כל עובד זכאי לימי חופשה בתשלום, בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית.

אורך חופשה שנתית

בכל אחת מ-5 השנים הראשונות – 16 יום;

בשנה השישית – 18 יום;

בשנה השביעית – 21 יום;

בשנה השמינית ואילך – יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה מקסימלית של 28 יום.

מספר הימים הוא ברוטו. כלומר, 16 יום נספרים כולל שבת וימי מנוחה. לכן, למי שעובד 5 ימי בשבוע מדובר ב-12 ימים נטו ב-5 השנים הראשונות.

החופשה צריכה להנתן במהלך השנה, כשלפחות 7 ימים ברציפות.

חופשה לעובד במשרה חלקית

אם העובד עבד 200 ימים במהלך שנה מסויימת – הוא זכאי לימי חופשה כאילו עבד במשרה מלאה (על-אף שבמשרה מלאה מדובר בכ-240 ימי עבודה בשנה, לפי 5 ימי עבודה בשבוע).

אם העובד עבד פחות מ-200 ימים – יחושבו ימי החופשה בהתאם לחלקיות המשרה, ביחס של מספר הימים.

במקרים של משרה חלקית בשיעור קטן – ישולמו דמי חופשה בשיעור של 4% מהשכר ששולם במהלך התקופה.

חישוב ימי חופשה

דמי החופשה יחושבו לפי ממוצע השכר ב-3 חודשי העבודה שקדמו לחודש בו יצא העובד לחופשה. כך גם במקרה של פדיון חופשה בסיום יחסי עובד מעביד.

בחישוב של דמי חופשה (במהלך תקופת העבודה) ושל פדיון חופשה (בסיום עבודה), יש לקחת בחשבון את שכר הבסיס וכל רכיב שכר נוסף, כגדון עמלות מכירה. אם שכר העובד מורכב משכר בסיס חודשי קבוע ומעמלות מכירה, הוא זכאי לתוספת ממוצע עמלות המכירה לכל יום חופשה. כלומר, בימים שהוא בחופשה והוא אינו יכול לבצע מכירות – המעסיק צריך לשלם לו על אותו יום חופשה לפי ממוצע העמלות של 3 החודשים האחרונים. במקרים בהם עבודתו של העובד מגובה על-ידי צוות או אדם אחר, ומתבצעות מכירות בגינן הוא מקבל עמלות גם בימי היעדרותו עקב חופשה – המעסיק אינו מחוייב לשלם תוספת ליום החופשה, כמפורט לעיל.

▪ ראו פסק דין בו זכתה לקוחה שלנו בתביעה לתשלום ממוצע עמלות מכירה בגין כל ימי החופשה »

התיישנות תביעה לחופשה שנתית

ניתן להגיש תביעה לפדיון ימי חופשה שלא נוצלו ולא שולמו, בגין 4 השנים הקלנדריות האחרונות (3 שנים מלאות + חלק השנה הנוכחית). ההתיישנות היא לגבי ימי החופשה שנצברו ולא נוצלו בתקופה זו.

חובה להוציא לחופשה ולא לשלם פדיון חופשה

מעסיק מחוייב לאפשר לעובד לנצל את ימי החופשה בפועל, ולא רק לשלם אותם בכסף כפדיון חופשה. במקרה של תשלום פדיון חופשה תוך כדי עבודה (בניגוד לתשלום פדיון של ימים שלא נוצלו עם סיום העבודה) – ייחשב הדבר כאילו לא שולם דבר והעובד יוכל לתבוע פדיון חופשה עם סיום עבודתו.

חופשה במהלך תקופת הודעה מוקדמת

במהלך תקופה של הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, לפני סיום עבודה, רשאי המעסיק להוציא את העובד לחופש של עד 14 ימים, ככל שלעובד צבורים ימי חופשה.