עורך דין תביעות פנסיה

חישוב הפרשה לפנסיה

החל מחודש ינואר 2008, מחוייבים כל המעבידים במשק – גם אלה שלא חל עליהם הסכם קיבוצי כלשהו – לבטח את עובדיהם בביטוח פנסיוני (פנסיה חובה). עם-זאת, מדובר בחובה מצומצמת, שעולה בהדרגה. כיום המעביד מחוייב להפקיד 6.5% משכר העובד + 6% לפיצויי פיטורים.

חובת הביטוח הפנסיוני – שכולל גם ביטוח אובדן כושר עבודה – הינה חובה מוחלטת, ואם מעביד אינו מבטח את עובדו בביטוח פנסיוני, זכאי העובד לתבוע את הסכומים הרלוונטיים בגין שנות עבודתו בהן הדבר לא נעשה בהתאם לדין.

אף במקרה שהעובד מסרב לבטחו בביטוח פנסיוני – אולי עקב סירובו לשלם את חלקו – המעביד יהיה חייב בתשלום סכומי הפנסיה שצריכים היו להיות משולמים במהלך תקופת העבודה.

צו הרחבה פנסיה חובה

התנאים לזכאות להפרשות לקרן-פנסיה, לפי צו ההרחבה:

  • גיל מינימלי של 21 לגבר ו-20 לאישה ומקסימלי לפי גיל פרישה חוקי;
  • החל מ- 1/1/2008 כל עובד יהא זכאי לביצוע הפרשות לאחר שהשלים ותק של 9 חודשי עבודה;
  • החל מ- 1/1/2009 כל עובד יהא זכאי לביצוע הפרשות לאחר שהשלים ותק של 6 חודשי עבודה;
  • כל עובד שהגיע למקום העבודה עם קרן פנסיה פעילה, זכאי להפרשות לקרן פנסיה, באופן רטרואקטיבי מיום העבודה הראשון, וזאת החל מהשלמת 3 חודשי עבודה.
  • תקרת השכר המבוטח היא גובה השכר הממוצע במשק (כיום כ-11,000 ש"ח בחודש). מעל סכום זה ניתן להפקיד אך אין חובה מצד המעסיק, אלא אם קיים הסכם קיבוצי או צו הרחבה בענף ספציפי שמחייב הפקדה על מלוא השכר.

שיעורי ההפקדה לקרן פנסיה

שנהחלק מעבידחלק עובד

הפרשות מעביד לפיצויים

סה"כ הפרשות לפנסיה כאחוז מהשכר
1.1.20080.833%0.833%0.834%2.5%
1.1.20091.66%1.66%1.68%5%
1.1.20102.5%2.5%2.5%7.5%
1.1.20113.33%3.33%3.34%10%
1.1.20124.16%4.16%4.18%12.5%
1.1.20135%5%5%15%
1.1.20146%5.5%6%17.5%
1.1.20156%5.5%6%17.5%
1.1.20166%5.5%6%17.5%
1.7.20166.25%5.75%6%18%
1.1.20176.5%6%6%18.5%

התשלום לקרן הפנסיה חייב להיות מכל רכיבי השכר הרגילים, כול למשל עמלות. אין חובה להפקיד לפנסיה על רכיבים כמו: נסיעות, דמי הבראה, בונוס שנתי, הוצאות רכב וכו'.

למעשה, החל מחודש ינואר 2024, כבר לא ניתן יהיה לתבוע זכויות מלפני חודש דצמבר 2016 עקב התיישנות בחלוף 7 שנים. החל ממועד זה כל תביעה בגין התקופה החל מחודש ינואר 2017 תהיה בשיעור של 6.5% לתגמולי פנסיה ו-6% לפיצויי פיטורים.

חישוב הפרשה לפנסיה – על ידי עורך דין תביעות פנסיה

כל לקוח שמגיע למשרדנו מקבל שירות של בדיקת קרן פנסיה, ובדיקת תשלום כל הזכויות הסוציאליות. אף אם הלקוח התקשר בעניין אחר, למשל בנושא פיטורים או שימוע, אנו בודקים את מלוא הזכויות בתלושי השכר על-מנת לבחון האם יש זכויות נוספות שיש לדרוש מהמעסיק.

תמיד עדיף לבדוק את ההפקדות לקרן הפנסיה עם עורך דין לענייני פנסיה ודיני עבודה.

עורך דין לענייני פנסיה

עו"ד אורי שאבי הינו עורך דין תביעות פנסיה ובעל נסיון רב שנים בדיני עבודה, וכפועל יוצא עסק רבות בחישוב וחוות-דעת בנושא קרנות פנסיה, ותביעות בנושא קרן פנסיה של עובדים. בעבר שימש עו"ד אורי שאבי כמשווק קרנות פנסיה של חברת "מיטב קופות גמל", ונסיונו מגיע גם מתחום זה. כמשרד עורך דין תביעות פנסיה משרדנו עוסק רבות גם בתביעות נגד מעסיקים עקב אי תשלום לקרן פנסיה.

רק עורך דין לענייני פנסיה ודיני עבודה ידע לזהות את הבעיות שעולות מתלוש השכר, ידע לומר אילו רכיבי שכר מחוייבים בהפקדה לקרן פנסיה ויוכל לשלוח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. במקרה כזה, עורך-הדין יוכל להמשיך ולייצג את הלקוח גם בתביעה במידת הצורך. אין טעם ואין צורך לשלם לגורם אחר כמו רואה חשבון או חשב שכר לפני שמגיעים לעורך-דין לדיני עבודה.

כמובן, אם העובד רוצה לבדוק את תנאי הפוליסה וקרן הפנסיה, מבחינת דמי ניהול, תשואה וכדומה – יש להוועץ בעניין זה עם סוכן ביטוח פנסיוני.

על מנת לבדוק את תקינות ההפקדות לקרן פנסיה, על העובד להביא עמו דוחות שנתיים מקרן הפנסיה וכן את תלושי השכר שלו. אם חלק מהמסמכים חסרים – אנו פונים למעסיק על-מנת שימסור אותם. כדאי לדעת שהמעסיק חייב למסור לעובד העתק מתלושי השכר. 

פסקי דין בהם זכה משרדנו בנושא פנסיה

– החלת צו הרחבה ופסיקת פיצוי לקצבת שארים עקב אי הפקדה מלאה לפנסיה

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן