מה זה פורטל מעסיקים

בשנת 2014 פורסמו תקנות הקובעות את אופן הדיווח על הפקדת תשלומים לחסכון פנסיה של עובדים.

על המעסיקים להעביר דיווח לקרנות הפנסיה באמצעים דיגיטליים בקובץ אחיד שנקבע במשרד האוצר.

על פי התקנות, על מעסיק שלו יותר מ-5 עובדים, חייב לדווח לקופות כמפורט לעיל. מעסיקים שלהם 5 עובדים או פחות, יכולים לקבל פטור מדיווח באופן זה, בתנאים מסויימים.

יעוץ למעסיקים בנושא קרנות פנסיה

משרדנו הינו משרד מומחה לדיני עבודה, ומעניק למעסיקים וחברות ייעוץ בנושא הפרשות לקרן פנסיה של עובדים, וכן מייצג מעסיקים בתביעות של עובדים.

קרא עוד בנושא ייעוץ למעסיקים בענייני עבודה ופנסיה  »

פורטלי מעסיקים

מגדל »

כלל »

מנורה מבטחים »

הפניקס »

הלמן אלדובי »

אלטשולר שחם »

פסגות »

מיטב ד"ש »

אקסלנ ס»

הכשרה  »

אינפיניטי »