דיני עבודה אורי שאבי 
                                                                                                                          
 
 

פיטורי עובדת בהריון

פיטורים בהריון וזכויות עובדת במהלך הריון

למעביד אסור לפטר עובדת במהלך ההריון, אם היא עובדת במקום העבודה לפחות ששה חודשים, אלא באישור של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. למעביד אסור גם לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בהריון.

במידה ומדובר בעובדת בעלת וותק קטן מששה חודשים, אסור למעביד להפלות אותה בגלל היותה בהריון או בטיפולי פוריות. כלומר, למעביד אסור לפטר עובדת או לפגוע לה בתנאי העבודה או אף שלא לקבל אותה לעבודה – רק בגלל שהיא בהריון. כלומר, פיטורים בהריון אסורים גם בותק קטן מששה חודשי עבודה, אם הפיטורים הם בגלל ההריון ולא בגלל סיבה לגיטימית מקצועית.

עובדת שנעדרה מהעבודה עקב טיפולי פוריות - אסור לפטר במשך 150 יום ממועד ההיעדרות, בלא קשר לותק שלה במקום העבודה.


קיראו עוד:

▪ איסור הפלייה עקב הריון או טיפולי פוריות >>


עצם העובדה שמעסיק פועל באופן מכוון על-מנת לפטר עובדת לפני שמלאו לה ששה חודשי עבודה, זו אפליה אסורה. לדוגמא - במידה שהעובדת סיפרה על הריונה לאחר כשלושה חודשי עבודה ומספר ימים לאחר מכן זומנה לשימוע לפני פיטורים, סביר כי קיים קשר בין ההריון לבין רצונו של המעסיק למהר ולפטר את העובדת.

כל מקרה נבחן בפני עצמו, ולכן חשוב להיוועץ עם עורך דין המבין בתחום זה "בזמן אמת", כדי לפעול בזמן המתאים ולהבטיח שזכויותיה של העובדת יישמרו ולא ייפגעו.


לייעוץ ללא התחייבות 03-6091103 >>
עובדות בהריון חוששות לעתים לפעול מול המעסיק, מתוך פחד לאבד את עבודתן. ובכן, אין כל פסול בפנייה לעורך-דין להתייעצות קצרה כדי לבחון את הדברים בעין משפטית. התייעצות זו יכולה למנוע פעולות שייעשו על-ידי העובדת וייפגעו בה בטווח הארוך. העובדת גם תדע לשמור על זכויותיה טוב יותר מול המעסיק. אם אין ברירה – ניתן כמובן להגיש תביעה משפטית לבית-הדין לעבודה.


קיראו עוד:

▪ עובדת שיוצגה על-ידי משרדנו זכתה לפיצוי כספי עקב פיטורים בהריון >>


 

זכויותיה של עובדת במקרה של פיטורים בהריון

אם מעביד פיטר עובדת או פגע בהיקף הכנסתה, ניתן לתבוע אותו בבית-הדין לעבודה בגין הפסד השכר למשך כל תקופת ההריון, חופשת הלידה והתקופה המוגנת מפיטורים לאחר חופשת הלידה. בנוסף, בית-הדין עשוי לפסוק לעובדת פיצוי בגין עגמת נפש.

בכל מקרה, אסור למעביד לפטר את העובדת בלא אישור משרד הכלכלה, גם אם במועד הפיטורים הוא לא ידע שהיא בהריון, והעובדת הודיעה לו על כך רק לאחר-מכן. היתר לפיטורים, במצב כזה, יינתן אך ורק על-ידי הממונה.

היתר לפיטורים יינתן במידה והממונה שוכנעה כי ההריון אינו הסיבה לפיטורים. עם זאת, הממונה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה ולבחינת הנסיבות הספציפיות, לא לתת היתר לפיטורים, גם כאשר הפיטורים אינם קשורים להריון. כלומר המעסיק צריך להוכיח סיבה אמיתית להצדקת הפיטורים, גם אם לא ידע על ההריון.

כמו כן, יש אפשרות לערער על החלטה של הממונה על חוק עבודת נשים, בפניה לבית-הדין לעבודה. אומנם המקרים בהם ערעור כזה מתקבל אינם רבים, אך כדאי להתייעץ עם עורך דין לענייני עבודה, להציג בפניו את עובדות המקרה ולבדוק מולו אפשרות לערעור.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על הפליית אשה בהריון. כלומר, עובדת שלא מלאו ששה חודשים לעבודתה ופוטרה, ואינה מוגנת על ידי חוק עבודת נשים, יכולה לתבוע את המעביד לפיצוי כספי בגין הפליה, אם תוכיח שהמעביד פיטר אותה או פגע בתנאיה בגלל הריונה. החוק אוסר פיטורין בהריון כשהסיבה לפיטורין היא היותה של האישה בהריון. בית-הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצוי של כ-120,000 ש"ח, בלא הוכחת נזק, בנסיבות של אפליה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

לעובדת אין חובה להודיע למעביד שהיא בהריון. עם-זאת, חשוב להודיע זאת, במיוחד אם מדובר,  בעובדת בעלת ותק של 6 חודשים לפחות, שאז אסור יהא למעביד לפטר את העובדת. כמו כן, כאשר העובדת מודיעה על ההריון, חשוב שתהיה הוכחה לכך, באמצעות שליחת מייל או מסרון. הוכחה זו יכולה להיות ראיה מרכזית בהליך משפטי, אשר תצביע על האפליה שהתקיימה, אם העובדת פוטרה בסמוך לאחר הודעתה.

אפליה יכולה להתבטא בדרכים שונות: בשינוי יחס המעסיק לעובדת – אם עקב שינוי שעות העבודה או אופי העבודה ואם ברמה האישית (הערות שונות, יחס משפיל ומזלזל) – הכל כדי להתיש את העובדת, לפגוע ביכולתה של העובדת לבצע את עבודתה על הצד הטוב ביותר ואף לגרום לה לוותר על עבודתה ולהתפטר.

אפליה עקב מצב גופני ובריאותי שקשור בהריון או העדרויות שקשורות בהריון – הינה אפליה עקב הריון והיא אפליה אסורה. למשל, מעביד שמפטר עובדת שנעדרת רבות בגלל מצב בריאותי לקוי בזמן ההריון, שמקיאה בזמן העבודה, שנאלצת לקחת הפסקות מנוחה בזמן העבודה, שמבקשת לעבודה בישיבה וכו', וזאת בגלל ההריון – למעשה פיטר אותה בגלל ההריון עצמו ולכן מדובר באפליה פסולה.

למעסיק אסור להפלות ולפטר עובדת אף אם היא מתכננת הריון או טיפולי פוריות. כלומר, פיטורים עוד לפני הריון, בגלל שהעובדת מתכננת הריון קרוב – זו אפליה אסורה.

החל מהחודש החמישי להריון, זכאית העובדת להודיע למעביד שהיא בהריון, וכי היא אינה מעוניינת לעבוד בשעות נוספות ובעבודת לילה, וממועד זה אסור למעביד לדרוש מהעובדת לעבוד בשעות אלה.

חשוב כי עובדת המצויה בהריון וחשה יחס פוגעני מצד המעסיק, תיצור קשר עם עורך דין העוסק בדיני עבודה ותתייעץ לפני שהיא פועלת, במיוחד אם היא שוקלת להתפטר.


לאחר חופשת לידה

למעביד אסור לפטר עובדת במהלך 60 ימים לאחר חופשת הלידה, אלא באישור של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. פיטורים לאחר חופשת לידה הם אסורים. המעביד אף חייב להחזיר את העובדת למקום העבודה ולאפשר לה להשתלב מחדש בתפקידה ולבצע פעולות אקטיביות על מנת להטמיע אותה חזרה בסביבת העבודה. לא די בכך שישלם לה שכר של 60 ימים. פיטורים לאחר חופשת הלידה בלא לתת לעובדת סיכוי להשתלב מחדש בעבודה ייחשבו בנסיבות אלה כאפליה אסורה שקשורה בהריון או בהיותה של העובדת אמא לילדים – שעשוייה לזכות את העובדת בפיצוי כספי במקרה של תביעה. תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה יכולה לחפוף לתקופת 60 הימים.

ישנם מקרים שהמעסיק יוצר קשר עם העובדת במהלך חופשת הלידה ורומז על כך שהמשרה שהעובדת ביצעה טרם יציאתה לחופשת הלידה אינה פנויה, ולכן היא עתידה לחזור לתפקיד אחר. דוגמא אחרת היא שהעובדת שומעת מעובדי המשרד שהעובד/ת המחליפים אותה עושים עבודה טובה ומרוצים מהם מאד. במקרים מסוג זה, חשוב להתייעץ עם עורך דין העוסק בדיני עבודה ולראות מה ניתן לעשות במקרה הספציפי של אותה עובדת. ייעוץ כזה יכול למנוע בעיות בהמשך ועשוי לשמור על זכויותיה של העובדת במקום העבודה באופן המיטבי.

על-פי חוק פיצויי-פיטורים עובדת שילדה זכאית להתפטר בדין פיטורים לצורך טיפול בילד. חובה כי ההתפטרות תעשה תוך 9 חודשים ממועד הלידה, כאשר בתוך תקופה זו יש לקחת בחשבון גם את ההודעה המוקדמת להתפטרות שחובה על העובדת לתת. יש לציין במכתב ההתפטרות כי הסיבה להתפטרות היא לצורך טיפול בילד.


 

עובדת שעוברת טיפולי הפריה

למעביד אסור לפטר עובדת שעוברת טיפולי הפריה, לקראת ילדה הראשון או השני, בתקופה של 150 ימים לאחר תחילת הטיפולים, אלא בהיתר ממשרד הכלכלה. הגנה זו תקפה למשך שנתיים בסך הכל ממועד תחילת הטיפולים. אם במהלך תקופה זו העובדת נקלטה להריון, תוארך התקופה למשך כל תקופת ההריון, בהתאם להגנות שתוארו לעיל.


קיראו עוד:

 
 

 
 
לייעוץ ראשוני עם עורך-דין דיני עבודה - התקשר/י 03-6091103
או השאר פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם

 

כל הזכויות שמורות לעו"ד אורי שאבי, עורך דין דיני עבודה בתל אביב |  תל אביב, מרכז עזריאלי, הבניין המשולש, קומה 28

איך מגישים תביעה | מפת האתר | צור קשר