מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים

במקרים רבים מכתב התראה מעורך-דין גורם לצד שמקבל את המכתב לחשוש מהליכים משפטיים ומביא לפתרון הבעיה. 

למשל, כאשר עובד נקלע למצב שמעסיקו לא משלם לו את זכויותיו – כגון שכר עבודה, פנסיה או פיצויי פיטורים, ניתן לשקול משלוח מכתב התראה באמצעות עורך דין לענייני עבודה. במקרים המתאימים, מכתב שכזה יגרום למעסיק להבין שאם הוא לא יפעל במהירות לשלם את זכויותיו של העובד, הוא עלול להיקלע לתביעה שתגרום לו לנזק משמעותי יותר, הן כספי והן תדמיתי.

עם-זאת יש לזכור שלא בכל מקרה מכתב התראה מעורך דין יצליח לסייע לעובד. במקרים רבים בהם המעסיק דוחה את דרישתו של העובד לא יהיה מנוס אלא להגיש תביעה לבית הדין לעבודה. 

נוסח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בדיני עבודה

לכבוד                                      

א.ב. ג. בע"מ        

רחוב ארלוזורוב 73                            

תל-אביב                            

שלום,

הנדון: התראה 
לפני נקיטת הליכים משפטיים לפירוק החברה

בשם מרשי, מר ליאור כהן ומר עוזי לבון , הריני לפנות אליכם, כך:

1.      להווה ידוע כי מרשיי עבדו בשירות החברה במקצועיות ולשביעות רצון החברה.

2.      לאחרונה נקלעה החברה לקשיים כספיים, ובמשך מספר חודשים לא שילמה את שכרם החודשי של מרשיי. המחאות שנמסרו למר לבון, בגין תשלומי שכר והחזרי הוצאות – אף לא כובדו על ידי הבנק. לבסוף, הפסיקה החברה את פעילותה ופיטרה את מרשיי.

3.      למרשיי לא שולמו פיצויי הפיטורים להם הם זכאים ולא נערך להם גמר חשבון לתשלום פדיון חופשה שנתית, דמי
הבראה, וזכויות נוספות.

4.      בנוסף, הגדילה החברה לעשות, כאשר ניכתה משכרם של מרשיי את דמי התגמולים לפנסיה, אולם לא העבירה
אותם לייעודם. עניין זה חמור במיוחד ועולה כדי עבירה פלילית, אשר בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, אף מצדיקה סעד של הרמת מסך וחיוב בעלי המניות של החברה בחובות החברה.

5.      הנכם נדרשים, איפוא, לשלם למרשיי את מלוא זכויותיהם. אם דרישת מרשיי לא תמולא בתוך 21 ימים ממועד מסירת מכתב זה, הרי שמרשיי ימצאו לנכון למצות את מלוא זכויותיהם על-פי הדין,ובכלל זה להגיש בקשה לפירוק החברה בבית-המשפט המחוזי.

        בברכה,

     עו"ד אורי שאבי