האם יציאה לחופשה ללא אישור המעסיק עלולה להיחשב הפרת משמעת או התפטרות?

בפסק-דין של בית-הדין הארצי לעבודה, נקבע שיציאה לחופשה ארוכה ללא אישור, איננה מהווה התפטרות, כי למעשה העובד לא הודיע באופן רשמי על התפטרות. אם המעסיק אינו מסכים שהעובד ישוב לעבודה לאחר שובו מהחופשה, מדובר למעשה בפיטורים ביוזמת המעסיק.

עם-זאת, עוד נקבע בבית-הדין הארצי, שחופשה ארוכה ללא אישור עלולה להיחשב הפרת משמעת שמזכה את המעסיק לשלול מהעובד פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת.

כלומר: עובד שיוצא לחופשה ארוכה עלול להיות מפוטר ללא פיצויי פיטורים.

עם-זאת, כל מקרה ייבחן לגופו. לא כל יציאה לחופשה תשלול מהעובד פיצויי פיטורים. במקרה של חופשה של יום אחד, למשל, אפילו ללא אישור, מרבית הסיכויים שבית-הדין לא ישלול פיצויי פיטורים מעובד. שלילת פיצויי פיטורים תתרחש, בדרך-כלל, במקרה של חופשה לא מאושרת ארוכה – של ימים או אפילו שבועות, לפחות.

במקרי ביניים, עשוי בית-הדין לעבודה לשלול מהעובד רק חלק מפיצויי הפיטורים.

▪ מתי עוד ניתן לשלול פיצויי-פיטורים »

▪ הזכות לחופשה שנתית »

▪ פיצויי פיטורים עקב הרעת תנאי עבודה »

מה קורה אם המעסיק מאפשר לעובד לחזור לאחר החופשה שנלקחה ללא אישור

אם המעסיק מאפשר לעובד לשוב לעבודה לאחר החופשה שיצא אליה העובד ללא אישור, הרי שלמעשה אין כמעט משמעות להפרת המשמעת, והעובד חוזר לעבודה כרגיל. המעסיק אינו רשאי לפטר את העובד לאחר מכן מסיבה זו. כלומר, למעסיק שמורה הזכות שלא להחזיר את העובד לעבודה לאחר החופשה הארוכה ללא אישור, אך מרגע שאפשר לו לחזור, אין הוא עוד רשאי לפטר אותו מסיבה זו. אם, למשל, יחליט המעסיק לפטר את העובד לאחר חודשיים, הוא יצטרך לערוך שימוע כדין, ולנמק את החלטתו לפיטורים בנימוקים אחרים, וכן לשלם לעובד פיצויי פיטורים.