התפטרות בדין מפוטר

מה המשמעות של התפטרות בדין מפוטר

עובד שמפוטר על-ידי מעסיקו לאחר יותר משנת עבודה אחת זכאי לפיצויי פיטורים. לעומת זאת, עובד שמתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים. במרבית המקרים העובד יהיה זכאי רק לסכומים שנצברו לטובת פיצויי פיטורים במסגרת קרן הפנסיה.

עם-זאת, ישנם מקרים רבים שבהם על אף שהעובד הוא זה שהחליט להתפטר – הוא זכאי לפיצויי פיטורים. בין היתר: הרעת תנאי עבודה, התנכלות, מצב בריאותי, מעבר דירה, תנאי עבודה בלתי תקינים ועוד. עובד המתפטר עקב מקרים אלה, מבצע בעצם התפטרות בדין מפוטר. כלומר, הוא מתפטר, אבל לפי הכללים והדינים של מי שמפוטר.

עובד שמחליט להתפטר בדין פיטורים, חייב למסור למעסיק מכתב התפטרות עקב הרעת תנאים

התפטרות בדין פיטורים עקב תנאי עבודה בלתי תקינים

עובד שתנאי עבודתו בלתי תקינים, למשל: תשלום שכר לא במועד, אי תשלום זכויות שמגיעות לו כמו פנסיה, דמי הבראה או שעות נוספות, אי מסירת תלושי שכר תקינים, תנאי עבודה לא בטיחותיים, העדר אפשרות לצאת להפסקה וכו' – רשאי להתפטר בדין פיטורים ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים מלאים.

על העובד למסור מכתב התראה מקדים שדורש מהמעסיק לתקן את הדרוש תיקון תוך זמן סביר. אם לאחר המכתב התקלות לא מתוקנות על-ידי המעסיק – רשאי העובד להתפטר בדין פיטורים.

התפטרות בדין פיטורים עקב הרעת תנאי עבודה

עובד שתנאי עבודתו השתנו בהוראת המעסיק רשאי להתפטר בדין פיטורים, תוך זכאות לפיצויי פיטורים מלאים ודמי אבטלה.

הרעת תנאים היא שינוי מכל סוג של תנאי העבודה. למשל: גובה השכר, היקף המשרה, שינוי בשיעור עמלות או בונוסים, שינוי תפקיד, שינוי מבנה שכר.

ההתפטרות צריכה להיות בסמוך לאחר הרעת התנאים – לכל היותר שבועות או חודשים ספורים. המשך עבודה חודשים ארוכים לאחר הרעת התנאים תחשב להסכמה מצד העובד לשינוי והוא לא יוכל עוד לממש את זכותו להתפטר בדין פיטורים.

לעתים מעסיק מחליט לשנות את שכרו של העובד, כך ששכר הבסיס ירד, אבל מרכיב העמלות יעלה. וכך מסביר המעסיק שלמעשה לעובד קיים פוטנציאל להרוויח אף יותר ולכן אין מדובר בהרעת תנאים. זו טעות. שינוי בשכר הבסיס לרעה מהווה הרעת תנאים אף אם העובד עשוי להרוויח יותר לנוכח מרכיבי שכר אחרים. 

לעתים מעסיק מתרץ את הרעת התנאים וטוען שהוא זכאי לכך לנוכח מה שקבוע בהסכם העבודה. כלומר, נקבע בהסכם, שהמעסיק יהיה רשאי לשנות את תנאי העבודה, את התפקיד או את שעות העבודה. זו טעות. תנאי עבודה שהיו קבועים במשך תקופה של חודשים ובוודאי שנים, מהווים את תנאי העבודה הרגילים של העובד והוא זכאי שהם ימשיכו באותו האופן, אף אם נקבע בהסכם אחרת. 

המעסיק רשאי אמנם לבקש לשנות את תנאי העבודה. על כך, בדרך-כלל, לעובד לא תהיה זכות לתביעה כלשהי. עם-זאת, יהיה מדובר בהרעת תנאים והעובד יהיה רשאי להתפטר בדין פיטורים.

התפטרות עקב התנכלות בעבודה

עובד שחווה בעבודה התנכלות, התעמרות, אלימות, הטרדה מינית או כל פעולה מסוג זה, רשאי להתפטר בדין פיטורים. במקרים הקיצוניים יותר – כגון הטרדה מינית או אלימות – העובד רשאי אף להתפטר בדין פיטורים בלא כל צורך להתריע על פעולתו בפני המעסיק. כלומר, העובד רשאי למסור מכתב התפטרות מייד לאחר האירוע שהתרחש ואין צורך לבקש מהמעסיק להימנע מכך בעתיד או לשנות את דרכיו, בדומה למקרה של הרעת תנאים.

חשוב במקרים האלה לשמור עדויות והוכחות לטענות של העובד. עובד שחווה אלימות בעבודה ממעסיקו, ויתפטר בלא שיהיו לו הוכחות, יתקשה ואף לא יוכל להוכיח זאת בתביעה בבית-הדין לעבודה. על-כן, חשוב להוועץ בעורך-דין לפני שמתפטרים או מקבלים החלטה.

גם במקרים מסוג זה, כדי שההתפטרות של העובד תהיה "בדין מפוטר", היא צריכה להיות בסמוך למקרה. אם עובד חווה אלימות והתפטר שנה לאחר מכן, לא תוכל התפטרותו כהתפטרות בדין פיטורים אלא התפטרות רגילה שלא מקנה זכויות כלשהן. על-כן, ההתפטרות צריכה להיות מספר ימים, שבועות או לכל היותר חודשים ספורים לאחר המקרה, תלוי בנסיבות ובמקרה.

חובת מתן הודעה מוקדמת לפני ההתפטרות

עובד שמתפטר מהעבודה בדין פיטורים, מחוייב לתת הודעה מוקדמת כמו בהתפטרות רגילה, בהתאם להוראות חוק הודעה מוקדמת. 

עם-זאת, יתכנו מקרים קיצוניים, למשל במקרה שהעובד חווה אלימות בעבודה, או ששכרו לא משולם לו כלל, ובמקרים אלה העובד עשוי להיות פטור מהחובה לתת הודעה מוקדמת לפני התפטרותו. יחד-עם-זאת, אנו בדרך-כלל מייעצים להשתדל להימנע מלפעול כך, כי דרך זו פחות נכונה מבחינה טקטית.

התפטרות בדין מפוטר דמי אבטלה

עובד שמתפטר בדין פיטורים, הוא כמו מפוטר לכל דבר ועניין. על-כן הוא זכאי לדמי אבטלה בדיוק כמו במקרה שהיה מקבל מכתב פיטורים. על העובד לחתום בלשכת התעסוקה מייד עם סיום עבודתו ולהגיש תביעה לדמי אבטלה בצירוף מכתב ההתפטרות שמסר למעסיק.

הפרוצדורה מול המוסד-לביטוח-לאומי לעתים מורכבת יותר מאשר במקרה של פיטורים רגילים, והעובד עלול להתקל בבירוקרטיה ארוכה יותר. לעתים אף עד כדי דחיית התביעה שלו, שלא בצדק. פקידי המוסד לביטוח לאומי במקרים רבים חוסמים את העובד, ואף אומרים לו שחובה עליו למסור מכתב פיטורים או אישור מהמעסיק. 

אסור לוותר! עובד שמתפטר בדין פיטורים זכאי לדמי אבטלה ואין כל חובה למסור אישור כלשהו מהמעסיק. אמנם כדאי שיהיה כזה אך אין זו חובה. על-כן יש להתעקש ולעמוד על הזכויות ובמידת הצורך להגיש ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

ראו פסק דין בו זכה משרדנו: פיצויי פיטורים בסך של 107,000 ש"ח לעובדת שהתפטרה בדין פיטורים

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן