עורך דין לעריכת חוזה עבודה אישי

עורך דין שהוא בעל ידע לעריכת חוזה עבודה הוא למעשה עורך דין לדיני עבודה. כיום מאוד חשוב למעסיק להחתים עובד על חוזה עבודה או הסכם עבודה המגדיר את תנאי העבודה של העובד, ואת ההתחייבויות של העובד. חוזה בין הצדדים עשוי להגן על המעסיק אם תתעורר מחלוקת בתנאי העבודה של העובד, וכן מגן על האינטרסים של העובד ועל הזכויות שלו. לכל מעסיק ולכל סוג עבודה תנאים שונים ולכן חשוב להוועץ בעורך-דין לצורך עריכת חוזה מתאים.

דוגמא להסכם עבודה אישי  »

בדיקת תקינות תלושי שכר »

 מדוע חשוב להחתים עובדים על חוזה עבודה
מעבר לחובה החוקית שמחייבת מסירת הודעה על תנאי עבודה, או חוזה, לכל עובד, חוזה עבודה מפורט שנערך לאחר ייעוץ וחשיבה של עורך-דין לענייני עבודה, יכול לחסוך למעסיק ולעובדיו מחלוקות רבות ויכול גם לחסוך למעסיק הוצאות כספיות מיותרות.
בהעדר חוזה עבודה חלים חוקי העבודה הכלליים המכתיבים לעובד ולמעביד ברירת מחדל של דינים וכללים מחייבים. בחוזה עבודה ניתן לקבוע הסדרים שונים מאלה שקבועים בחלק מהחוקים. למשל:
– בחוזה עבודה ניתן להכליל במסגרת השכר רכיבים כמו נסיעות, שעות נוספות ודמי הבראה;
– במסגרת חוזה עבודה ניתן לקבוע סעיפי סודיות ואי תחרות;
– במסגרת חוזה עבודה ניתן לקבוע תקופת הודעה מוקדמת שונה מזו הקבועה בחוק;
– במסגרת חוזה עבודה ניתן לקבוע תשלומי עמלות, בונוסים או פרמיות לעובד, וכתיבתן בחוזה ברור מאפשרת לצדדים וודאות באשר לשכר של העובד ומונעת מחלוקות ותביעות.
בכל מקרה יש לבחון את האינרסים של מי שעורך את חוזה העבודה – מטבע הדברים בדרך כלל זה יהיה המעסיק.

כללים לעריכת חוזה עבודה

ישנה חשיבות שלא להכליל בחוזה העבודה סעיפים בלתי חוקיים. זאת, הן על-מנת שהמעביד לא יסתמך על סעיפים אלה אשר תוקפם עשוי להשלל על-ידי בית-הדין לעבודה, והן על-מנת שלא לפעול באופן בלתי חוקי או בלתי תקין מול העובד. פעולה בלתי חוקית עשויה לגרור תביעה מצדו של העובד או קנס במקרה של חקירה של משרד הכלכלה.

למשל, חוזים המטילים קנסות גבוהים על העובד במקרה של התפטרות או הפרת החוזה וחוזים שמגבילים את העיסוק של העובד לאחר סיום עבודתו באופן בלתי סביר ובניגוד לחוק.

במיוחד, כאשר מעסיק מגייס לשורותיו "פרילנסר" שהוא למעשה משמש כעובד קבוע לכל דבר ועניין, ישנה חשיבות לבדוק האם בין הצדדים מתקיימים למעשה יחסי עובד מעביד. במקרה זה יש לבדוק עם עורך-דין האם המעביד עלול להיות חשוף לתביעה עתידית מצד אותו "פרלינסר" לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות נוספות. בכל מקרה, יש להחתים את ה"פרלינסר" על חוזה מתאים שעשוי למנוע תביעה עתידית. אחד הסעיפים החשובים שצריכים להופיע בהסכם, הוא סעיף שבו מצהיר הפרילנסר על כך שהוא זה שבחר שלא לעבוד כעובד שכיר.

במקרה שהמעביד בוחר שלא להחתים על חוזה, ישנה חובה מינימלית למסור לעובד הודעה על תנאי עבודה.

עובד זר יש חובה להחתים על חוזה שנערך בשפתו של העובד.

דוגמא להסכם עבודה אישי  »