משרדנו מייצג מעסיקים בהליכי ביקורת וחקירה של משרד הכלכלה.

הרקע החוקי לביקורת על מעסיקים

בשנת 2002 חוקק חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. חוק זה מסמיך את משרד הכלכלה (משרד התמ"ת לשעבר) להסדיר ולאכוף את הפיקוח על חוקי העבודה בישראל. משרד הכלכלה מבצע ביקורות אצל מעסיקים במקומות העבודה ומוודא שחוקי העבודה מיושמים באופן תקין אצל העובדים של המעסיק.

איך מתבצעת הביקורת

המבקרים של משרד הכלכלה עלולים להגיע במפתיע, באופן יזום ואקראי או בעקבות תלונה של עובד כלשהו. המעסיק נדרש להמציא מסמכים שונים – תלושים, הסכמי עבודה וכדומה – על-מנת להוכיח שאין הפרה של חוקי העבודה של עובדיו.
החוקרים של משרד הכלכלה יבדקו שהמעסיק לא מפר את חוקי העבודה ובהם: חוק שכר מינימום (תשלום שכר מינימום לכל אחד מהעובדים), חוק הגנת השכר (בין היתר תקינות תלושי השכר), הפרשות לפנסיה במועד, מסירת הודעה בכתב על תנאי עבודה לעובדים ועוד.

מה על מעסיק לעשות במקרה של ביקורת של משרד הכלכלה

קודם כל כדאי להיערך מראש. אם המעסיק ידע שהוא מעסיק את כל עובדיו באופן חוקי ומקפיד על כל חוקי העבודה באופן מלא – יוכל המעסיק להיות רגוע שכל ביקורת תעבור בשלום

המשך קריאה בנושא בדיקת תלושי שכר »

בכל מקרה, חובה על המעסיק לשתף פעולה עם פעולות הבדיקה והחקירה של משרד הכלכלה. הפרעה לחוקר במילוי תפקידו הינה עבירה פלילית.

דבר חשוב נוסף – מרגע שמתחילה ביקורת המעסיק לא יכול לשנות את הליקויים שכבר נעשו והעניין לבטח יתגלה בחקירה. לכן, כדאי מאוד בשלב זה לפעול לתיקון הליקויים, אף שהדבר נעשה באיחור, זאת לנוכח העובדה שאחד השיקולים של משרד הכלכלה השיקול הדעת האם להטיל קנסוץ הוא תיקון מלוא הליקויים. לפיכך זה השלב לגשת לעורך-דין שידע לעשות זאת. מובהר שפניה לרואה-חשבון בעניין זה, או לחשב שכר, עלולה שלא להספיק, מאחר שבעלי מקצוע אלה – מקצועיים ככל שיהיו – מעורים פחות בחקירות של משרד הכלכלה, והנסיון מלמד שהם לא ידעו לתקן את תלושי השכר, חוזי העבודה ותנאי העבודה כפי שידע לעשות עו"ד לענייני עבודה.

בהמשך, המעסיק עשוי להיות מוזמן לחקירה במשרד הכלכלה. ניתן להגיע לחקירה בליווי עורך-דין.

לאחר השלמת החקירה יחליט משרד הכלכלה האם לסגור את התיק או להטיל סנקציה.

התוצאות של החקירה

אם נקבע על-ידי משרד הכלכלה שמעסיק הפר חוקי עבודה כאלה או אחרים, עלול משרד הכלכלה לבחור לתת התראה מינהלית (אזהרה), להטיל קנסות ולעתים אף אכיפה פלילית והגשת כתב אישום נגד המעסיק. מנהל בחברה עלול להיות חשוף אישית לסנקציות פליליות עקב אחריותו לניהול העסק כחוק.
סכומי הקנסות שמשרד הכלכלה עשוי להטיל עשויים להגיע לאלפי עד עשרות אלפי שקלים. לא פעם נתקל משרדו במקרים של קנסות של מעל 100,000 ש"ח!
הטלת הקנס (עיצום כספי) על המעסיק, מפורסמת באתר משרד הכלכלה והיא חשופה לציבור!
על החלטות משרד הכלכלה ניתן לערער – אך כדאי מאוד לא להגיע לשלב הזה.