הגשת כתב הגנה בתביעות קטנות

ייצוג בבית משפט לתביעות קטנות

משרדנו מעניק שירות של עריכת כתב-הגנה מפני תביעות בבית-המשפט לתביעות קטנות.

אמנם, הדיון מתנהל ללא עורכי-דין, אבל בהחלט ניתן וכדאי להיעזר בעורך-דין בייעוץ ועריכת כתב-הגנה.

יש לזכור שהליך בבית-משפט לתביעות קטנות זהו הליך משפטי מחייב ורשמי, ולא כדאי לזלזל בו.

עורך דין תביעות קטנות ידע לסייע לך בשלב ההכנה של המסמכים וההכנה לדיון, כדי שתגיע לדיון בראש שקט ובטוח.

ההליך בבית-המשפט לתביעות קטנות

בבית-המשפט לתביעות קטנות מתנהלים הליכים משפטיים אזרחיים, עד סכום מקסימלי של כ-34,000 ש"ח. הליכים בבית-משפט זה מתנהלים ללא עורכי-דין. אף אחד מהצדדים אינו רשאי להיות מיוצג על-ידי עורך-דין.

כאשר אדם נתבע בבית-המשפט לתביעות קטנות, הוא מחוייב להגיש כתב הגנה. בדרך-כלל, כתב הגנה צריך להיות מוגש בתוך 30 ימים מהמועד שכתב-התביעה נמסר לנתבע.

על-אף האיסור להיות מיוצג על-ידי עורך-דין במהלך הדיון המשפטי, אין מניעה להיעזר בעורך-דין בשלב הכנת כתב ההגנה. 

הליך בבית-המשפט לתביעות קטנות זהו הליך משפטי לכל דבר ועניין. לעתים ישנו רושם כאילו מדובר בהליך לא ממש פורמלי, ושניתן להגיע, להסביר את מה שיש לך, והשופט כבר יבין. אלא שהדברים אינם כה פשוטים. בבית-המשפט לתביעות קטנות יושב שופט מנוסה, שהוא משפטן, שבוחן את הדברים ב"עיניים משפטיות". פסק-הדין של השופט סופי ומחייב, ולעתים רבות אנשים שהגיעו להליך המשפטי ללא ייעוץ מקדים ולא הצליחו לשכנע בטיעוניהם, הפסידו בהליך המשפטי ורק אז הבינו את המורכבות של ההליך. לכן חשוב וכדאי מאוד להיוועץ בעורך-דין בטרם התייצבות לדיון, ובמיוחד בשלב ההכנה של כתב ההגנה.

קראו עודכתב הגנה בית דין לעבודה » 


הגשת כתב הגנה בתביעות קטנות – האם זו חובה?

בית-המשפט מחייב את הנתבע להגיש כתב הגנה. אם לא יוגש כתב הגנה – התובע יכול לבקש מבית-המשפט לתת פסק-דין נגד הנתבע אף בלא תגובה. המשמעות היא הפסד מלא בהליך. לכן חובה להגיש במועד כתב הגנה תביעות קטנות.

מה כותבים בכתב הגנה?

– בכתב הגנה יש לפרט את העובדות שמהוות את הגרסה של הנתבע. עובדות חשובות שלא יקבלו ביטוי בכתב ההגנה יפגעו בגירסה וההגנה של הנתבע.

– לכתב ההגנה יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים שתומכים בטענות.

– בכתב הגנה חובה להתייחס לכל טענה שעלתה בכתב התביעה. טענות בתביעה שלא קיבלו מענה – ייחשבו כטענות שהנתבע מסכים איתן. 

הדיון בבית-המשפט לתביעות קטנות

 הדיון בבית-המשפט לתביעות קטנות מתנהל באופן הזה שבו כל צד רשאי לשאול את הצד השני שאלות, שזו למעשה "חקירה נגדית". מאחר שהצדדים אינם מיוצגים השופט מסייע בהליך ושואל שאלות בעצמו. באמצעות חקירה נכונה אפשר להגיע לחקר האמת ולהוכיח את הטענות. חשוב להוועץ בעורך-דין ולהתכונן הן לחקירה שלך והן לשאלות ולדרך החקירה של הצד השני.

עורך דין לתביעות קטנות

בבית המשפט לתביעות קטנות בדרך כלל אין אפשרות להיות מיוצג על ידי עורך-דין. אפשר להיעזר בעורך דין לתביעות קטנות עבור ניסוח כתב תביעה או כתב הגנה והכנה לדיון.

יחד עם זאת, ישנם מקרים חריגים שבית-המשפט יאפשר ייצוג על-ידי עורך דין לתביעות קטנות. למשל, כאשר התובע הוא עורך דין בעצמו, או במקרים שהנתבע מתקשה לייצג את עצמו עקב מצב נפשי או גילמבוגר מאוד וכדומה. במקרים כאלה יש להגיש בקשה והשופט יחליט אם הוא מאפשר ייצוג בדיון על-ידי עורך דין או לא.

פסק-הדין בבית-המשפט לתביעות קטנות

פסק-הדין ניתן בכתב, על-ידי השופט שישב בדין ושמע את הצדדים, בדרך-כלל מייד לאחר הדיון או לאחר ימים ספורים.

על פסק-הדין ניתן להגיש בקשה לרשות לערער (כלומר, אין זכות אוטומטית לערער יש להגיש בקשה לרשות להגיש ערעור). הלכה למעשה, מאוד קשה עד כמעט בלתי אפשרי להפוך תוצאה של פסק-דין בבית-המשפט לתביעות קטנות, אלא אם מדובר בפסק-דין שביסודו טעות משפטית חמורה או קביעה שסותרת באופן מהותי את הראיות שהוצגו בתיק.

כתב הגנה לדוגמא תביעות קטנות


בבית-משפט לתביעות קטנות ‏     ‏ ‏      

בתל-אביב-יפו ‏ ‏      

בעניין:‏

התובע:‏ שי כהן  (ת"ז 0123456789)‏

מרחוב הצנחנים 10 באשקלון

נגד

הנתבע:‏ שמעון לוי (ת"ז 004000444)‏

מרחוב משמר-הירדן 20 בתל-אביב

כתב-הגנה 

1. התובע פנה אל הנתבע וביקש ממנו להקים עבורו אתר-אינטרנט (להלן: "האתר" או "אתר-‏האינטרנט"). הצדדים חתמו על הסכם והנתבע הקים את האתר, כפי שהתחייב. ואולם, ‏דרכו העסקית של התובע, נמצאה כלא-מוצלחת. היום, מבקש התובע, בכתב-תביעה הזוי ‏לחלוטין, שהנתבע יפצה אותו בסך של עשרות אלפי שקלים, בגין כל הלקוחות ‏הפוטנציאליים שכביכול הפסיד, אשר – לדעתו – היו מתקשרים עמו בהסכמים בקשר ‏לאתר.  ‏

2. אין מדובר ב"רעיון" לאתר-אינטרנט ייחודי.

‏3.‏ הנתבע, בעל עסק לכתיבת תוכנות והקמת אתרי-אינטרנט, ובעל מוניטין ונסיון רבים – התבקש, כאמור, להקים אתר-‏אינטרנט, שאין בו כל חידוש או רעיון שלא היה קיים קודם לכן. האתר אותו התבקש ‏להקים, הוא – לא פחות ולא יותר – "צ'אט" (חדרי שיחות וירטואליים). ‏

‏4.‏ בין הצדדים נחתמו שלושה הסכמים, כדלקמן:‏

א.‏ ביום 7/11/2004 נחתם הסכם; שלפיו, הנתבע יקים אתר-אינטרנט עבור התובע, תמורת ‏סך של 2,500$, בצירוף מע"מ (להלן: "ההסכם הראשון");‏

ב.‏ ביום 21/2/2005 נחתם הסכם המשך להסכם הראשון. בהסכם זה נוספו שיפורים ‏ותוספות לאתר-האינטרנט אשר התבקש הנתבע להקים. נקבעה גם התמורה עבור אכסון ‏האתר ברשת האינטרנט. בנוסף, מאחר שהיה עיכוב בהקמת האתר, הסכים הנתבע ליתן ‏הנחה של 1,000 ₪ מהתמורה לפי ההסכם הראשון, וכן ויתר על תוספת תשלום בעקבות ‏השינויים והתוספות (להלן: "ההסכם השני" – נספח י"א לכתב-התביעה);‏

בסמוך לאחר חתימת ההסכם השני, הסתיים תהליך הקמת האתר, ולמעשה קוימו שני ‏ההסכמים הראשונים על-ידי הנתבע. עם-זאת, התשלום שהתחייב לו התובע – לא שולם ‏במלואו.‏

ג.‏ ביום 15/5/2005 נחתם הסכם שלישי (להלן: "ההסכם השלישי" – נספח י"ב לכתב-‏התביעה). ההסכם השלישי נחתם בעקבות שינוי בתוכנת "‏Windows‏" ותוכנות ‏האבטחה הקשורות אליה (‏Firewall‏), אשר, כמובן, אינן קשורות לנתבע. עניין זה מופיע ‏בסעיף 1 להסכם השלישי. הסכם זה הינו הסכם נוסף, ואינו קשור להסכמים הראשון ‏והשני, בהם עמד הנתבע, כאמור לעיל. בהסכם השלישי – אשר במהותו אף גובר על ‏האמור בהסכם הראשון ובהסכם השני – התחייב הנתבע להוסיף שיפורים נוספים ‏לאתר אשר הקים לפי המפרט שנמסר בעקבות החתימה על ההסכם הראשון (נספח ג' ‏לכתב-התביעה). התמורה הנוספת נקבעה על-סך של 100$. עם-זאת, הסכים הנתבע, ‏שתשלום זה, כמו-גם יתרת התשלום לפי ההסכם הראשון, ישולמו רק לאחר שהאתר ‏יכלול גם את התוספות והשינויים שהתבקשו לפי ההסכם השלישי. ‏

‏5.‏ ביום 8/6/2005 התקיימה פגישה בין הצדדים, בה נדרש הנתבע לבצע מספר תיקונים ‏קוסמטיים באתר. כאן יודגש, כי במסגרת ההסכמים, התחייב הנתבע ליתן אחריות ותמיכה ‏באתר למשך שנה (ראה סעיף 3 בעמוד האחרון בנספח ג' לכתב-התביעה). לפיכך, הסכים ‏הנתבע להמשיך ולבצע שינויים ושיפורים באתר, על-אף העובדה שהאתר עלה כבר לרשת-‏האינטרנט ועבד באופן שלם ותקין.‏

‏6.‏ ביום 15/7/2005 הודיע הנתבע לתובע כי האתר מוכן, כולל התוספות והשינויים (ראה נספח ‏יג' לכתב-התביעה). ואולם, שלושה ימים לאחר מכן, ביום 18/7/2005 הודיע התובע, במכתב ‏מעו"ד, כי הוא מבטל את ההסכם השלישי, ובאופן תמוה, גם את שני ההסכמים הראשונים. ‏

יודגש: שני ההסכמים הראשונים קוימו, ולא היתה כל אפשרות לבטלם, שכן האתר עלה ‏לרשת האינטרנט כבר בחודש פברואר 2005!‏

‏7.‏ טענתו העיקרית של התובע היא שאתר-האינטרנט שהקים הנתבע היה לא שלם או לא תקין, ‏וכי היו בו "באגים" (ראה, למשל, סעיפים 21 ,22 ו-24 לכתב-התביעה). הנתבע אינו מכחיש ‏כי היו "באגים" באתר. ואולם, לעניין זה יטען הנתבע, שככל-הנראה, לא קיימים בעולם ‏המחשבים והאינטרנט אף לא תוכנה אחת או אתר אחד ללא "באגים". המחשב של בית-‏המשפט הנכבד, שעליו, ככל-הנראה, מותקנות התוכנות "‏Windows‏" ו-"‏Office‏" של חברת ‏‏"‏Microsoft‏", אשר ידועות כתוכנות הטובות והנמכרות ביותר בעולם בתחומן – ידועות, גם, ‏כעשירות ב"באגים" שונים ומשונים. במצורף, לשם הדוגמא בלבד, כתבה ממדור צרכנות ‏של אתר האינטרנט "‏Ynet‏", המספרת על הגירסה החדשה של תכונת "‏Windows‏", הקרויה ‏בשם "‏Vista‏". 

במצורף, הכתבה במלואה, מסומנת "א".‏

‏8.‏ טענה נוספת של התובע היא כי הנתבע לא עמד בלוח-הזמנים שנקבע בהסכם. נכון הדבר. ‏הנתבע לא עמד בלוח-הזמנים לפי ההסכם הראשון, ובגין כך הוסכם על הנחה של 1,000 ₪ ‏בהסכם השני. הנתבע קיים, בסופו-של-דבר, את ההסכם השני. ‏

בעניין ההסכם השלישי – נקבע שהנתבע יסיים את עבודתו במועדים שונים, בחודש מאי ‏ובחודש יוני 2005. הנתבע סיים את עבודתו, בסופו-של-דבר, ביום 15/7/2005. ודוק, אין ‏מדובר ב"הפרה יסודית" של ההסכם השלישי. בכל-מקרה ההסכם לא בוטל עד אותו מועד. ‏שלושה ימים לאחר השלמת העבודה על האתר, בחר התובע לבטל את ההסכם השלישי, וכן ‏את שני ההסכמים הראשונים.‏

‏9.‏ יצוין גם זאת: התובע התגלה כאדם קשה שאינו מבין הבנה יתרה בעולם האינטרנט ‏והמחשבים. התובע שלח לנתבע מאות הודעות דואר-אלקטרוני על כל בעיה קטנה שהתגלתה ‏באתר, ושקשורה או אינה קשורה לעבודתו של הנתבע. הנתבע, וצוות עובדיו, השיבו לתובע ‏לכל שאלה ופתרו כל בעיה, ואף בעיות שלא היו קשורות בהסכם שבין הצדדים והנתבע לא ‏היה מחוייב לטפל בהן. הנתבע הסכים לעשות הנחות מופלגות לעומת הצעות המחיר שנתן, ‏רק על-מנת לסיים את ההתקשרות עם התובע. הנתבע גובה היום סכומים גבוהים פי שניים ‏עד פי ארבעה מהסכומים אותם גבה מהתובע, ואולם התובע בחר להתעלם מכל זאת, ‏להחזיר רעה תחת טובה ולוותר על האתר. ‏

‏10.‏ אתר-האינטרנט שהזמין התובע, מוכן לשימוש, זה-מכבר. הנתבע השקיע אלפי שקלים ‏בהעסקת מתכנתים ועובדים אשר הקימו את האתר. התובע מוזמן ליצור קשר עם הנתבע ‏ולבקש ממנו להעלות מחדש את האתר לרשת-האינטרנט, כמוסכם, ולהתחיל לעשות בו ‏שימוש מלא, כפי שביקש מלכתחילה. הנתבע ידרוש להשלים את הסכומים שטרם שילם, ‏בטרם יעשה זאת הנתבע.‏

התייחסות מפורטת לסעיפי התביעה

‏11.‏ מוכחש האמור בסעיף 1. במצורף, שאלון ותצהיר עליו השיב התובע, ומתשובותיו עולה כי ‏לא היה לו כל נסיון ביזמות באינטרנט (ראה תשובות לשאלות 3, 4 ו-6).‏

במצורף, השאלון ותשובותיו של התובע בתצהיר – מסומנים "ג".‏

‏12.‏ האמור בסעיף 2 אינו מוכחש.‏

‏13.‏ מוכחש האמור בסעיפים 3 עד 6 – כפי שנטען לעיל.‏

‏14.‏ מוכחש האמור בסעיפים 7 ו-8. 

‏15.‏ האמור בסעיפים 9 עד 20 אינו מוכחש.‏

‏16.‏ האמור בסעיף 21 מוכחש מחוסר ידיעה. ‏

‏17.‏ מוכחש האמור בסעיפים 22 עד 25. כמפורט לעיל, מדובר היה ב"באגים" שוליים. אמנם היה ‏עיכוב בסיום העבודה, אך בגין כך הוסכם על הנחה של 1,000 ₪ ובעניין זה אף נחתם ‏ההסכם השני.‏

‏18.‏ מוכחש האמור בסעיף 26. הנתבע מעולם לא הסכים להנחה של 50% מהתמורה שעל התובע ‏היה לשלם.‏

‏19.‏ האמור בסעיף 28 מוכחש, מלבד תוכנו של ההסכם השני שלשונו ברורה.‏

‏20.‏ האמור בסעיף 29 מוכחש, לנוכח האמור לעיל ולהלן.‏

‏21.‏ האמור בסעיף 30 אינו מוכחש.‏

‏22.‏ מוכחש האמור בסעיף 31. הנתבע לא "לחץ" על התובע אלא הדבר נעשה מתוך הסכמה ‏והאמור בהסכם בין הצדדים. עניין תשלום התמורה אינו מוכחש.‏

‏23.‏ מוכחש האמור בסעיף 32. הדברים יוכחו, אם יבקש זאת התובע – שעליו נטל ההוכחה – ‏באמצעות חוות-דעת של מומחה.‏

‏24.‏ מוכחש האמור בסעיף 33. הדברים יוכחו, אם יבקש זאת התובע – שעליו נטל ההוכחה – ‏באמצעות חוות-דעת של מומחה.‏

‏25.‏ מוכחש האמור בסעיף 34. ההסכם השלישי לא נחתם על רקע של עיכוב בהעלאת האתר ‏לאינטנרט, אלא לנוכח העובדה שהתובע ביקש שינויים ושיפורים של האתר.  ‏

‏26.‏ מוכחש האמור בסעיף 35. הדברים יוכחו, אם יבקש זאת התובע – שעליו נטל ההוכחה – ‏באמצעות חוות-דעת של מומחה.‏

‏27.‏ מוכחש האמור בסעיפים 36 ו-37, ובתצהירים של שני העדים, לנוכח האמור לעיל ולהלן.‏

‏28.‏ מוכחש האמור בסעיף 38 לכתב-התביעה. ככל הידוע לנתבע, התובע גילה שה"רעיון" העסקי ‏שלו אינו בר-מימוש, וכי אין מדובר ברעיון מוצלח כלל וכלל, ולכן הוא מבקש לסגת ממנו.‏

‏29.‏ יתר סעיפי התביעה מוכחשים ככל שמדובר בהם בהפסדים כספיים שנגרמו לתובע, ‏בפיצויים אשר מבקש התובע, או בהחזר כספי אשר מבקש התובע.‏

אשר-על-כן, מתבקש בית-המשפט לדחות את התביעה, ולחייב את התובע בהוצאות גבוהות ‏וראויות בגין אילוץ הנתבע להתגונן מפני התביעה. 

‏________________‏

         הנתבע

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן