למשרדנו נסיון רב-שנים בניהול תיקים בבתי-הדין לעבודה. נסיון זה בא לידי ביטוי בפיתוח טקטיקות משפטיות שונות שעיקרן להוכיח את הגרסה של הלקוח שלנו ומנגד להפריך את הגרסא של הצד השני, ככל שאנו סבורים שהיא גרסא שאיננה אמת.

 

עיקר העבודה מתבצעת סביב הפן העובדתי של ההליך – להוכיח שהעובד עבד שעות נוספות (או להוכיח שלא עבד שעות נוספות אם אנו מייצגים את המעסיק; להוכיח תקופות עבודה, להוכיח ביצוע תשלום ששולם במזומן, להוכיח הבטחות של מעסיק שלא עלו על הכתב ועוד.

 

הטקטיקות עושות שימוש בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותנו: איתור מסמכים רלוונטיים שהצדדים כלל אינם מודעים להם, כגון: דוחות איכון של טלפון סלולארי, דוחות איתוראן, הקלטות של שיחות וכמובן הסתייעות בעדים, התכתבויות וואטסאפ ועוד.

 

קראו אודות טקטיקות משפטיות שאנו נוקטים במהלך ניהול תיקים בבית-הדין לעבודה.

▪ שימוש בדוח איכון סלולרי להוכחת שעות עבודה »

▪ חקירת עדים בבית-הדין לעבודה »

▪ הקלטה של שיחות »