חישוב פיצויים פטורים ממס

פטור ממס על פיצויים

נושא מאמר זה רלווטי לאחר סיום העבודה ותשלום גמר חשבון ופיצויי פיטורים לעובד. במקרה שהתשלומים שהעובד זכאי להם הם גדולים – כדאי להתייעץ עם עורך דין או סוכן פנסיה על-מנת למצות את הזכויות המקסימליות תוך תשלום מס מינימלי.

חישוב מס על פיצויים כדאי לעשות רק לאחר שנעשה חישוב פיצויי פיטורים באופן נכון.

פיצויי פיטורים הם הזכות היחידה כמעט שמשולמת לעובד ויכולה להיות פטורה מתשלום מס. כמובן, חלק מהתשלומים שמועברים לקרן פנסיה וקרן השתלמות אף הם פטורים ממס – אך במקרה זה מדובר בחסכון כספי שאינו נזיל לשימוש ברוב המקרים. לעומת זאת, פיצויי פיטורים פטורים ממס ומשולמים ישירות לעובד.

קודם כל יש לדעת, שפיצויי פיטורים פטורים מתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות. המס היחיד שיכול לחול הוא מס הכנסה.

כמה מס משלמים על פיצויים

תקרת הפטור (נכון לשנת 2024) היא בסך של 13,750 ש"ח לכל שנת עבודה (וחלק יחסי מחלק משנה). לדוגמא: אם עובד עבד 2.5 שנים, הוא יוכל להשתמש בפטור ממס על מרכיב של פיצויי פיטורים עד לסכום של 34,375 ש"ח.

כאשר מדובר במשכורת נמוכה מסך של 13,750 ש"ח – ניתן לקבל פטור עד למקסימום של 1.5 משכורות לכל שנה (ולא יותר מהסכום הנקוב). כלומר, אם לעובד משכורת של 10,000 ש"ח – הפטור יהיה לפי 13,750 ש"ח לשנה. לעומת זאת אם המשכורת היא 5,000 ש"ח – הפטור יהיה לפי מקסימום של 7,500 ש"ח לכל שנה.

מעבר לתקרת הפטור יש לשלם מס לפי שיעור המס השולי של הכנסתו של העובד בגין אותה שנה.

פיצויים פטורים ממס ניתן לקבל בתשלום ישירות לחשבון הבנק. הסכום שאינו פטור ממס ניתן להפקדה בקרן הפנסיה כפי שיוסבר בהמשך.

* על פי החוק, תשלום של "מענק פרישה" שווה ערך מבחינת חוקי המס לפיצויי פיטורים.

פיצויי פיטורים שמופקדים בקרן פנסיה

בדרך-כלל פיצויי פיטורים שמשולמים לעובד מצויים בחלקם בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים, וחלקם משולמים ישירות על-ידי המעסיק. אם העובד מחליט שלא למשוך את פיצויי הפיטורים מקרן הפנסיה – הוא ממילא לא צריך לשלם מס עבור חלק זה. המס – אם חל – הוא רק עבור אותו חלק שהמעסיק משלם ישירות לעובד, או על כספים שהחליט העובד למשוך מקרן הפנסיה.

פריסת תשלום – פיצויים פטורים ממס

במקרה של סכום שחלקו חייב במס, העובד יכול לבקש ממס הכנסה לפרוס את התשלום באופן רעיוני, כלומר להתייחס לסכום כאילו שולם בפריסה של מספר שנים, עד למקסימום של 6 שנים. ניתן לבקש פריסה לשנים קדימה ואחורה. במקרה של פריסה קדימה ניתן לפרוס שנה אחת קדימה על כל 4 שנים של ותק.

לדוגמא: עובד עבד 10 שנים והשכר שלו 33,000 ש"ח בחודש. העובד מקבל תשלום פיצויי פיטורים של 330,000 ש"ח. סכום של כ-130,000 ש"ח פטור ממס. סכום של כ-200,000 ש"ח חייב במס. העובד יכול לבקש שהסכום של 200,000 ש"ח ייפרס ליותר משנת מס אחת. אם העובד סיים לעבוד בשנת 2023, הוא יוכל לבקש לפרוס את התשלום למשך שנתיים, כלומר לשנים 2023 ו-2024. כך, 100,000 ש"ח ישולמו – רעיונית – בשנת 2024. התשלום מבוצע מייד אך מיוחס לשנת 2024. העובד מחוייב להגיש דוח שנתי לשנת 2024, ואם יתברר שבשנה זו הוא לא עבד, או הרוויח שכר נמוך – הוא ישלם מס נמוך מאוד על הכנסה שנתית של 100,000 ש"ח במהלך אותה שנה (או כ-8,333 ש"ח לחודש). זאת, במקום תשלום מס על אותם 100,000 ש"ח בשנת 2023, במהלכה קיבל העובד תשלומי שכר גבוהים, ושיעור המס השולי בשנה זו יהיה גבוה הרבה יותר.

חישוב מס על פיצויים בשכר גבוה

כאשר השכר גבוה מסכום של 39,300 ₪ לחודש (נכון לשנת 2023), והמעסיק מפריש פיצויים לקרן פנסיה על שכר גבוה מזה, מנוכה מס הכנסה כבר בעת ההפקדה על הסכום שעלה על סכום זה. לכן, בעת המשיכה העובד לא יהיה מחוייב במס עבור חלק זה, מלבד 15% מס רווחי הון על הרווח בלבד שהשיג הכסף בקופה. 

לדוגמא: מעסיק הפריש פיצויי פיטורים על שכר של  50,000 ש"ח. סכום של כ-11,000 ש"ח מנוכה ממנו מס כבר בעת ההפקדה. לאחר 10 שנות עבודה הסכום הצטבר לסך של 110,000 ש"ח ועוד 30,000 ש"ח רווח. על המרכיב של הרווח יש לשלם מס של 15%, כלומר 4,500 ש"ח, אם מחליטים למשוך אותו מהקופה.

הפקדת פיצויים עם סיום עבודה בקרן פנסיה

על-מנת להימנע מתשלום מס על החלק אותו המעסיק משלם לעובד – רשאי העובד לבקש שהכסף – כולו, או רק החל שחייב במס – יופקד בקרן הפנסיה. במקרה כזה, העובד לא ישלם מס, והסכום יתווסף לחסכון הפנסיוני של העובד.

פטור ממס על פיצויים במסגרת תביעה משפטית או הסדר פשרה

כאשר עובד מנהל תביעה משפטית נגד מעסיק, הוא תובע זכויות בסכומי ברוטו. כאשר העובד מקבל תשלום שנפסק לטובתו במסגרת התביעה – הוא מחוייב בתשלום מס מלא, בדיוק כפי שהיה משלם כעובד.

מאחר שמרכיב פיצויי פיטורים פטור ממס במקרים רבים, כדאי תמיד לשקול לתבוע פיצויי פיטורים, אף אם התביעה המקורית היא בנושא אחר. למשל, עובד עבד מספר שנים, התפטר והוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים. יחד עם זאת הוא זכאי לתשלום של שעות נוספות, דמי הבראה, דמי חג וזכויות נוספות. על כל הזכויות האלה העובד חייב לשלם מס מלא, כולל מס הכנסה וביטוח לאומי. יחד עם זאת, אם העובד יתבע גם פיצויי פיטורים – ניתן יהיה לייחס את התשלומים בסופו של דבר על חשבון פיצויי פיטורים – וכך להנות מפטור ממס. יודגש בנושא זה כי יתכן שמדובר בתכנון מס שיש לבדוק את התכנותו במועד הרלוונטי עם רואה חשבון או עורך-דין.

במקרים של תשלום מענק פרישה או פיצוי על פיטורים שלא כדין – נושא שמקובל למשל בענף ההייטק – כדאי לבצע תכנון מס ולדעת שסכומים אלה עשויים להיות פטורים ממס. למשל, לא כדאי לקבל 3 חודשי משכורת נוספים שחייבים במס מלא – ועדיף להוסיף את הסכום כפיצויי פיטורים מוגדלים במסגרת טופס 161, על-מנת לבצע פריסה או הפקדה לקרן הפנסיה על-מנת לשלם מס מופחת או אף להנות מפטור מלא. גם רכיבים אחרים כמו חלף הודעה מוקדמת וכדומה – כדאי לנסות, בהסכמת המעסיק, להוסיף למרכיב מענק הפרישה מאותן סיבות.

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן