עורך דין חוזה עבודה

בדיקת חוזה עבודה

משדנו נותן שירות של בדיקת חוזה עבודה לעובד שכיר או פרילנסר. אנו בודקים האם החוזה שומר על הזכויות של העובד או המעסיק, על-מנת להבטיח שהזכויות לא יפגעו במהלך תקופת העבודה או בסיומה.

ניתן לשלוח אלינו את החוזה לקבלת הצעת מחיר – צור קשר

מהו חוזה

חוזה הוא התקשרות בין צדדים, בדרך של הצעה וקיבול. ברגע שצד אחד מציע, והצד השני מקבל – זהו חוזה.

חוזה אינו חייב להיות כתוב, ולמעשה מרבית החוזים בין צדדים הם חוזים בעל-פה, והם מחייבים בדיוק באותה מידה כמו חוזה כתוב. אלא שברגע של מחלוקת, כל צד מפרש את ההסכמות באופן אחר, או אף מכחיש את עצם קיומו של החוזה, ובהעדר הסכם כתוב המחלוקות מגיעות בקלות לתביעות משפטיות. חוזה שכתוב בצורה מדוייקת, נועד להסיר את הספקות ולמנוע מחלוקות משפטיות בין הצדדים.

חוזה = הסכם. מדובר במונחים זהים מבחינה משפטית. הסכם זו למעשה ההסכמה בין הצדדים, שהיא החוזה עצמו.

עורך דין הסכמי עבודה לניסוח חוזה העסקה אישי או חוזי עבודה למעסיק

במהלך השנים משרדנו ייצג מאות חברות ומעסיקים, ובאופן זה צבר נסיון רב בעריכה של חוזים בתחומים אזרחיים, בדיני עבודה, בשותפויות בהתקשרויות קבלניות ועוד. משרדנו נותן שירות עורך דין לעריכת הסכמי עבודה או בדיקת חוזה עבודה.

חתימה על חוזה עבודה כדאי וחשוב לעשות תוך ייעוץ עם עורך-דין. עורך-דין המייעץ או מייצג בעריכת חוזה, יכול לעשות זאת מטעם צד אחד, ולהתנהל מול עורך-דין שמייצג את הצד השני. לעתים עורך-דין אחד עורך חוזה לטובת שני צדדים. במקרה כזה מחובתו של עורך-הדין לייצג את מלוא האינטרסים של שני הצדדים, באופן אובייקטיבי, ולהסביר את המצב המשפטי באופן מלא לכל הצדדים להסכם.

עו"ד המתמחה בעריכת חוזים צריך לצפות את כל האפשרויות והבעיות שיכולות לצוץ בעניין החוזה, ולהציע פתרונות יצירתיים בנוסח החוזה. כמובן, שבסופו של דבר רק הצדדים יחליטו האם כל סעיף וסעיף מקובל עליהם ואם הם מעוניינים לחתום על החוזה בנוסחו הסופי.

עורך דין שהוא בעל ידע לעריכת חוזה עבודה הוא למעשה עורך דין לענייני עבודה. כיום מאוד חשוב למעסיק להחתים עובד על חוזה עבודה או הסכם עבודה המגדיר את תנאי העבודה של העובד, ואת ההתחייבויות של העובד. חוזה בין הצדדים עשוי להגן על המעסיק אם תתעורר מחלוקת בתנאי העבודה של העובד, וכן מגן על האינטרסים של העובד ועל הזכויות שלו. לכל מעסיק ולכל סוג עבודה תנאים שונים ולכן חשוב להוועץ בעורך-דין לצורך עריכת חוזה מתאים.

* קראו עוד בנושא חוזה עבודה לתקופה קצובה

 מדוע חשוב להחתים עובדים על חוזה עבודה

מעבר לחובה החוקית שמחייבת מסירת הודעה על תנאי עבודה, או חוזה, לכל עובד, חוזה עבודה מפורט שנערך לאחר ייעוץ וחשיבה של עורך-דין לענייני עבודה, יכול לחסוך למעסיק ולעובדיו מחלוקות רבות ויכול גם לחסוך למעסיק הוצאות כספיות מיותרות.
בהעדר חוזה עבודה חלים חוקי העבודה הכלליים המכתיבים לעובד ולמעביד ברירת מחדל של דינים וכללים מחייבים. בחוזה עבודה ניתן לקבוע הסדרים שונים מאלה שקבועים בחלק מהחוקים. למשל:
– בחוזה עבודה ניתן להכליל במסגרת השכר רכיבים כמו נסיעות, שעות נוספות ודמי הבראה;
– במסגרת חוזה עבודה ניתן לקבוע סעיפי סודיות ואי תחרות;
– במסגרת חוזה עבודה ניתן לקבוע תקופת הודעה מוקדמת שונה מזו הקבועה בחוק;
– במסגרת חוזה עבודה ניתן לקבוע תשלומי עמלות, בונוסים או פרמיות לעובד, וכתיבתן בחוזה ברור מאפשרת לצדדים וודאות באשר לשכר של העובד ומונעת מחלוקות ותביעות.
בכל מקרה יש לבחון את האינרסים של מי שעורך את חוזה העבודה – מטבע הדברים בדרך כלל זה יהיה המעסיק.

ניסוח חוזה העסקה

ישנה חשיבות שלא להכליל בחוזה העבודה סעיפים בלתי חוקיים. זאת, הן על-מנת שהמעביד לא יסתמך על סעיפים אלה אשר תוקפם עשוי להשלל על-ידי בית-הדין לעבודה, והן על-מנת שלא לפעול באופן בלתי חוקי או בלתי תקין מול העובד. פעולה בלתי חוקית עשויה לגרור תביעה מצדו של העובד או קנס במקרה של חקירה של משרד הכלכלה.

למשל, חוזים המטילים קנסות גבוהים על העובד במקרה של התפטרות או הפרת החוזה וחוזים שמגבילים את העיסוק של העובד לאחר סיום עבודתו באופן בלתי סביר ובניגוד לחוק.

במיוחד, ניסוח חוזה העסקה לפרילנסר, כאשר מעסיק מגייס לשורותיו "פרילנסר" שהוא למעשה משמש כעובד קבוע לכל דבר ועניין, ישנה חשיבות לבדוק האם בין הצדדים מתקיימים למעשה יחסי עובד מעביד. במקרה זה יש לבדוק עם עורך-דין האם המעביד עלול להיות חשוף לתביעה עתידית מצד אותו "פרלינסר" לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות נוספות. בכל מקרה, יש להחתים את ה"פרלינסר" על חוזה מתאים שעשוי למנוע תביעה עתידית. אחד הסעיפים החשובים שצריכים להופיע בהסכם, הוא סעיף שבו מצהיר הפרילנסר על כך שהוא זה שבחר שלא לעבוד כעובד שכיר.

במקרה שהמעביד בוחר שלא להחתים על חוזה, ישנה חובה מינימלית למסור לעובד הודעה על תנאי העסקה.

חוזה עבודה לעובד זר חובה להחתים בנוסח בשפתו של העובד.

מאמרים נוספים בדף ייצוג מעסיקים ובדף זכויות עובדים » 

חוזה עבודה לדוגמא

 שם העובד:‏_____________

כתוב:_________________

תפקיד_______________

העובד יקפיד על נהלי החברהבמסגרת תפקידו ימלא העובד אחר החלטות החברה והממונים עליו, ויבצע ‏תפקידו ביושר, הגינות, נאמנות, מסירות, דייקנות, חריצות ובמיטב כישוריו ‏‎–‎‏ ‏הכל על מנת לקיים ולקדם את הישגי החברה. ‏

היקף העסקה: משרה מלאה בהתאם לצרכי החברה, לרבות עבודה בשעות נוספות, ככל שיתחייב  מעיסוקה של החברה ומתפקידו של העובד. ‏העובד מתחייב להשתתף באסיפות עובדים בשעות הערב וכן להשתתף בשעות הדרכה, הכשרה והשתלמויות אשר יערכו בחברה. שעות ‏העבודה ניתנות לשינוי על-ידי מנהלי החברה.‏

משכורת העובד: העובד יהיה זכאי לקבלת שכר חודשי בגובה 9,000 ₪ (ברוטו) מהרכיבים הבאים:‏

משכורת בסיס בסך 7,500 ₪ ברוטו הכוללת בתוכה גם השתתפות המעביד בדמי ‏נסיעות; 

תוספת גמול גלובלי בעד עבודה בשעות נוספות ‏בסך 1,000 ₪ וכן תוספת גמול גלובלי בעד עבודה בימי המנוחה השבועית בסך 500 ₪. ‏

לאחר 6 חודשי עבוד השכר יעלה ל-9,500 ₪ ברוטו.

העובד זכאי לכל הזכויות הסוציאליות המתחייבות על-פי דין לפי הפירוט ‏כדלקמן: ‏

ימי מחלה: בהתאם לחוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976. יובהר, כי תשלום ימי ‏המחלה מותנה בהצגת אישור רפואי. ימי מחלה שלא ‏נוצלו אינם ניתנים לפדיון ולא יזכו את העובד במענק כספי כלשהו.‏

חופשה: בהתאם לחוק חופשה שנתית, התשי"א – 1951. מובהר, כי מועדי החופשה ‏יתואם בהסכמה בין הצדדים ובהעדר הסכמה יקבע על-ידי החברה על פי דין.‏

דמי הבראה: העובד יהיה זכאי לדמי הבראה שנתית בהתאם לדין בחלוף שנה אחת ‏להעסקתו בחברה. ‏

הסדר פנסיוני: העובד יהיה זכאי בחלוף 6 חודשים להעסקתו בחברה, כי יופרשו בגינו כספים ‏לקרן פנסיה על פי בחירתו, בהתאם להוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף ‏במשק. ככל שלעובד קרן פנסיה פעילה ההפרשות ייעשו מהחודש הרביעי, ‏רטרואקטיבית מיום העבודה הראשון.‏

תקופת ההתקשרות היא לתקופה בלתי קצובה. כל צד ‏רשאי להביא לביטול ההתקשרות, בהודעה בכתב ומראש בהתאם לקבוע בחוק הודעה מוקדמת.‏

העובד לא יהיה זכאי להודעה מוקדמת, אם פוטר בנסיבות של הפרת אמונים ‏‏(לרבות הפרת התחייבות לסודיות ואי תחרות כמפורט בנספח א') פגיעה בזדון ‏ברכוש החברה, התרשלות חמורה בעבודה ומעשים בגינם ניתן היה לשלול ‏מהעובד, לפי דין, פיצוי פיטורים, אילו פוטר מהחברה, או בכל מקרה של גרימת ‏נזק מוחשי – משמעותי לחברה, או עקב הפרת הוראה מפורשת בכתב של הממונים ‏עליו בחברה.‏

________                      ___________                                   ___________

      תאריך                            העובד                                               החברה

ניתן לנסח גם הסכם עבודה לעובד שעתי וכדומה

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן