עבודה ללא תלוש שכר

ישנם עובדים שעובדים במקום מסוים, מקבלים שכר במזומן (ב"שחור") אך המעסיק לא מוסר להם תלושי שכר, לא מדווח לביטוח לאומי ולא משלם לאותם עובדים זכויות סוציאליות. חשוב לדעת שמדובר בעבירה חמורה מצדו של המעסיק. 

עובד כזה נחשב עובד לכל דבר, הזכאי למלוא הזכויות הסוציאליות – פנסיה, דמי הבראה, חופשה, פיצויי פיטורים ועוד. בין הצדדים מתקיימים יחסי עובד מעביד.

העובד רשאי להגיש תביעה כספית לתשלום מלוא הזכויות המגיעות לו בתקופה בה עבד. העובד אף רשאי להגיש תביעה לפיצוי כספי בגין כך שלא הונפקו לו תלושי שכר. במרבית המקרים בית-הדין לעבודה פוסק פיצוי כנגד מעסיק שלא הנפיק תלושי שכר עד לסכום של 5,000 ש"ח.

הוכחת תביעה של עובד שלא קיבל תלושי שכר

לעובד שאינו מקבל תלושי שכר חשוב לזכור שכדי להוכיח את תביעו הוא יצטרך להוכיח הן את תקופת עבודתו והן את גובה שכרו.

למשל, עובד שעבד 5 שנים בשכר של 8,000 ש"ח ששולם במזומן וללא תלוש, פוטר, וזכאי לפיצויי פיטורים בסך של 40,000 ש"ח (מלבד זכויות נוספות שהוא זכאי להן). מנגד, המעסיק טוען שהעובד עבד פרקי זמן קצרים עם הפסקות מרובות שלא עלו על שנה במצטבר, ושכרו עמד על לא יותר מ-5,500 ש"ח לחודש. במקרה של מחלוקת כזו, יתקשה העובד להוכיח את מלוא תביעתו.

לכן, כדאי מאוד לעובד לתעד מבעוד מועד את תנאי העבודה ותקופת העבודה, בהקלטת שיחות עם המעביד ועם עדים רלוונטיים ושמירת ראיות נוספות כמו תכתובות וואטסאפ וכדומה.

במסגרת הליך משפטי אותו עובד יוכל לתבוע את מלוא זכויות העבודה שלא קיבל – דמי הבראה, חופשה, דמי מחלה, דמי נסיעות, פנסיה, פיצויי פיטורים ועוד.

האם יש סיכון לחיוב במס 

בעבודה ללא תלוש שכר, השכר שקיבל העובד במזומן חייב במסים (ביטוח לאומי ומס הכנסה). לכאורה, אותו עובד יהיה מחוייב בתשלום מס הכנסה על ההכנסה שלא דווחה לרשויות המס. בפועל, בפרקטיקה, עניינים כאלה כלל לא מגיעים לרשויות המס, ואם ננקט הליך כלשהו (במקרים נדירים), הוא ננקט נגד המעסיק שמחובתו היה לדווח על משכורתו של העובד.

עבודה ללא חוזה העסקה  »