הידע המשפטי והנסיון המקצועי הנרדשים מאת עורך דין דיני עבודה

במקצוע עריכת הדין לא קיימת מומחיות ספציפית בדומה למקצוע הרפואה. בעל רשיון לעריכת דין רשאי לעסוק בכל ענפי המשפט, ללא קשר לתחום בו התמחה או למד. עורך דין המציג עצמו כבעל ידע ונסיון בתחום – עושה זאת על אחריותו, והדבר לא מגובה בהכרח בלימודים או התמחות בתחום. לא פעם עורכי דין שעוסקים בתחום מסויים תקופה קצרה, או לאחר התנסות לא ארוכה – מציגים עצמם ככאלה שמייצגים בתחום.

לפיכך, כשאתם מחפשים עורך-דין, תמיד כדאי לוודא שמדובר בעורך דין בעל נסיון ארוך בתחום הספציפי, ובמיוחד כדאי לאתר עורך-דין שעוסק בתוחום אחד בלבד ולא במגוון רחב של עיסוקים.

עורך-דין לדיני עבודה שהוא בעל נסיון צריך לדעת לייצג הן עובדים והן מעסיקים באופן מקצועי.

הייעוץ המשפטי מתחיל בשלב בו יש לערוך חוזה עבודה מתאים שידע להגן על מלוא האינטרסים של הלקוח, דרך ליווי בסכסוך בין עובד למעביד ועד לייצוג בהליכים משפטיים בבית-הדין לעבודה.

כשפונים לעורך-דין לדיני עבודה, כדאי לבדוק שהתחום הינו תחום עיסוקו היחיד או העיקרי של אותו עורך-דין, וכי הוא בעל נסיון רב-שנים בתחום.

הייצוג בבית-הדין לעבודה

עורך דין המייצג בבית-הדין לעבודה צריך להיות בעל ידע בתחום הספציפי של דיני העבודה, אך בנוסף:

– להיות בעל היכרות עם השופטים השונים. כל שופט הוא בעל אופי שונה ויש לקחת זאת בחשבון. עורך דין מנוסה שמייצג באופן יומיומי בבית-הדין לעבודה ידע להכיר את השופטים הרבים ואת האופי השונה של כל אחד ואחד מהם.

– לדעת מי עורך הדין של הצד השני. לעורכי-דין שונים שיטות עבודה שונות, ויש לקחת זאת בחשבון בעת ניהול הטקטיקה המשפטית.

– להכיר את נושא המיסוי הרלוונטי. בשלב התשלום ממעביד לעובד – הן באופן שוטף והן כתוצאה מסיומו של הליך משפטי ישנם ענייני מיסוי רבים שיש לקחת בחשבון והם משפיעים על גובה התשלום נטו. הליכים משפטיים בבית-דין לעבודה מערבים מעצם טיבם מיצוי של זכויות בביטוח לאומי (כמו דמי אבטלה, דמי לידה וכדומה), תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומי מע"מ (על שכר הטרחה של עורך-הדין), מיצוי פטור ממס של הפקדות לקרן פנסיה ותשלום פיצויי פיטורים וכדומה.

תהליך קבלת החלטות נכון ועריכה נכונה של הסכם עבודה ושל הסכמי פשרה – כל אלה עשויים לחסוך למעביד מצד אחד או לעובד מצד שני – כסף רב.

מה הם תחומי העיסוק של עורך דין דיני עבודה

עורך דין לדיני עבודה עוסק בתחום דיני העבודה. הסמכות לדון בעניינים משפטיים אלה נתונה לבית-הדין לעבודה קרא עוד על בית הדין לעבודה »

חוקים

דיני העבודה כוללים שורה של חוקים שעוסקים ביחסים שבין עובד למעביד. בין היתר:

 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות »
 חוק שכר מינימום »

צווי ההרחבה כלליים

מלבד החוקים שחוקקה הכנסת, עורך דיני לדיני עבודה צריך להכיר שורה של צווי הרחבה שחוקק שר הכלכלה (בעבר שר העבודה או שר התמ"ת). צווי ההרחבה הם בנושאים מוכרים שכוללים את כלל העובדים במשק, כגון:

צווי ההרחבה בענפים שונים והסכמים קיבוציים

בנוסף לצווי ההרחבה שחלים על כלל המשק, קיימים צווי הרחבה בענפים שונים, אשר קבעו תנאי עבודה ייחודיים באותם ענפים – למשל בענף הנקיון, בענף המלונאות, בענף המוסכים ועוד. באותם ענפים, יש לבדוק מהם תנאי השכר העודפים שזכאים לקבל עובדי הענף.

בנוסף, קיימים הסכמים קיבוציים רבים, שחלים על ענפים מסויימים, על חברות מסויימות, או על חברות שמאוגדות תחת איגוד מקצועי מסויים. למשל הסכם קיבוצי בענף המאפיות. הסכמים אלה נחתמים, בדרך-כלל, לאחר משא ומתן בין ארגון עובדים (כמו ההסתדרות הכללית) לבין ארגון מעסיקים בענף.

הסכמים קיבוציים וצווי ההרחבה מעניקים תנאי עבודה מיטיבים מעבר למינימום שקבוע בחוק.

פסיקה של בתי-הדין לעבודה

מלבד החוקים והצווים, קיימות הלכות משפטיות שונות שנקבעו על-ידי בתי-הדין לעבודה. בית-הדין הארצי לעבודה מנחה בפסקי-הדין שלו את בתי-הדין האזוריים לעבודה. עורך דין דיני עבודה צריך ללמוד את ההלכות העדכניות ביותר, כפי שהן מתפרסמות בפסקי-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה, וגם ללמוד את היישום של אותן הלכות בפסקי-דין של בתי-הדין האזוריים לעבודה.

למשל, הפסיקה שדנה בתחום של יחסי עובד מעביד לפרילנסרים נקבעה אך ורק בפסיקת בית-הדין הארצי לעבודה »

כך גם נושא הליכי השימוע במגזר הפרטי, זהו נושא שלא קיבל כל ביטוי בספר החוקים, ובית-הדין הארצי לעבודה קבע אותו כנורמה מחייבת אצל כלל המעסיקים »

הסכמי עבודה אישיים

מלבד הדינים השונים שמקנים זכויות וקובעים נורמות, עשויים עובד ומעביד לקבוע ביניהם תנאי עבודה ותגמול שונים. ככלל, תנאי העבודה בהסכם עבודה יכולים להוסיף למינימום שנקבע בחוק, ולא לגרוע ממנו.

תנאי העבודה נקבעים בחוזה בין המעביד לעובד. במקרה של סכסוך בין העובד למעביד, יש צורך בפרשנות של הסכם העבודה, אותה מוסמך לבצע בית-הדין לעבודה. הפרשנות של חוזה עבודה דומה לפרשנות של כל חוזה, אך גם שונה במובנים לא מעטים, אותם צריך להכיר עורך דין דיני עבודה.

לקריאה נוספת:

עריכת חוזה עבודה »

עורך דין לענייני עבודה ייעוץ חינם »