מה התוקף של כתב ויתור בעת סיום יחסי עבודה

בית הדין לעבודה קבע בשורה של פסקי-דין, כי חתימה של עובד על כתב ויתור (או "כתב סילוק") בו הוא מוותר על זכויות שלו מעבודה – כולם או חלקם – אינה תקפה ואינה מחייבת. 

לעתים נדרש עובד בשלב קבלתו לעבודה או בסיום תקופת העבודה לחתום על כתב ויתור. המעסיק קובע שרק אם יחתום על כתב ויתור יקבל העובד את המגיע לו. למשל, שכר עבודה ופיצויי פיטורים – ומעבר לכך לא יהיו לו דרישות וזכויות נוספות.

עובד שחתם על כתב ויתור, אך לא שולמו לו כל זכויותיו – יכול להגיש תביעה בבית הדין לעבודה לזכויות שלא שולמו לו.

רק במקרים בהם ברור שהעובד היה מודע לזכויותיו והחליט לוותר עליהן – בדרך כלל כאשר העובד התייעץ עם עורך-דין מטעמו – יינתן תוקף לחתימה על כתב ויתור.

כתב ויתור במסגרת הסכם פרילנסר

כמעט בכל הסכם של פרילנסר ייקבע שבין הצדדים לא מתקיימים יחסי עובד מעביד. במסגרת הסכם זה, ייקבע שהפרילנסר אינו זכאי לזכויות מעבודה – פיצויי פיטורים, פנסיה וכדומה. ככלל הסכם מעין זה לא ייקבל תוקף, אלא בתנאים שנקבעו בפסיקה של בית-הדין לעבודה שדנה בסוגייה של יחסי עובד ומעביד.

קרא עוד בנושא יחסי עובד מעביד »

אם המעסיק דורש שאחתום שאין לי תביעות נוספות – מה עלי לעשות?

 במקרה שהמעסיק מתנה תשלום זכויות בחתימה על ויתור – כדאי לשקול התייעצות עם עורך-דין לענייני עבודה. חשוב לא לגלות למעסיק את העובדה שהעובד מתייעץ עם עורך-דין. לייעוץ זה יש משקל במתן תוקף לחתימה של העובד.

ככל שהתשלום שהמעסיק מציע נמוך בהרבה מהמגיע לעובד, עשוי העובד להימנע מלחתום על המסמך ולתבוע את המעסיק על כלל הזכויות – אלה שהמעסיק הציע לשלם ואלה שלא שילם. 

כמעסיק – איך בכל זאת אוודא שהעובד לא יגיש תביעה

כאשר מעסיק מעוניין להגיע להסכם מחייב מול עובד, שיימנע הגשת תביעות עתידיות, עליו לוודא שהעובד חותם על הסכם מפורט וברור ומתייעץ עם עורך דין מטעמו. רק בתנאים אלה יינתן תוקף משפטי להסכם.

ככל שהמעסיק יודע שהעובד צפוי להגיש תביעה בגין זכויות שכלל אינן מגיעות לעובד – כדאי להתייעץ עם עורך-דין לענייני עבודה, ולשקול האם בכל זאת להתנות קבלת חלק מהזכויות של העובד בחתימה על הסכם. חשוב לעשות זאת בזהירות ולהימנע מלשלול מהעובד זכויות בסיסיות כגון שכר עבודה ופנסיה – על-מנת להימנע מחיוב בפיצויי הלנת שכר והוצאות בבית-הדין לעבודה.