רוב זכויותיה של אישה במהלך ההריון, כמו זכויות במקרה של פיטורי אישה בהריון, מצויות בחוק עבודת נשים. להלן נסקור את העקריות שבהן:

זכויות עובדת במהלך ההריון

במהלך ההריון זכאית העובדת להעדר מהעבודה, בנסיבות מסויימות, באישור רופא, למשל; וגם לאחר הלידה, בנסיבות שהיא מניקה, למשל.

למעביד אסור לפטר עובדת במהלך ההריון, אם היא עובדת במקום העבודה לפחות ששה חודשים, אלא באישור של משרד הכלכלה. למעביד אסור גם לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בהריון.

זכויות עובדת בזמן חופשת לידה

חופשת הלידה נמשכת 14 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה, לפי בחירת העובדת, לפני יום הלידה המשוער, והיתר לאחר הלידה. בתקופה זו זכאית העובדת לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. שיעור דמי הלידה מחושב לפי השכר בשלושת חודשי העבודה שקדמו לחופשת הלידה.

על פי חוק עבודת נשים, ניתן להאריך, לפצל או לדחות את חופשת הלידה, מטעמים שונים ובנסיבות שונות. למשל, במקרה שהיולדת זקוקה לאשפוז לאחר הלידה.

לעובדת בעלת ותק של 6 חודשים לפחות, על המעביד להמשיך ולהעביר סכומים לקופת-גמל או פוליסת ביטוח מנהלים של העובדת, בתקופת חופשת הלידה.

זכויות עובדת לאחר חופשת הלידה

לאחר חופשת הלידה זכאית העובדת ליטול חופשה ללא תשלום, בהתאם לוותק שלה במקום העבודה.

למעביד אסור לפטר עובדת במהלך 60 ימים לאחר חופשת הלידה, אלא באישור של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. פיטורין לאחר חופשת לידה הם אסורים. המעביד אף חייב להחזיר את העובדת למקום העבודה ולאפשר לה להשתלב מחדש בתפקידה, ולא די בכך שישלם לה שכר של 60 ימים. פיטורים לאחר חופשת הלידה בלא לתת לעובדת סיכוי להשתלב מחדש בעבודה ייחשבו בנסיבות אלה כהפלייה אסורה שעשוייה לזכות את העובדת בפיצוי כספי. בכל מקרה, תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה יכולה לחפוף לתקופת 60 הימים.

קיראו עוד:

▪ מאמר בנושא פיטורים בזמן הריון או טיפולי פוריות »

 
פיצויי פיטורים לעובדת שילדה
 על-פי חוק פיצויי פיטורים, עובדת שילדה זכאית להתפטר בדין פיטורים לצורך טיפול בילד. חובה כי ההתפטרות תעשה תוך 9 חודשים ממועד הלידה, כאשר בתוך תקופה זו יש לקחת בחשבון גם את ההודעה המוקדמת להתפטרות שחובה על העובדת לתת. יש לציין במכתב ההתפטרות כי הסיבה להתפטרות היא לצורך טיפול בילד.

עובדת שעוברת טיפולי הפריה

למעביד אסור לפטר עובדת שעוברת טיפולי הפריה, לקראת ילדה הראשון או השני, בימי העדרה מהעבודה ובתקופה של 150 ימים לאחר היעדרות כזו, אלא בהיתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. הגנה זו תקפה למשך שנתיים ממועד תחילת הטיפולים.

קיראו עוד:

▪ איסור הפלייה בעבודה כולל איסור פגיעה בזכויות עובדת בהריון »