עובד שהתפטר

מעסיק יקר!

כאשר עובד מתפטר מהעבודה, עליו למסור מכתב התפטרות. לעתים רבות עובד שמתפטר לא מוסר מכתב בניגוד לחובתו. במצב כזה, עלולה להווצר מחלוקת עם העובד, הן לגבי תקופת ההודעה המוקדמת והן לגבי נושא פיצויי הפיטורים.

הודעה מוקדמת – עובד שמתפטר חייב לתת הודעה מוקדמת לפני התפטרותו. משך ההודעה תלוי בותק של העובד, וקבוע בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות. 

פיצויי פיטורים עקב הרעת תנאי עבודה »

פיצויי פיטורים – עובד שמתפטר לא זכאי לפיצויי פיטורים, אלא שבחלק מהמקרים הוא זכאי לכספי הפיצויים שנצברו עבורו בקרן הפנסיה. בכל מקרה, עובד שמתפטר אינו זכאי להשלמת פיצויי פיטורים מהמעסיק.

במקרים רבים, עובד שמתפטר טוען לאחר מכן במסגרת תביעה שהוא מגיש נגד המעסיק – כי המעסיק הוא זה שפיטר אותו.

על-מנת שלא תווצר מחלוקת עם העובד הן לגבי נושא ההודעה המוקדמת והן לגבי השלמת פיצויי הפיטורים, כדאי להקפיד לדרוש מהעובד שימסור מכתב התפטרות. בהעדר מכתב כזה, חשוב לתעד את המועד בו  התפטר העובד, בדרך אחרת – וואטסאפ, מייל או שיחה מוקלטת.

אפשרי גם למסור לעובד מכתב סיום העסקה, ובו ציון העובדה שהעובד התפטר.

על-פי החוק, מעסיק חייב למסור לעובד הודעה על תקופת עבודה – מועד התחלה ומועד סיום. לכן, נושא זה יכול לקבל ביטוי במכתב אחר לעובד, לאחר סיום עבודתו בפועל.

דוגמא למכתב סיום העסקה לעובד שהתפטר

לכבוד

העובד _______

תאריך : 1/1/2020

בהמשך להודעתך על התפטרות מהעבודה, שניתנה ביום 31/12/2019, הנך נדרש להמשיך ולעבוד עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת, כלומר עד ליום 31/1/2020.

אנו מאחלים לך הצלחה בהמשך הדרך

בברכה

מנהל החברה _____________