ייצוג בכירים בדיני עבודה

משרד עורכי-דין אורי שאבי הינו משרד מומחה בדיני עבודה.

למשרדנו נסיון רב-שנים בתחום דיני העבודה. במשרד שלושה עורכי-דין מנוסים, וכל צוות המשרד עוסק אך ורק בתחום דיני העבודה. על כן אנו מכירים את ההיבטים השונים והספציפיים בייצוג של כל לקוח בכל נושא בתחום דיני העבודה.

משרדנו נותן ייעוץ, ליווי משפטי וייצוג לעובדים בכירים, הן בשלב עריכת חוזה עבודה, והן במקרה של סכסוך מול המעסיק.

במונח עובדים בכירים הכוונה היא למנהלים בכירים, עובדי הייטק בכירים, בעלי תפקיד מיוחדים כמו חשב, יועץ משפטי או מנהל כספים של חברה וכדומה.

משרדנו מכיר היטב את המאפיינים הייחודיים של עובד בכיר, אשר זכאי לזכויות על פי חוקי העבודה השונים, אך בנוסף לזכויות שנובעות מחוזה אישי. סכסוכים בין עובד בכיר לבין חברה נסובים, בדרך-כלל, על פרשנות של חוזה. דיני החוזים זהו תחום משיק אך בלתי נפרד מתחום דיני העבודה. לבית-הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בין עובד למעביד, אף אם נושא הסכסוך הוא פרשנות של חוזה ולאו דווקא פרשנות של אחד מחוקי העבודה.

נושאים נוספים שעשויים להיות במוקד המחלקות הינם:

▪ פרשנות או הפרה של הסכם אופציות;

▪ תשלום בונוס שנתי;

▪ מענק פרישה וחודשי הסתגלות;

סכסוכים משפטיים במקרה של עובדים בכירים נפתרים במקרים רבים במשא ומתן עם המעסיק. לשני הצדדים יש אינטרס לסיים את ההליך ללא צורך בנקיטת הליך משפטי. אפשרות אחרת היא לפנות להליך גישור או בוררות, שמתקיימים אף הם מחוץ לאולמות בית-הדין לעבודה. אם המשא ומתן לא מצליח – ניתן כמובן לנקוט בהליך משפטי בבית-הדין לעבודה.

ייצוג בכירים – פרילאנסרים

במקרים רבים עובדים בתקידים בכירים מקבלים את שכרם כנגד חשבונית מס מתיק עוסק מורשה שברשותם או מחברה שבבעלותם. משרדנו ייצג עובדים רבים מעין אלה, שקיבלו שכר גבוה מאוד. באותם מקרים יש לבחון את האפשרות לטעון ליחסי עובד מעביד ולתבוע זכויות בהתאם לכך.

חוזה בכירים

חוזה הבכירים נועד לעובדים אשר נציב שירות המדינה מחליט שיש מקום לגייסם כעובדים בכירים לתפקידים חיוניים, ואשר השכר שהיו מרוויחים במגזר הפרטי גבוה יותר מזה שהיה משולם להם לו היו עובדי מדינה. כדי לעודד אותם להשתלב במגזר הציבורי מחליט שירות המדינה שיש להציע להם חוזה בכירים. בדרך-כלל מדובר בחוזה לתקופה קצובה שלאחריה מחליט המשרד הממשלתי באישור נציבות שירות המדינה אם להאריך את תקופת העבודה לפרק זמן נוסף.

קראו עוד: