עובד יקר!

נוסח מכתב ההתפטרות אינו כה חשוב. מה שחשוב במקרה של הרעת תנאים, זו הזכות שלך לקבל פיצויי פיטורים. כדאי שתקרא את המאמר בעניין הרעת תנאי עבודה.

אם אתה רוצה להיות זכאי בפיצויי פיטורים עקב הרעת תנאים – אתה תצטרך להוכיח בבוא היום מספר תנאים:

1. שהיתה הרעת תנאים

2. שפנית למעסיק וביקשת להפסיק עם הרעת התנאים

3. שהמעסיק סירב לפניה או התעלם ממנה

4. שהתפטרת בגלל הרעת התנאים וסירוב המעסיק

כדי להוכיח את כל השלבים – באופן משפטי – לא די בכך שאתה יודע מה האמת. אם המעסיק סירב לפניה שלך ואין תיעוד לפניה ואין תיעוד לסירוב – אתה עלול להתקשות להוכיח את הטענות שלך בעתיד. לכן חשוב לתעד כל שלב וכל פניה.

אם אתה סבור שאין בכוונתו של המעסיק לשלם לך פיצויי פיטורים – כדאי שתפנה לעורך-דין.

 

קיראו עוד:

האם תלוש השכר שלך תקין? >>

▪ האם אתה עובד שעות רבות ללא תגמול? >>

▪ מה עושים במקרה של הרעה בתנאי עבודה או התנכלות? >>

 

נוסח מכתב התפטרות עקב הרעת תנאים

(תאריך______)

לכבוד (שם המעביד)

הנדון: מכתב התפטרות

אני מודיע בזה על התפטרותי מהעבודה.

אני מתפטר בגלל ___________ (אי תשלום זכויות כדין / הרעת תנאים, פירוט: ______________)

התפטרותי תכנס לתוקף ביום _______, עם תום תקופת ההודעה המוקדמת.

בברכה,

________
(שם העובד)