עובד יקר, עובדת יקרה,


ישנם מקרים בהם עובד רשאי להתפטר, תוך זכאות לתשלום פיצויי-פיטורים. למשל, במקרה של הרעת תנאי עבודה. עובד שמתפטר בדין פיטורים זכאי גם לתשלום דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, כאילו פוטר.

אם, בכל-זאת, אתה מעוניין להתפטר, יש להקפיד למסור למעביד הודעה בכתב, ולתת הודעה מוקדמת לפני ההתפטרות, לפי הוראות חוק הודעה מוקדמת. בדרך-כלל הודעה מוקדמת תהיה יום אחד על כל חודש עבודה עד למקסימום חודש ימים, אלא אם חוזה עבודה קובע הודעה ארוכה יותר.

אין חובה לכתוב מה סיבת ההתפטרות, אבל אם הסיבה קשורה במחדל של המעביד, כמו אי תשלום משכורת במועד או יחס פוגע ומשפיל, חשוב וכדאי לרשום זאת במפורש במכתב.

לחצו כאן למידע בנושא ייעוץ בדיני עבודה »

ניסוח מכתב התפטרות

מכתב התפטרות צריך להיות מנוסח כך שיכלול את הפרטים הבאים:

– שם העובד ושם המעסיק

– תאריך מסירת המכתב

– תאריך מועד סיום העבודה לאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת

– במקרה של התפטרות בדין פיטורים חובה לרשום את הסיבות שגרמו לעובד להתפטר

מכתב התפטרות ניתן למסור לכל אחד מהמנהלים וניתן למסור אותו בכל דרך – במייל, במסירה ידנית או בדואר. חשוב לוודא שהמכתב התקבל.

במקרה של התפטרות לאחר שנים ארוכות, כדאי להתייעץ עם עורך דין לענייני עבודה לפני ההתפטרות, על מנת לא להפסיד את פיצויי הפיטורים.

מכתב התפטרות רגיל

(תאריך)

לכבוד (שם המעביד)

הנדון: מכתב התפטרות

אני מודיע בזה על התפטרותי מהעבודה.

אני מתפטר בגלל ___________ (אי תשלום זכויות כדין / מעבר דירה / לידה / סיבה אחרת)

התפטרותי תכנס לתוקף ביום _______, עם תום תקופת ההודעה המוקדמת.

בברכה,

________
(שם העובד)

נוסח מכתב התפטרות עקב הרעת תנאים

נוסח מכתב ההתפטרות אינו כה חשוב. מה שחשוב במקרה של הרעת תנאים, זו הזכות שלך לקבל פיצויי פיטורים. כדאי שתקרא את המאמר בעניין הרעת תנאי עבודה.

אם אתה רוצה להיות זכאי בפיצויי פיטורים עקב הרעת תנאים – אתה תצטרך להוכיח בבוא היום מספר תנאים:1. שהיתה הרעת תנאים

2. שפנית למעסיק וביקשת להפסיק עם הרעת התנאים

3. שהמעסיק סירב לפניה או התעלם ממנה

4. שהתפטרת בגלל הרעת התנאים וסירוב המעסיק

כדי להוכיח את כל השלבים – באופן משפטי – לא די בכך שאתה יודע מה האמת. אם המעסיק סירב לפניה שלך ואין תיעוד לפניה ואין תיעוד לסירוב – אתה עלול להתקשות להוכיח את הטענות שלך בעתיד. לכן חשוב לתעד כל שלב וכל פניה.

אם אתה סבור שאין בכוונתו של המעסיק לשלם לך פיצויי פיטורים – כדאי שתפנה לעורך-דין.

(תאריך______)

לכבוד (שם המעביד)

הנדון: מכתב התפטרות

אני מודיע בזה על התפטרותי מהעבודה.

אני מתפטר בגלל ___________ (אי תשלום זכויות כדין / הרעת תנאים, פירוט: ______________)

התפטרותי תכנס לתוקף ביום _______, עם תום תקופת ההודעה המוקדמת.

בברכה,

________
(שם העובד)

נוסח מכתב התפטרות עקב מצב בריאותי

נוסח מכתב התפטרות עקב מצב בריאותי הוא נוסח רגיל, אך לפני מסירת המכתב, חשוב לבדוק כך:

1. המצב הבריאותי אינו מאפשר לעובד להמשיך לעבוד באותו תפקיד, באופן קבוע (בניגוד למגבלה זמנית וחולפת).

2. במידת הצורך האישור הרפואי צריך להיות מגובה על-ידי רופא תעסוקתי.

3. אם הרופא התעסוקתי קובע מגבלות מסוימות – יש צורך למסור את האישור למעסיק. אם המעסיק לא יכול לספק לעובד תפקיד אחר שיעמוד תחת המגבלות שנקבעו – העובד רשאי להתפטר מהעבודה תוך זכאות מלאה לפיצויי פיטורים ודמי אבטלה.

(תאריך)

לכבוד (שם המעביד)

הנדון: מכתב התפטרות

אני מודיע בזה על התפטרותי מהעבודה.

אני מתפטר בגלל מצב בריאותי שאינו מאפשר לי להמשיך לעבוד באותו תפקיד.

פניתי אליכם והודעתם לי שלא ניתן לספק לי עבודה בתפקיד אחר שמתאימה למגבלות של הרופא התעסוקתי.

מצורף אישור של רופא תעסוקתי.

בברכה,

________
(שם העובד)