חברה שנקלעה להליך פירוק או פשיטת רגל

לעתים עובדים של חברה מגיעים למצב שהחברה בה הם עובדים מפסיקה לשלם להם שכר או זכויות שונות, עקב בעיות כספיות. אותה חברה עלולה להגיע במהרה למצב של חדלות פרעון, כלומר חוסר יכולת לשלם לעובדים וליתר הנושים שלה את מלוא חובותיה הכספיים. עניין זה יכול להתרחש גם עם מעסיק פרטי, שעלול להגיע למצב של פשיטת רגל. במצב כזה, העובדים של החברה או המעסיק הפרטי נותרים כאשר אין מי שישלם להם משכורת, פיצויי פיטורים, חובות כספיים לקרן פנסיה ועוד. לעתים, המעסיק מחליט לפטר לפתע את כל העובדים, ללא כל התראה מראש, עקב חוסר יכולתו להמשיך ולשלם להם שכר.

עובדי חברה שנקלעה למצב שהיא לא יכולה לשלם לעובדים את מלוא הזכויות חוששים מאוד לעתידם. אותם עובדים עלולים להוותר ביום אחד ללא מקום עבודה, ללא פיצויי פיטורים ואף ללא תשלום משכורות אחרונות שלא שולמו על-ידי המעסיק.

מה עושים?

במצב כזה, כדאי לפנות בהקדם לעורך-דין לענייני עבודה, וזאת על-מנת לבחון כמה דברים:

1. יש לבחון את מצבה הכלכלי של החברה. האם החברה עשויה להגיע להתייצבות כלכלית או שאין לכך סיכוי. אם אין סיכוי – יש לבחון א הכלים המשפטיים העומדים לרשות העובדים, כולל בקשה לפירוק של החברה.

2. יש לבדוק ולחשב מה הסכומים שעל החברה לשלם לכל עובד ועובד במקרה של הפסקת עבודה באותו מועד.

3. יש לבדוק האם יהיה כיסוי מלא לחובות של כל עובד ועובד על-ידי המוסד לביטוח לאומי במקרה שהחברה תגיע להליך של פירוק.

4. יש לבחון האם בעלי החברה או מנהליה הונו את הנושים ואת העובדים, הבריחו או עלולים להבריח רכוש וכספים. במקרה כזה כדאי לפעול באופן מהיר למינוי כונס נכסים לחברה על-מנת לתפוס את אותם נכסים.

הגשת בקשה לפירוק החברה

במקרה שחברה מגיעה בסופו של דבר למצב שהיא מפסיקה לשלם את זכויות העובדים, או מפסיקה את פעילותה העסקית לחלוטין ומפטרת את כלל העובדים, רשאים העובדים להתאגד ולהגיש בקשה לפירוק החברה בבית-המשפט. החשיבות להגשת בקשה נובעת מכך שהמוסד לביטוח לאומי משלם לעובדים אלה את מרבית החובות הכספיים של המעסיק, אבל תנאי לכך שהחברה פורקה כדין בבית-המשפט. לא די בכך שהחברה הגיעה לסגירת שעריה והפעילות העסקית שלה.

את הבקשה לפירוק חברה יש להגיש עם עורך-די לענייני עבודה. מדובר בהליך מורכב ויקר. עם-זאת, כאשר עובדי החברה מתאגדים ומשתפים פעולה, ניתן לפנות במשותף לעורך-דין אחד, ובאופן זה כל אחד מהעובדים משתתף בעלות קטנה עבור הוצאות בקשת הפירוק. 

בדרך-כלל, עלויות הגשת בקשה לפירוק חברה מסתכמות בכ-3,000 ש"ח. העלויות הינן עבור אגרות בית-משפט וכונס-נכסים-רשמי, פרסומים רשמיים בעתון וברשומות וכדומה. עלויות אלה זהות בין כל משרדי עורכי-הדין, והן הוצאות עבור רשויות וגורמים חיצוניים שנדרשות עבור הגשת הבקשה לפירוק חברה.

בקשה למינוי כונס נכסים

כאשר ישנו חשש שבעלי החברה או מנהליה מבריחים כספים ורכוש מקופת החברה, יש מקום לשקול בקשה למינוי כונס נכסים, במקביל לבקשה לפירוק החברה. 

לדוגמא: כאשר בעל חברה מחפש קונה לחברה, מתכנן להותיר בכיסו את כספי המכירה אך במקביל מותיר את עובדי החברה עם חובותיהם – מדובר בהברחת נכסים אסורה ובלתי חוקית. במצב כזה כדאי לשקול עם עורך-דין הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על-מנת לעצור את הברחת הכספים.

זכויות עובדים בפירוק חברה שמשולמות על ידי הביטוח הלאומי

לאחר השלמת הליך הבקשה לפירוק, וקבלת צו לפירוק החברה, מגיש עורך-הדין של העובדים תביעות חוב מטעם כל אחד מהעובדים, לתשלום מלוא זכויותיהם: פיצויי פיטורים, שכר, חופשה, פנסיה, הודעת מוקדמת ועוד.

את תביעת החוב מחשב ומכין עורך-הדין עם כל אחד ואחד מהעובדים. תביעות החוב מוגשות לגורם מוסמך מטעם כונס הנכסים הרשמי, לבדיקה. תהליך הבדיקה נמשך מספר חודשים.

לאחר השלמת הליך בדיקת תביעות החוב וקבלן התביעות – מועברות ההכרעות שלמוסד לביטוח לאומי לצורך תשלום.

המוסד לביטוח לאומי מכסה סכום של כ-120,000 ש"ח לכל אחד ואחד מעובדי החברה, בגין כל חובות המעסיק. בנוסף, המוסד לביטוח לאומי מכסה כ-18,000 ש"ח עבור חובות לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות. בנוסף, ככל שנותר כסף בקופת החברה, יכולים עובדים שהחובות כלפיהם גבוהים יותר, לזכות בסכומים בדין קדימה (מקבלים סכומים לפני נושים אחרים כמו ספקים של החברה וכדומה), וסכומים נוספים אם נותרו בקופת החברה.

5 כללי אצבע לעובדים שהחברה בה הם עובדים מגיעה למצב של חדלות פרעון

א. כאשר חברה או מעסיק פרטי מפסיקים לשלם שכר לעובדים – או חלק מהעובדים – יש לפנות מייד לייעוץ אצל עורך-דין לענייני עבודה. מרימים טלפון ומקבלים תשובות. זה פשוט מאוד.

ב. אם המעסיק מפסיק להעביר כספים לקרנות הפנסיה של העובדים – יש לפנות לייעוץ אצל עורך-דין לענייני עבודה.

ג. לא לחשוש. כפי שהוסבר קודם, זכויות עובדים בפירוק חברה משולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי שמכסה לטובת העובדים חלק גדול מהזכויות של המעסיק גם במקרה של פירוק או פשיטת רגל. ככל שתפעלו בהקדם החוב יכוסה במלואו.

ד. יש לשמור מסמכים מהעבודה, כגון: תלושי שכר, דוחות נוכחות וחוזה עבודה. בנוסף, במקרה של דברים שלא מקבלים ביטוי במסמכים כמו: שכר שמשולם במזומן מעבר לתלוש השכר, חוב של עמלות או בונוס של המעסיק שלא מקבל ביטוי בהסכם העבודה, שעות נוספות שלא מקבלות ביטוי בדוחות נוכחות – כדאי לשקול להקליט את המעסיק והמנהלים על אותם דברים כדי שניתן יהיה להוכיח את הטענות ולזכות בזכויות הכספיות בהמשך.

ה. בדרך-כלל, שכר הטרחה של עורך-הדין במקרה של הליך פירוק חברה ותביעות חוב משולם בסופו של ההליך, ועל-פי תוצאה.

קראו עוד:

האם מותר להקליט את המעסיק  »

פגישת ייעוץ ללא התחייבות עם עורך-דין  »