מכתב התראה לפני תביעה

במקרים רבים מכתב התראה מעורך-דין גורם לצד שמקבל את המכתב לחשוש מהליכים משפטיים ומביא לפתרון הבעיה. 

למשל, כאשר עובד נקלע למצב שמעסיקו לא משלם לו את זכויותיו – כגון שכר עבודה, פנסיה או פיצויי פיטורים, ניתן לשקול משלוח מכתב התראה באמצעות עורך דין לענייני עבודה. במקרים המתאימים, מכתב שכזה יגרום למעסיק להבין שאם הוא לא יפעל במהירות לשלם את זכויותיו של העובד, הוא עלול להיקלע לתביעה שתגרום לו לנזק משמעותי יותר, הן כספי והן תדמיתי.

עם-זאת יש לזכור שלא בכל מקרה מכתב התראה מעורך דין יצליח לסייע לעובד. במקרים רבים לא יהיה מנוס אלא להגיש תביעה לבית-המשפט.

היתרונות של שליחת מכתב התראה: 

– ניסיון אמיתי לסיים את הסכסוך בדרך קצרה וזולה, ביחס לתביעה משפטית, במיוחד בעניינים כספיים קטנים יחסית

– ניסיון לכבול את הצד השני לגרסה שלמה ולדעת להיערך אליה היטב לפני שמגישים תביעה

החסרונות של שליחת מכתב התראה:

– ניתן לאבד את אלמנט ההפתעה

– בזבוז זמן ומשאבים על מהלך שעשוי לא להועיל כלל

חשוב וכדאי להתייעץ עם עורך-דין מנוסה, בטרם שליחת מכתב, כי רק עורך-דין ידע מה לנסח, מה לדרוש, כיצד לא לגרום נזק עקב מסירת מידע מיותר וכדומה. 

*** משרדנו מעניק שירות משפטי מקיף, הכולל משלוח מכתבי התראה לחייבים, מעסיקים וכדומה, בשכר טרחה הוגן. לקבלת הצעת מחיר התקשרו או השאירו פרטים בטופס למטה.

נוסח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בדיני עבודה

לכבוד                                      

א.ב. ג. בע"מ        

רחוב ארלוזורוב 73                            

תל-אביב                            

שלום,

הנדון: התראה 
לפני נקיטת הליכים משפטיים לפירוק החברה

בשם מרשי, מר ליאור כהן ומר עוזי לבון , הריני לפנות אליכם, כך:

1.      להווה ידוע כי מרשיי עבדו בשירות החברה במקצועיות ולשביעות רצון החברה.

2.      לאחרונה נקלעה החברה לקשיים כספיים, ובמשך מספר חודשים לא שילמה את שכרם החודשי של מרשיי. המחאות שנמסרו למר לבון, בגין תשלומי שכר והחזרי הוצאות – אף לא כובדו על ידי הבנק. לבסוף, הפסיקה החברה את פעילותה ופיטרה את מרשיי.

3.      למרשיי לא שולמו פיצויי הפיטורים להם הם זכאים ולא נערך להם גמר חשבון לתשלום פדיון חופשה שנתית, דמי
הבראה, וזכויות נוספות.

4.      בנוסף, הגדילה החברה לעשות, כאשר ניכתה משכרם של מרשיי את דמי התגמולים לפנסיה, אולם לא העבירה
אותם לייעודם. עניין זה חמור במיוחד ועולה כדי עבירה פלילית, אשר בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, אף מצדיקה סעד של הרמת מסך וחיוב בעלי המניות של החברה בחובות החברה.

5.      הנכם נדרשים, איפוא, לשלם למרשיי את מלוא זכויותיהם. אם דרישת מרשיי לא תמולא בתוך 21 ימים ממועד מסירת מכתב זה, הרי שמרשיי ימצאו לנכון למצות את מלוא זכויותיהם על-פי הדין,ובכלל זה להגיש בקשה לפירוק החברה בבית-המשפט המחוזי.

        בברכה,

     עו"ד אורי שאבי

 

מכתב אזהרה לעובד

לכבוד                                      

מר אבי כהן       

רחוב הדקל 99

רמת-גן                  

שלום,

הנדון: התראה 
עקב הפרת חוזה, הפרת משמעת וגניבת סודות מסחריים

בשם מרשתי, חברת ייבוא ופיתוח בע"מ, הריני לפנות אליך, כך:

1. להווה ידוע כי הנך עובד בחברה מזה כחמש שנים.

2. לאחרונה נודע לחברה, כי הנך עושה שימוש בסודות מסחריים של החברה, ובכלל זה ברשימת הלקוחות, על מנת לפנות ללקוחות החברה ולהציע להם שירותים בעצמך, ולא באמצעות החברה.

3. ידוע לחברה כי שלשלת לכיסך אלפי שקלים מהלקוחות. תשלומים שהיו אמורים להגיע לקופת החברה.

4. הנך נדרש בזה, איפוא, להשיב לחברה באופן מיידי את רשימת הלקוחות שנטלת, ולא לשמור אצלך עותק כלשהו.

5. כמו-כן החברה תזמין אותך לשימוע לפני פיטורים ובוא אליך בדרישה לפיצוי כספי לאחר שיתגבשו כל הנזקים שגרמת.

5. דרישה נוספת לא תשלח!

        בברכה,

     עו"ד אורי שאבי

 

 

התראה לפני נקיטת הליכים עקב חוב כספי

לכבוד                                      

מר משה כהן       

רחוב הכלנית 6

רמת-גן                  

שלום,

הנדון: התראה 
לפני נקיטת הליכים משפטיים עקב חוב כספי

בשם מרשי, מר יפתח גפני, הריני לפנות אליך, כך:

1.      להווה ידוע כי מרשי הלווה לך סך של 80,000 ש"ח ביום 1/1/2020.

2. החוב היה אמור להיות מוחזר בתוך 6 חודשים. למרות פניות חוזרות ונשנות של מרשי החוב טרם הוחזר.

3. הנך נדרש, איפוא, להשיב את החוב למרשי, ללא דיחוי.

4. אם החוב לא יוחזר בתוך 7 ימים, יאלץ מרשי לנקוט בהליכים משפטיים, שיגרמו לך להוצאות כספיות משמעותיות נוספות.

5. דרישה נוספת לא תשלח!

        בברכה,

     עו"ד אורי שאבי