חוזה עבודה אישי – יתרונות למעביד חסרונות לעובד

מהם היתרונות של מעסיק בהחתמת עובד על הסכם עבודה

במאמר זה נסקור את היתרונות של המעסיק, ומנגד את החסרונות של עובד, בהחתמת עובד על חוזה עבודה. עם-זאת, יש לזכור, כי לעובד יכולות להיות גם יתרונות בחתימה על חוזה עבודה. בכל שאלה בנושא, כדאי לפנות אלינו לקבלת ייעוץ בדיני עבודה.

 למעסיק כדאי להחתים כל עובד על הסכם עבודה

ראשית יש לדעת, שמעסיק חייב למסור לכל עובד הודעה בכתב על תנאי העבודה. עובד זר חובה להחתים על הסכם עבודה בשפתו של העובד. הפרת חוקים אלה יכולה להביא לתביעה מצד העובד או סנקציה פלילית מצד משרד העבודה. 

מעבר לחובה כללית זו, למעביד יתרונות גלומים וחשובים בהחתמת עובד על הסכם עבודה.

כדאי וחשוב לערוך הסכם עבודה עם עורך דין לענייני עבודה, על-מנת לחסוך מחלוקות ותביעות הדדיות עם העובד.

צמצום מחלוקות בין העובד למעביד

חוזה עבודה מבטא  את ההסכמות בין העובד למעביד. מטרתו העיקרית להגן על הצדדים מפני מחלוקות עתידיות. מחלוקות יוצרות עובד שאינו מרוצה מהעבודה ואף עלולות להביא לתביעה מצד העובד, שכשלעצמה גורמת למעסיק להוצאה כספית, בזבוז זמן ומטרד.

כשלא נחתם חוזה עבודה, יכולות לצוץ מחלוקות בקשר לשכר שנקבע, בקשר לציפיות מהעובד, בקשר לגובה העמלות שזכאי להן העובד ועוד ועוד. הסכם מפורט מצמצם את המחלוקות למינימום.

בחוזה עבודה גלובאלי ניתן להכליל רכיבים כמו שעות נוספות ודמי הבראה

רכיבי שכר כמו שעות נוספות ודמי הבראה יש לשלם בנפרד לשכר. ואולם, בחוזה עבודה ניתן לקבוע שרכיבים אלה ישולמו באופן חודשי וגלובאלי בתוך תשלום השכר. 

לכן, כשמסוכם עם עובד על שכר גלובאלי, חובה להחתים על חוזה עבודה, שאחרת העובד יהיה זכאי בנוסף לשכר לרכיבים אלה, באופן שיגדיל את ההוצאה הכספית למעסיק, או שיחשוף אותו לתביעה מצד העובד.

במסגרת חוזה עבודה ניתן לקבוע סעיפי סודיות ואי תחרות

סעיפי סודיות או אי תחרות יכולים להיות חשובים לעתים קרובות בתפקידים רגישים, בעניין עובדים שנחשפים לחומר סודי או עובדים שיוצרים קשר אישי עם לקוחות החברה. 

במקרים אלה, חשוב להגדיר ולנסח היטב בחוזה עבודה עם העובד מהן המגבלות שחלות עליו בזמן עבודתו בחברה וכן לאחר סיום עבודתו.

במסגרת חוזה עבודה ניתן לקבוע תקופת הודעה מוקדמת שונה מזו הקבועה בחוק

חוק הודעה מוקדמת קובע מה אורך ההודעה המוקדמת שיש לתת לפני התפטרות או פיטורים. לעתים קרובות אורך ההודעה לא מספיק ויש צורך מצד המעסיק לקבוע הודעה ארוכה יותר. בהסכם עבודה ניתן לעשות זאת. 

יש לזכור שצריך לקבוע הודעה מוקדמת באורך הדדי – לעובד ולמעביד – ולא ארוכה מידי – כי גם המעסיק יהיה מחוייב לה. יתר על כן, הודעה ארוכה מאוד לא תאכף על-ידי בית-הדין לעבודה ולכן אין לה תוקף. 

חוזה עם פרילנסר

כאשר מדובר בעובד שהוא למעשה פרילנסר שעובד כנגד חשבונית-מס, ישנה חשיבות גדולה מאוד לחתום על חוזה עבודה. בהעדר חוזה, המעסיק יהיה חשוף לתביעה מצדו של העובד-הפרילנסר, בטענה שהתקיימו בין הצדדים יחסי עובד מעביד. בכל מקרה בו מדובר בעובד קבוע שעובד לאורך זמן ובהיקף משרה גדול, העובדה שמדובר בעוסק שמוסר חשבונית-מס לא מגנה על המעסיק, ובית-הדין לעבודה עלול לקבוע שבין הצדדים התקיימו יחסי עובד ומעביד והמעסיק יחוייב בתשלומים של זכויות סוציאליות בסכומים ניכרים.

בחוזה עבודה ניתן לקבוע סנקציות כספיות

למעסיק אסור לנכות משכרו של העובד קנסות או להטיל עליו סנקציות כספיות, ללא הסכם שמגדיר זאת מראש ובאופן מפורט. 

כך, למשל, אם המעסיק מעמיד לרשותו של העובד רכב צמוד, ניתן להגדיר בחוזה עבודה מהם המקרים בהם ניתן יהיה לנכות משכרו של העובד – קנסות, עלויות לכבישי אגרה, נזקים או מימון השתתפות עצמית לחברת הביטוח במקרה של תאונה. 

וכך, למשל, עובד שעובר קורס או השתלמות במסגרת העבודה ועל חשבון מקום העבודה, ניתן להגדיר כי העובד יהיה מחוייב להשיב את עלות הקורס או חלקו, במקרה שיתפטר בתוך פרק זמן שמוגדר מראש.

במקרה שמעסיק אינו מעוניין להחתים עובד על חוזה העסקה, הוא רשאי למסור לעובד הודעה על תנאי העסקה. זהו מסמך שחובה למסור, והוא בדרך-כלל קצר ומורכב פחות מחוזה.

 

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן