פיצוי פיטורים לעובד שהתפטר – דין התפטרות כדין פיטורים

בניגוד למה שמקובל לחשוב, הרעת תנאי עבודה כשלעצמה אינה מזכה את העובד בזכות לדרוש פיצוי מיוחד, ואינה "בלתי חוקית". כאשר מעביד מבצע הרעה בתנאי עבודה של העובד – זכאי העובד להתפטר ולדרוש פיצויי פיטורים. כלומר, העובד זכאי "להתפטר בדין מפוטר". הדבר נכון, גם כאשר מדובר ביחסי עבודה שאין לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד בהם – למשל, אם המעביד צועק על העובד או משפיל אותו. רק במקרים של התנכלות והתעמרות מצד המעסיק, או אפלייה אסורה, ניתן יהיה לשקול תביעה לפיצוי כספי, מלבד הזכות לקבל פיצויי פיטורים.

קיראו עוד:

▪ נוסח מכתב התפטרות עקב הרעת תנאים »

▪ זכויות סוציאליות של עובד שכיר »

עובדים רבים נתקלים ביחס מחפיר ופוגעני מצד מעבידיהם. רבים נפגעים, ומתפטרים ממקום העבודה בלי לדעת את זכויותיהם. כשאותם עובדים דורשים פיצויי-פיטורים, הם נענים בשלילה, בטענה שהם התפטרו על דעת עצמם ולפיכך לא מגיעים להם פיצויים. לכן, כדאי לפעול בחוכמה ותוך התייעצות עם עורל-דין לענייני עבודה.

הרעת תנאי עבודה – שינוי תפקיד

 כאשר המעסיק מחליט על שינוי בתפקיד של העובד, יכול הדבר להיחשב הרעת תנאי עבודה. כשמדובר בתפקיד זוטר יותר – ברור שמדובר בהרעת תנאים. לעתים, גם כאשר מדובר בשינוי רוחבי, יכול הדבר להיחשב הרעת תנאים, תלוי בנסיבות העניין. 

כאשר מדובר בפגיעה במעמד המקצועי – הדבר ייחשב הרעת תנאי עבודה.

לא כל פגיעה או שינוי בתפקיד ייחשבו הרעת תנאים מוחשית שתזכה את העובד בפיצויי פיטורים. על הרעת התנאים להיות משמעותית על-מנת שהעובד יהיה זכאי להתפטר בדין פיטורים. לכן כדאי בכל מקרה להתייעץ עם עורך-דין לענייני עבודה לפני שהעובד מחליט להתפטר.

הרעת תנאי עבודה – שינוי מבנה עמלות

בחוזי עבודה רבים נקבעים לעובד יעדים משתנים לפיהם העובד זכאי לבונוסים או עמלות בסכומים שונים. לעתים רבות נקבע שהמעסיק רשאי לשנות את היעדים ומבנה העמלות מעת לעת. ואולם, במקרה שבו מבנה העמלות נמשך לאורך זמן, והעובד מסתמך עליו, שינוי פתאומי של מבנה העמלות שפוגע בשכר העובד, יכול להיחשב הרעת תנאי עבודה. 

מקרים נוספים של הרעת תנאי עבודה

▪ מעביד שאינו משלם לעובד תשלומים המגיעים לו, כמו דמי הבראה, דמי חופשה, קרן-פנסיה וכמובן שכר עבודה;

▪ מעביד שאינו משלם לעובד שעות נוספות לפי החוק;

▪ יחס משפיל מצד המעביד. אם המעביד צועק על העובד באופן קבוע או מגדף אותו – רשאי העובד להתפטר בדין מפוטר;

▪ פיגור חוזר ונשנה בתשלום המשכורות גם הוא בגדר הרעה מוחשית בתנאי העבודה;

▪ החלטה חד-צדדית של המעביד להפחית משכרו של העובד הינה בגדר הרעת תנאים מוחשית;

▪ שינוי מקום העבודה לעיר מרוחקת;

▪ שינוי שעות העבודה;

▪ שינוי בהיקף עבודה;

▪ פגיעה במעמד המקצועי ובתפקיד, כאשר השינוי פוגע באופן רציני במעמד המקצועי של העובד אף ללא קשר לשינוי בשכר;

מה עושים במקרה של הרעת תנאים בעבודה – "התפטרות בדין פיטורים"

כאשר העובד מרגיש שזכויותיו נפגעו, וקיימת הרעת תנאי עבודה, חשוב שלא ימהר ויתפטר, כי אז הוא עלול לאבד חלק מזכויותיו. במצב של הרעת תנאים בעבודה, או במצב של נסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך ולעבוד כפי שהיה קודם לכן, חשוב להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני עבודה, לפני שמוסרים מכתב התפטרות, על-מנת לבחון האם, אכן, מדובר בהרעת תנאים.

אם מדובר בהרעת תנאי עבודה, זכאי העובד לפנות למעבידו, ולדרוש ממנו לתקן את הדרוש תיקון, תוך זמן סביר. אם המעביד לא עומד בדרישתו של העובד, ולא מתקן את הדרוש תיקון, זכאי העובד להתפטר, תוך מתן הודעה מוקדמת על-פי החוק, ותוך זכאות לפיצויי-פיטורים מלאים – מדובר ב"התפטרות בדין פיטורים עקב הרעת תנאים".

קיראו עוד:

▪ חישוב פיצויי פיטורים »

פיצויי פיטורים שמופקדים בקרן פנסיה

במקרים רבים עובד רשאי לדרוש שסכומים שהופקדו עבורו לפיצויי-פיטורים במסגרת קרן-פנסיה – ישוחררו עבורו אף במקרה של התפטרות, או לפחות שהמעביד לא ימשוך אותם אליו. לצורך קבלת תשובה יש לבדוק באמצעות עו"ד את צו ההרחבה הרלוונטי, את הטפסים עליהם הוחתם העובד מול חברת הביטוח ואת הסכם העבודה עם המעביד.

קיראו עוד:

▪ האם כדאי להקליט את המעסיק במקרה של הרעת תנאים »