החל מחודש ינואר 2008, מחוייבים כל המעבידים במשק – גם אלה שלא חל עליהם הסכם קיבוצי כלשהו – לבטח את עובדיהם בביטוח פנסיוני (פנסיה חובה). עם-זאת, מדובר בחובה מצומצמת, שעולה בהדרגה. כיום המעביד מחוייב להפקיד 6.5% משכר העובד + 6% לפיצויי פיטורים.

חובת הביטוח הפנסיוני הינה חובה מוחלטת, ואם מעביד אינו מבטח את עובדו בביטוח פנסיוני, זכאי העובד לתבוע את הסכומים הרלוונטיים בגין שנות עבודתו בהן הדבר לא נעשה בהתאם לדין.

▪ אי תשלום פנסיה על ידי המעסיק »

▪ איך מגישים תביעה נגד קרן פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה »

התנאים לזכאות להפרשות לקרן-פנסיה, לפי צו ההרחבה החדש:

  • גיל מינימלי של 21 לגבר ו-20 לאישה ומקסימלי לפי גיל פרישה חוקי;
  • החל מ- 1/1/2008 כל עובד יהא זכאי לביצוע הפרשות לאחר שהשלים ותק של 9 חודשי עבודה;
  • החל מ- 1/1/2009 כל עובד יהא זכאי לביצוע הפרשות לאחר שהשלים ותק של 6 חודשי עבודה;
  • כל עובד שהגיע למקום העבודה עם קרן פנסיה פעילה, זכאי להפרשות לקרן פנסיה, באופן רטרואקטיבי מיום העבודה הראשון, וזאת החל מהשלמת 3 חודשי עבודה.
  • תקרת השכר המבוטח היא גובה השכר הממוצע במשק. מעל סכום זה ניתן להפקיד אך אין חובה מצד המעסיק, אלא אם קיים הסכם קיבוצי או צו הרחבה בענף ספציפי שמחייב הפקדה על מלוא השכר.

הטבלה הבאה מתארת את ההפרשות להן מחוייב המעסיק:

שנהחלק מעבידחלק עובדהפרשות מעביד

לפיצויים

סה"כ הפרשות לפנסיה כאחוז מהשכר
1.1.20080.833%0.833%0.834%2.5%
1.1.20091.66%1.66%1.68%5%
1.1.20102.5%2.5%2.5%7.5%
1.1.20113.33%3.33%3.34%10%
1.1.20124.16%4.16%4.18%12.5%
1.1.20135%5%5%15%
1.1.20146%5.5%6%17.5%
1.1.20156%5.5%6%17.5%
1.1.20166%5.5%6%17.5%
1.7.20166.25%5.75%6%18%
1.1.20176.5%6%6%18.5%

 

קרן השתלמות  – הינה קופת גמל שנועדה לאפשר למעביד לחסוך סכומים המיועדים למימון השתלמויות מקצועיות לעובדיו. בפועל, קרן זו משמשת כחסכון לעובד, אשר פטור מתשלומי מס בגינה. שיעור תשלומי מעביד – עד 7.5% ממשכורת העובד. שיעור תשלומי עובד – לפחות שליש מהסכום ששילם המעביד, ולא יותר מ – 2.5% ממשכורתו. ניתן למשוך את הכספים לאחר 6 שנים בפטור מלא ממס. במרבית המקרים, אין חובה על המעביד להפריש סכומים לקרן-השתלמות, והדבר נעשה בדרך-כלל בחברות הייטק, בנקים, עובדים בעלי שכר גבוה ובכל מקרה שהמעביד עושה זאת מרצונו.

ישנם מקומות עבודה שהסכם קיבוצי או צו הרחבה קובעים חובה להפריש כספים לקרן-השתלמות עבור העובד – למשל בענף הנקיון.