10 זכויות סוציאליות לעובדים שכירים

זכויות עובדים החל מיום העבודה הראשון

הודעה על תנאי עבודה

כל עובד זכאי לקבל ממעסיקו הודעה בכתב על תנאי עבודה בתוך 30 ימים ממועד תחילת העבודה. ניתן להחליף את ההודעה בחוזה עבודה. בהודעה צריכים להיות כלולים הפרטים העיקריים על המשרה, שעות עבודה, תפקיד, מנהל ישיר ועוד. המשך לקרוא בנושא חוזה עבודה »

תלושי שכר

 כל עובד זכאי לקבל תלושי שכר תקינים ומפורטים בכל חודש ועד ה-10 בכל חודש, ביחד עם המשכורת. המשך לקרוא בנושא תלושי שכר »

חופשה שנתית

עובד זכאי לחופשה בתשלום, בהתאם לוותק עבודתו. בחמש השנים הראשונות עובד זכאי לחופשה של 16 ימים בשנה, ומהשנה השישית אורך החופשה גדל עם שנות הוותק עד למקסימום של 28 ימים. עם סיום העבודה, עובד זכאי לתשלום פדיון חופשה בגין שלוש שנות העבודה האחרונות; זאת, במידה שלא קיבל חופשה, בפועל.

החזר הוצאות נסיעה

על המעסיק חובה להשיב לעובד את הוצאות נסיעותיו, בתנאי שמקום מגוריו של העובד מרוחק לפחות 3 תחנות אוטובוס ממקום העבודה. המעסיק רשאי לבחור אם לחשב את ההחזר על פי התעריף של התחבורה הציבורית מביתו של העובד למקום העבודה, וזאת עד לתעריף מקסימלי של 22.60 ₪ ליום (תעריף זה מתעדכן מעת לעת), או על פי תעריף כרטיס "חופשי-חודשי" – לפי הנמוך.

זכויות עובדים במהלך תקופת העבודה

דמי הבראה

עובד שעבד למעלה משנה זכאי לדמי-הבראה בהתאם לוותק בעבודה ובהתאם לשיעור משרתו. הזכאות הינה רטרואקטיבית מיום העבודה הראשון.

דמי-חג

עובד שאינו מקבל שכר חודשי, אלא שכר שעתי או יומי – זכאי לדמי-חג, בגין חלק מהחגים, לפי דתו. דמי-החג משולמים לעובד עבור אותם ימי-החול בהם חלים החגים באותה שנה. התנאים המקדמיים לזכאות לימי-חג, הינם עבודתו של העובד במשך שלושה חודשים, לפחות, במקום העבודה; וכן, עבודה של העובד, ביום שלפני החג וביום שאחריו.

קרן פנסיה

החל מחודש ינואר 2008, מחוייבים כל המעסיקים במשק לבטח את עובדיהם בביטוח פנסיוני (פנסיה חובה). כיום השיעור שעל המעסיק להפקיד הוא 6% לפיצויים, 6.5% תגמולי מעביד לפנסיה ומשכר העובד ינוכו 6% לטובת תגמולי עובד לפנסיה.

דמי מחלה

כל עובד זכאי לקבל ממעבידו תשלום בעד תקופה בה נעדר מעבודתו עקב מחלה שלו, או של אחד מבני משפחתו. צבירת הזכאות לדמי מחלה הינה עד יום וחצי לכל חודש עבודה, ועד מקסימום של 90 ימים. התשלום עבור ימי המחלה הינו: בגין יום המחלה הראשון: 0%; בגין ימי המחלה השני והשלישי: 50%; בגין ימי המחלה הרביעי ואילך: 100%. עובד שפוטר במהלך תקופת מחלה, זכאי לנצל את מלוא ימי המחלה העומדים לרשותו, לפני כניסת פיטוריו לתוקף.

זכויות עובדים בסיום העבודה

שימוע לפני פיטורים

כל עובד שמעבידו מבקש לפטרו זכאי להליך שימוע לפני פיטורים.

הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות

עובד שפוטר זכאי להודעה מוקדמת לפני פיטוריו. עובד שהתפטר חייב לתת למעביד הודעה מוקדמת לפני התפטרותו. ההודעה תהא בת יום אחד, לעובד עם ותק של חודש אחד, ועד לחודש ימים לעובד ותיק. לעובד שלא נתן הודעה מוקדמת לפני התפטרתו, יהא רשאי המעביד לנכות את ימי ההודעה המוקדמת משכרו האחרון. מעביד שהפר חובתו לתת הודעה מוקדמת – יחוייב בתשלום פיצוי לעובד עבור השכר שהיה צריךל להיות משולם בפרק זמן זה.

פיצויי פיטורים

בניגוד ליתר זכויות העבודה, הזכות לפיצויי-פיטורים מתגבשת אך ורק עם סיום יחסי העבודה, במקרה שהעובד פוטר, או התפטר בדין פיטורים. פיצויי פיטורים יחושבו לפי גובה של משכורת אחת על כל שנת עבודה.

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן