הרעת תנאים בעבודה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print

מה זה הרעת תנאי עבודה

הרעת תנאי עבודה זו סיטואציה בה מעסיק משנה את תנאי העבודה של העובד. השינוי יכול לבוא לידי ביטוי בשכר נמוך יותר, ביטול הטבות בשכר, שינוי שעות העבודה, שינוי ימי העבודה, שינוי תפקיד, שינוי מקום העבודה וכדומה. עובד יכול להסכים להרעה בתנאים ולהמשיך לעבוד כרגיל, והוא יכול שלא להכים ולדרוש לסיים את העבודה עם זכאות לפיצויי פיטורים.

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעת תנאים

הרעת תנאי עבודה מתרחשת כאשר מעסיק משנה את תנאי העבודה של העובד באופן מוחשי ומשמעותי. בניגוד למה שמקובל לחשוב, הרעת תנאי עבודה כשלעצמה אינה מזכה את העובד בזכות לדרוש פיצוי מיוחד, ואינה "בלתי חוקית". כאשר מעביד מבצע הרעה בתנאי עבודה של העובד – זכאי העובד להתפטר ולדרוש פיצויי פיטורים. כלומר, העובד זכאי "להתפטר בדין מפוטר". במקרים אלה יהיה העובד זכאי גם לדמי אבטלה, כאילו פוטר.

הדבר נכון, גם כאשר מדובר ביחסי עבודה שאין לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד בהם – למשל, אם המעביד צועק על העובד או משפיל אותו. רק במקרים של התנכלות והתעמרות מצד המעסיק, או אפלייה אסורה, ניתן יהיה לשקול תביעה לפיצוי כספי, מלבד הזכות לקבל פיצויי פיטורים.

עובדים רבים נתקלים ביחס מחפיר ופוגעני מצד מעבידיהם, או שהם מתמודדים עם מעסיק שנוהג להלין שכר או לא להעביר תשלומים לקרן הפנסיה. רבים נפגעים, ומתפטרים ממקום העבודה בלי לדעת את זכויותיהם. כשאותם עובדים דורשים פיצויי-פיטורים, הם נענים בשלילה, בטענה שהם התפטרו על דעת עצמם ולפיכך לא מגיעים להם פיצויים. לכן, כדאי לפעול בחוכמה ותוך התייעצות עם עורך דין לענייני עבודה

 צפו בעורך-דין אורי שאבי מסביר אודות ניהול הליך בבית-הדין לעבודה:

הרעת תנאי עבודה ללא הסכמה מפורשת של העובד

למעשה, במרבית המקרים, מעסיק אינו זקוק להסכמה של העובד לצורך ביצוע של הרעת תנאי עבודה. המעסיק יכול להודיע לעובד שהחל ממועד מסויים תנאי העבודה משתנים – השכר, התפקיד, שעות העבודה או כל תנאי אחר בתנאי העבודה. ישנה טעות רווחת, לפיה העובד יכול להגיש תביעה על הרעת התנאים. אך לא. העובד רשאי במקרה כזה להסכים לתנאים החדשים ולהמשיך לעבוד, או להתפטר תוך זכאות לפיצויי פיטורים רגילים בלבד, כאילו פוטר.

במקרים מסויימים למעסיק אין אפשרות להרע בתנאי העבודה – במיוחד כאשר מדובר בעובדת שהיא בהריון או בטיפולים פוריות (גם עובד), ואשר עובדת במקום העבודה יותר מ-6 חודשים.

הרעת תנאי עבודה – שינוי תפקיד

אחד הנושאים המובהקים שיכול להיחשב הרעה בתנאי העבודה זהו שינוי תפקיד. כאשר מעסיק מחליט על שינוי בתפקיד של עובד, ברוב המקרים ייחשב הדבר כהרעה בתנאי העבודה.

דוגמאות לשינוי תפקיד שייחשב הרעת תנאי עבודה:

– כאשר השינוי בתפקיד הוא העברה מתפקיד בכיר לתפקיד זוטר. למשל, מתפקיד של מנהל לתפקיד של עובד פשוט.

– כאשר השינוי בתפקיד הוא לתפקיד אחר שהעובד אינו מעוניין בו. למשל, מתפקיד של איש מכירות של חלונות לתפקיד של מתקין חלונות.

– כאשר השינוי בתפקיד הוא צמצום האחריות של העובד במסגרת תפקידו. למשל, עובד שאחראי על ניהול של צוות של 30 עובדים, כולל סמויות גיוס ופיטורים של עובדים, לתפקיד של מנהל צוות של 2 עובדים ללא סמכות לגייס עובדים.

דוגמא לשינוי תפקיד שלא ייחשב הרעת תנאים:

שינוי התפקיד יכול להיות כרוך בשינוי מחלקה ושינוי מנהל, אך כל עוד אין שינוי באופי התפקיד ובעיקר הפעילות וביתר תנאי העבודה כמו שעות עבודה וכו' – הדבר לא ייחשב הרעת תנאים מוחשית שמזכה בפיצויי פיטורים.

הרעת תנאי העסקה – שינוי מבנה עמלות

בחוזי עבודה רבים נקבעים לעובד יעדים משתנים לפיהם העובד זכאי לבונוסים או עמלות בסכומים שונים. לעתים רבות נקבע שהמעסיק רשאי לשנות את היעדים ומבנה העמלות מעת לעת. ואולם, במקרה שבו מבנה העמלות נמשך לאורך זמן, והעובד מסתמך עליו, שינוי פתאומי של מבנה העמלות שפוגע בשכר העובד, יכול להיחשב הרעת תנאי עבודה. 

מקרים נוספים של הרעת תנאי עבודה

▪ מעביד שאינו משלם לעובד תשלומים המגיעים לו, כמו דמי הבראה, דמי חופשה, קרן-פנסיה וכמובן שכר עבודה;

▪ מעביד שאינו משלם לעובד שעות נוספות לפי החוק;

▪ יחס משפיל מצד המעביד. אם המעביד צועק על העובד באופן קבוע או מגדף אותו – רשאי העובד להתפטר בדין מפוטר;

▪ פיגור חוזר ונשנה בתשלום המשכורות גם הוא בגדר הרעה מוחשית בתנאי העבודה;

▪ החלטה חד-צדדית של המעביד להפחית משכרו של העובד הינה בגדר הרעת תנאים מוחשית;

▪ שינוי מקום העבודה לעיר מרוחקת;

▪ שינוי שעות עבודה;

▪ שינוי בהיקף עבודה לעובד;

▪ פגיעה במעמד המקצועי ובתפקיד, כאשר השינוי פוגע באופן רציני במעמד המקצועי של העובד אף ללא קשר לשינוי בשכר;

התפטרות עקב הרעת תנאים בעבודה

כאשר העובד מרגיש שזכויותיו נפגעו, וקיימת הרעת תנאי עבודה, חשוב שלא ימהר ויתפטר, כי אז הוא עלול לאבד חלק מזכויותיו. במצב של הרעת תנאים בעבודה, או במצב של נסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך ולעבוד כפי שהיה קודם לכן, חשוב להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני עבודה, לפני שמוסרים מכתב התפטרות עקב הרעת תנאים, על-מנת לבחון האם, אכן, מדובר בהרעת תנאים.

אם מדובר בהרעת תנאי עבודה, זכאי העובד לפנות למעבידו, ולדרוש ממנו לתקן את הדרוש תיקון, תוך זמן סביר. אם המעביד לא עומד בדרישתו של העובד, ולא מתקן את הדרוש תיקון, זכאי העובד להתפטר, תוך מתן הודעה מוקדמת על-פי החוק, ותוך זכאות לפיצויי-פיטורים מלאים – מדובר ב"התפטרות בדין פיטורים עקב הרעת תנאים".

איך להתפטר מהעבודה ולקבל פיצויים

עובד זכאי לפיצויי פיטורים במקרה שהתפטר מהעבודה עקב יחס אישי לא תקין או עקב אי תשלום זכויות מצד המעסיק, בתנאים הבאים:

א. המעסיק נוהג עם העובד באופן בלתי חוקי, מבחינת יחס או תנאי שכר (למשל – נוהג לקלל את העובד, או משלם את שכרו באיחור).

ב. העובד התריע בפני המעסיק על כך שהוא אינו מסכים עוד להתנהגות הבלתי חוקית.

ג. המעסיק המשיך לנהוג באופן בלתי חוקי.

ד. העובד התפטר מהעבודה עקב התנאים הבלתי תקינים תוך זמן קצר וסביר לאחר הישנות המקרה (בדרך כלל לאחר לא יותר ממספר חודשים ספורים).

כלומר, אף אם המעסיק נהג באופן מחפיר ביותר – לא שילם שכר בזמן, נהג לצעוק על העובד, ונהג בדרכים נוספות בלתי תקינות כלפי העובד – לעובד ישנה אפשרות להתפטר תוך זכאות לפיצויי פיטורים רק במשך זמן קצר. אם המעסיק יתקן את כל הליקויים וינהג בכבוד ובאופן תקין, והעובד ימשיך לעבוד מספר חודשים נוספים ולא יתפטר – הוא לא יוכל עוד להתפטר בדין פיטורים עקב סיבה זו.

במקרים חמורים ביותר, עובד יהיה זכאי להתפטר באופן מיידי, אף בלי חובה להתריע בפני המעסיק מראש – למשל, עקב אלימות פיסית מצד המעסיק, הטרדה מינית או אלימות מילולית קשה, עקב אי תשלום שכר לאורך זמן רב וכדומה.

חשוב לזכור – כאשר מעסיק לא משלם לעובד את מלוא זכויותיו בצורה תקינה – שעות נוספות, פנסיה, דמי חג, נסיעות וכדומה – העובד רשאי לפעול כמפורט לעיל ולהתפטר בדין פיטורים. כדאי לעשות זאת עם ייעוץ של עורך-דין לענייני עבודה.

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן