עבודה ללא חוזה העסקה

עבודה ללא הסכם העסקה 

אין דבר כזה עבודה ללא חוזה עבודה. תנאי העבודה המתקיימים בפועל, והשכר שמשולם לעובד בפועל, הם הסכם העבודה המחייב את המעסיק, ולשם כך אין חובה שתהיה חתימה על חוזה עבודה.

למעסיק קיימת חובה למסור לעובד הודעה על תנאי העסקה. את ההודעה יש למסור בתוך 30 ימים מתחילת העבודה. אין חובה להחתים עובד על הסכם עבודה, אלא אם מדובר בעובד זר – שאז קיימת חובה להחתים על הסכם עבודה בשפתו של העובד.

כאשר עובד לא מוחתם על הסכם עבודה, ואף לא נמסרת לו הודעה בכתב על תנאי עבודה – הדבר מהווה הפרת חובה חוקית של המעסיק. המעסיק צפוי לקנס פלילי במקרה של חקירה של משרד הכלכלה, והעובד רשאי לתבוע פיצוי כספי על העדרה של הודעה בכתב כמתחייב. העסקה ללא חוזה אינה זהה בכל מקרה. במרבית המקרים הפיצוי הנפסק בבית הדין לעבודה בעניין זה עומד על כ-3,000-1,000 ש"ח, אך במקרים מסויימים בית-הדין לעבודה פוסק פיצוי גבוה יותר שעשוי להגיע ל-5,000 ש"ח. 

המקרים בהם בית-הדין לעבודה פוסק סכומים משמעותיים יותר תלויים בגורמים נוספים, כגון הפרות נוספות של חוקי עבודה מצד המעסיק. או למשל במקרה של נסיון של העובד להוכיח שהסכם עבודה בעל פה, שלא הועלה על הכתב, לא קויים והופר, והעדרו של ההסכם גרם לו נזק ביכולת להוכיח את ההפרה. 

צריך לזכור שחוקי העבודה מקנים לעובד זכויות רבות, אף ללא הסכם כתוב: תשלום שכר מינימום לפחות, חופשה שנתית, קרן פנסיה, דמי הבראה, דמי נסיעות, דמי מחלה ועוד. מכלול התנאים הסוציאליים האלה מחייבים אף ללא הסכם כתוב.

במקרה של עובד המועסק ללא חוזה, ולא משולמים לו זכויות באופן תקין, כדאי לפנות לעורך דין ולקבל ייעוץ בדיני עבודה ולבחון אפשרות להגשת תביעה נגד המעסיק.

זכויות עובדים ותנאי העסקה

כאמור, למעביד קיימת חובה למסור לעובד הודעה על תנאי עבודה. ההודעה צריכה להיות כתובה והיא למעשה מעין חוזה עבודה, על אף שהיא נמסרת באופן חד צדדי מצדו של המעסיק ואין חובה להחתים את העובד על המסמך. את ההודעה יש למסור בתוך 30 ימים ממועד תחילת העבודה. בהודעה יש לכלול את תנאי העבודה הכלליים של העובד, כגון: גובה השכר, שעות העבודה, שם המנהל, יום המנוחה ועוד. 

במקרה של עבודה ללא חוזה העסקה, למעסיקים כדאי מאוד למסור לכל הפחות הודעה מעין זו, מפורטת ככל שניתן; הן מאחר שהדבר מהווה חובה חוקית והפרתה עלולה להוביל לקנס כספי והן מאחר שהדבר מקטין את חוסר הוודאות של הצדדים.

מה ניתן לעשות כשהמעסיק לא מחתים אותי על הסכם עבודה

העובדה שאין הסכם עבודה חתום לא אמורה לפגוע באף זכות של העובד. לא זכויות בהתאם לתנאי העבודה שסוכמו עם המעסיק – כמו גובה שכר, עמלות וכדומה, ולא זכויות שנגזרות מכוח החוק – כמו פנסיה, דמי הבראה וכדומה. 

עם-זאת, במיוחד בעניין תנאי שכר מיוחדים שסוכמו עם המעביד – למשל: בונוס מיוחד שישולם עם הגעה ליעד מכירות – חשוב לשמור על תיעוד של הסיכום. אם המעסיק יפר את הסיכום ולא ישלם את הסכום המוסכם, בהעדר הסכם כתוב יהיה לעובד קשה מאוד להוכיח במקרה של תביעה, על אף שהעובד צודק בטענותיו. לכן, במקרה של תנאי עבודה מיוחדים ולא קבועים כדאי לדרוש מהמעסיק חוזה כתוב או לכל הפחות הודעה כתובה על תנאי עבודה. המעסיק חייב למסור לעובד הודעה כתובה על תנאי עבודה בתוך 30 ימים. במקרה שהמעסיק מתחמק מחובתו זו, כדאי להקליט את המעסיק על אודות תנאי העבודה המוסכמים ולשמור את ההקלטה למקרה שמהעסיק יפר את הסיכום.

כאשר קיים חוזה עבודה לא חתום, אשר נמסר לעובד אך לא נחתם, והצדדים פועלים לפיו – הוא מחייב! החתימה עצמה היא רק ראייה לקיומו של החוזה, אבל הקיום של החוזה הוא זה שקובע.

התפטרות ללא חוזה עבודה

העובדה שעובד מועסק ללא חוזה עבודה, אינה מפחיתה מחובתו למסור הודעה מוקדמת על-פי החוק. העדר חוזה עבודה הינה עבירה מצדו של המעסיק אך עניין זה אינו מקטין מחובותיו של העובד. העובד רשאי תמיד להתפטר, אך הוא מחוייב למסור הודעה מוקדמת לפי הוראות החוק.

פיטורין ללא חוזה עבודה

עובד שמפוטר אף ללא חוזה, זכאי למלוא הזכויות בלא קשר להיעדרו של חוזה. העובד זכאי להודעה מוקדמת לפי החוק, לפיצויי פיטורים ואף להליך שימוע לפני פיטורים.

שינוי בתנאי העסקה – האם יש צורך בהסכם חדש? 

במקרה של שינוי בתנאי העסקה של עובד – שינוי בגובה השכר, בשעות העבודה או בתפקיד – קיימת חובה למעסיק למסור הודעה בכתב על שינוי בתנאי ההעסקה, בדומה להודעה שנמסרת בתחילת העבודה. בהודעה הכתובה מפורט השינוי בלבד. בכל מקרה, במקרה שהמעסיק לא מוסר הודעה זו, הדבר לא מפחית מחובתו לעמוד בסיכום עם העובד, כפי שסוכם בעל פה.

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן