זכויות עובד שפוטר

הליך שימוע

עוד לפני שנסקור אחת לאחת מה הן זכויות עובד שפוטר, צריך לזכור שעובד זכאי להליך שימוע תקין ובתום לב עוד לפני שהוא מפוטר.

הליך שימוע יש לבצע עוד לפני שמחפשים מחליף לעובד המועמד לפיטורים ובוודאי לפני שאומרים לעובד שהוא מפוטר או צפוי להיות מפוטר.

הודעה מוקדמת

מעביד שמפטר עובד צריך לתת לעובד הודעה מוקדמת לפי החוק. עד חודש עבודה אין חובה לתת הודעה מראש וניתן לפטר מהיום להיום.

יש הבדל בין עובד בשכר יומי או שעתי לבין עובד בשכר חודשי.

לעובד במשכורת (חודשי) – ב-6 החודשים הראשונים – 1 יום לכל חודש עבודה. כלומר לאחר 5 חודשים יש לתת הודעה של 5 ימים מראש. לאחר שנה יש לתת הודעה מוקדמת של חודש ימים.

לעובד בשכר (יומי/שעתי) – במהלך השנה הראשונה – 1 יום לכל חודש. לאחר שנה 14 ימים, ולאחר מכן עוד יום לכל שני חודשי עבודה. בשנה השלישית 21 ימים. ולאחר 3 שנים – חודש הודעה מוקדמת.

שתי סוגיות חשובות ופחות מוכרות בנושא הודעה מוקדמת:

– בעיקרון עובד צריך לעבוד בתקופת הודעה מוקדמת שניתנת אגב פיטורים. יחד עם זאת, אם העובד בוחר שלא לעבוד – המעסיק אינו רשאי באופן אוטומטי לקזז משכרו את השווי של תקופת ההודעה המוקדמת. המעסיק רשאי לתבוע את העובד על נזק אם נגרם לו עקב הפרת חוזה עבודה בנושא – וחייב להוכיח את גובה הנזק [עע (ארצי) 142-08‏ ‏ כרמלה שולמן נ' טעם וצבע קייטרינג (2002) בע"מ].

– המעסיק רשאי לחפוף ימי חופשה עם תקופת ההודעה המוקדמת, מעבר ל-14 ימי הודעה מוקדמת, מהטעם שיש להודיע לעובד לפחות 14 ימים לפני החופשה. אך חפיפה זו יש לעשות בתום לב, ואם מעסיק למעשה מוותר על עבודת העובד ופועל שלא בתום לב יכול העובד לתבוע גם פדיון חופשה מלא וגם דמי הודעה מוקדמת באופן מלא [ע"ע (ארצי) 1496/02 נשואה זנקס].

מסמכי סיום עבודה וגמר חשבון

מסמכים שונים, ולא רק תשלומים, הם חלק חשוב ברשימה של זכויות עובד שפוטר.

עובד שמפוטר זכאי לקבל מכתב פיטורים. עובד שלא קיבל מכתב והפיטורים נעשו בעל פה, והמכתב נמסר לאחר שבוע למשל, יכול לטעון שיש לחשב את ההודעה המוקדמת לה הוא זכאי רק מיום מסירת המכתב.

כל עובד שמסיים לעבוד זכאי לקבל מהמעסיק אישור על תקופת עבודה – תאריך התחלה ותאריך סיום.

על המעסיק למסור טופס 161 ומכתב שחרור לקרן הפנסיה במידה והופקדו כספים לקרן פנסיה.

גמר חשבון – זכויות עובד שפוטר

במסגרת תלוש גמר חשבון על המעסיק לשלם לעובד זכויות שונות – תלוי בזכאות של העובד, תקופת העבודה והזכויות שנצברו: פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה שנצברו ודמי הבראה. לפדיון ימי מחלה זכאים עובדים במגזר הציבורי בלבד. עובדים במגזר הפרטי לא זכאים לפדיון של ימי מחלה שלא נוצלו והם למעשה נמחקים עם סיום העבודה.

פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים זו בדרך-כלל הזכות הכספית המשמעותית ביותר לעובד שמפוטר, במיוחד אם הפיטורים נעשים לאחר שנות עבודה רבות. חישוב פיצויי פיטורים זהו הליך שיכול להיות מעט מורכב, תלוי בפרמטרים של היקף משרה, שכר משתנה, עמלות, רכיבי שכר נוספים, החלפת תפקידים לאורך השנים ועוד.

זכויות עובדים – פיטורים וגמר חשבון

עוד לפני סיום העבודה, ובוודאי שלאחר סיום העבודה, זה הזמן לבדוק אם הזכויות שולמו לעובד באופן תקין לאורך השנים. במקרים רבים בדיקה עם עורך דין דיני עבודה, תגלה שזכויות שונות שולמו באופן חסר ויש מקום לדרוש תשלום נוסף מהמעסיק, כגון: שעות נוספות, דמי חג, הפרשי פנסיה, חישוב עמלות וכדומה.

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן