עבודה ללא הסכם העסקה

למעשה, אין דבר כזה עבודה ללא הסכם עבודה. תנאי העבודה המתקיימים בפועל, והשכר שמשולם לעובד בפועל, הם הסכם העבודה המחייב את המעסיק, אף אם הדברים לא נחתמו בחוזה כתוב.

למעסיק קיימת חובה למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי עבודה. אין חובה להחתים עובד על הסכם עבודה, אלא אם מדובר בעובד זר – שאז קיימת חובה להחתים על הסכם עבודה בשפתו של העובד.

כאשר עובד לא מוחתם על הסכם עבודה, ואף לא נמסרת לו הודעה בכתב על תנאי עבודה – הדבר מהווה הפרת חובה חוקית של המעסיק. המעסיק צפוי לקנס פלילי במקרה של חקירה של משרד הכלכלה, והעובד רשאי לתבוע פיצוי כספי על העדרה של הודה בכתב כמתחייב.

צריך לזכור שחוקי העבודה מקנים לעובד זכויות רבות, אף ללא הסכם כתוב: תשלום שכר מינימום לפחות, חופשה שנתית, קרן פנסיה, דמי הבראה, דמי נסיעות, דמי מחלה ועוד. מכלול התנאים הסוציאליים האלה מחייבים אף ללא הסכם כתוב.

עבודה ללא תלוש שכר

לעתים המעסיק משלם שכר אך לא מוסר תלוש שכר ואף לא משלם זכויות סוציאליות בכלל. לעתים השכר משולם במזומן אחת לחודש או מדי יום, כאילו מדובר ב"עבודה קבלנית". חשוב לדעת שאין דבר כזה, ועובד כזה נחשב עובד לכל דבר, ובין הצדדים מתקיימים יחסי עובד מעביד. העובד זכאי למלוא הזכויות הסוציאליות של כל עובד, ולכן ניתן להגיש תביעה כספית לתשלום מלוא הזכויות.

▪ דוגמא לחוזה עבודה לעובד שכיר »

ייצוג מעסיקים בביקורת וחקירות של משרד הכלכלה »

▪ בדיקת תקינות תלושי שכר »