לאחר תיקון בחוק שנעשה בשנים האחרונות, כיום המעביד הוא זה שצריך להוכיח את ההפך מהתובע במקרה של תביעה של עובד לזכויות שונות הנובעות מתלוש השכר שלו. כך, למשל, אם תלוש השכר לא מפרט שעות עבודה, ימי חופשה, ימי מחלה וכדומה – במקרה של תביעה מצדו של העובד יתקשה המעביד להוכיח שהעובד לא עבד את השעות שהוא טוען. לעתים רבות קורה שעובדים תובעים זכויות כספיות על בסיס עובדות לא נכונות ומנצלים את העובדה שהתלושים נכתבו באופן לא תקין או חסר.

לכן, חשוב מאוד להיות מדויקים ולנהל בדרך של שגרה תלושי שכר עם כל הפרטים שהחוק מחייב ודוחות נוכחות יומיומיים.

העלות לניהול דוחות נוכחות היא שולית, ועשויה לחסוך כסף רב בהימנעות מתביעות. בנוסף, אי ניהול תקין של התלושים יכול להביא להטלת קנסות על-ידי משרד הכלכלה בבדיקות אקראיות שנעשות.

לא די לסמוך על משרד רואה-החשבון בניהול תלוש השכר. מנסיוננו, על-אף שאת התלושים מפיקים משרדי רואי-חשבון, במקרים רבים התלושים מונפקים באופן חסר ולא תקין.