החינוך העצמאי לתלמוד תורה נ' עובדיה בינון.

בפסק-דין ע"ע (ארצי) 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן נ' המכללה האקדמית עמק יזרעאל, נקבע כך:

"וכך גם הלכה פסוקה היא, מימים ימימה, כי זכות הטיעון הינה מזכויות היסוד הראשוניות בשיטתנו המשפטית, ומקום של כבוד שמור לה ביחסי העבודה בכלל, קל וחומר – עת נשקלת אפשרות לסיום העסקתו של עובד, בין בדרך של פיטורים ובין בדרך של אי-חידוש חוזה עבודה".

זכות השימוע אשר הייתה בעבר נחלתם של העובדים במגזר הציבורי בלבד, הפכה בשנים האחרונות לזכותם של כלל העובדים במדינת ישראל: בע"ע 415/06  דני מלכה נ' שופרסל פסק בית-הדין הארצי לעבודה כי חלה חובה על עריכת שימוע גם במגזר הפרטי, כך שזכות השימוע חלה באותו היקף ובאותה מידה גם בגוף ציבורי, גם בגוף פרטי וגם בגוף שהוא דו-מהותי.

פיטורים ללא מתן זכות שימוע לעובד יכולים להביא לבטלות הפיטורים והחזרה לעבודה או לפיצוי כספי. הכלל הוא כי סכום הפיצוי שיש לפסוק לעובד שפוטר שלא כדין הוא תשלום שיכול להגיע לסכום השווה ל-12 משכורות (ע"ע 300258/97 המועצה הדתית נתיבות נ' הרב בנימין כהן; ע"ע 300258/97 יהודית חנן נ' המועצה המקומית נחמיה פד"ע לז 645), ובמקרים חריגים וקשים של עובד שפוטר לאחר עשרות שנות עבודה אף למעלה מ-12 משכורות. ברוב המקרים הפיצוי שנפסק נמוך מ-12 משכורות.