מה קורה אם המעביד לא הפריש לקרן פנסיה

כיום כמעט כל עובד שכיר זכאי להפרשות מהמעסיק לקרן פנסיה. המעסיק מחוייב להעביר מדי חודש את הסכומים הנדרשים לקרן הפנסיה. את חלק העובד שנוכה מתלוש השכר, את חלק המעסיק ותשלום על חשבון פיצויי פיטורים. בדרך-כלל מדובר על 18.5% משכר העבודה.

אם המעסיק לא מעביר את הכספים לקרן הפנסיה הזכויות של העובד נפגעות בכמה אופנים:

– החסכון הכספי בקרן הפנסיה נפגע.

– קרן הפנסיה עלולה לבטל את הביטוח, ואז העובד נותר ללא ביטוח אובדן כושר עבודה (שהוא חלק בלתי נפרד מכל קרן פנסיה).

– פיצויי הפיטורים של העובד שצריכים להיחסך ולהיות מובטחים לטובת העובד בתוך קרן הפנסיה – לא משולמים ולא נחסכים.

משרדנו מעניק ייעוץ בדיני עבודה וייצוג במקרה של תביעה נגד מעסיק שלא העביר כספים לקרן פנסיה.


חשוב לדעת שקרן פנסיה היא לא רק חסכון כספי, אלא כוללת גם ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים. אי הפקדת כספים לקרן עלולה לגרום לעובד נזק ביטוחי גדול מאוד במקרה של תאונה או מחלה


תביעה על אי תשלום פנסיה

חשוב לדעת שאי העברת כספים לקרן פנסיה זו עילה לתביעה נגד המעסיק. כמו-כן, במקרה כזה העובד רשאי להתפטר בדין פיטורים תוך זכאות לפיצויי פיטורים מלאים.

קודם כל צריך לעקוב מעת לעת שהכספים אכן מועברים לקרן הפנסיה כמו שצריך. קרן הפנסיה מחוייבת לשלוח דוחות רבעוניים ושנתיים. אם אתה מקבל אותם – אל תזרוק או תניח בצד – קרא את המסמך וכדאי שתוודא שהיו הפקדות במהלך השנה.

במקרה של אי תשלום פנסיה, העובד יקבל בדרך כלל מכתב מקרן הפנסיה שמתריע על כך. לכן גם במקרה זה כדאי לשים לב למכתבים מקרן הפנסיה, ולא להתעלם מהם.

קורה שקרן הפנסיה לא שולחת מכתב, או שהמכתב לא מגיע לכתובתו של העובד. לכן כדאי מדי מספר חודשים ולכל היותר אחת לשנה לוודא שבוצעו הפקדות תקינות לקרן הפנסיה. לעתים המעסיק מפסיק להפקיד לחלוטין ולעתים ההפקדות חסרות רק בחלק מהחודשים. 

קורה גם שהמעסיק מעביר כספים לקרן הפנסיה אבל הם לא נקלטים בחשבון של העובד, כך שהוא לא רואה אותם והם כאילו לא שולמו. לכן המעקב חשוב מאוד.

בסופו של דבר, אם המעסיק מותיר חוב תשלומים להפרשות לקרן הפנסיה, יש להגיש תביעה בבית-הדין לעבודה באמצעות עורך-דין.

אי תשלום פנסיה עבירה פלילית

כאשר מעסיק מנכה משכר העובד עבור קרן פנסיה, עליו להעביר את הניכוי, ביחד עם חלקו של המעסיק, עד ל-15 בחודש העוקב. יתר על כן, אם סכום הניכוי לא מועבר בתוך 40 יום לקרן הפנסיה, מדובר בהלנת שכר, שהינה עבירה פלילית. במקרה של ביקורת של משרד העבודה המעסיק צפוי לקנס כספי עקב כך.

הרמת מסך – תביעה אישית נגד בעל המניות של החברה במקרה של ניכוי כספי פנסיה ואי העברתם

במקרה שהמעסיק ניכה סכומים מתלוש השכר של העובד ולא העביר אותם לקרן הפנסיה – זו נחשבת גניבה ממש, שהיא אף עבירה פלילית, ולעובד יש זכות לתבוע גם את בית העסק וגם את בעלי החברה (אם מדובר בחברה בע"מ). 

תביעה נגד המעסיק יש להגיש בבית-הדין לעבודה, וכדאי לעשות זאת באמצעות עורך דין לענייני עבודה. במסגרת התביעה ניתן לתבוע את מלוא הזכויות שהעובד הפסיד, כולל הפסד התשואה (הריבית) עקב אי העברת הכספים במועד.

ניתן גם להגיש תלונה במשרד הכלכלה, שעשוי להטיל קנסות על המעביד.

מה קורה אם קרן הפנסיה ביטלה את הביטוח

קרן פנסיה זה לא רק חסכון כספי אלא גם ביטוח. ביטוח אובדן כושר עבודה מבטח את העובד במסגרת קרן הפנסיה על מצבים בהם העובד לא יכול לעבוד עקב נכות זמנית או קבועה. במקרה של נכות משמעותית מדובר על פיצוי ביטוחי בסכומים גבוהים מאוד.

כאמור, קרן הפנסיה עלולה לבטל את ביטוח אובדן כושר העבודה לאחר מספר חודשים בהם המעסיק לא העביר כספים לקרן הפנסיה. 

בדרך-כלל זה עלול לקרות לאחר מכתבי התראה שנשלחו למעסיק ולעובד על אי העברת הכספים. חשוב שהעובד יהיה ער לכך, כי במקרה של מחלה או תאונה הוא לא יהיה מבוטח. במקרה כזה, ניתן יהיה לתבוע את המעסיק על הנזק, אבל במקרה של נזק גדול יהיה מאוד קשה לגבות מהמעסיק סכומים גדולים, שקל יותר לקבל אותם מקרן פנסיה.

בנוסף, לקרן הפנסיה אחריות לגבות את החוב מהמעסיק. למרבה הצער קרנות הפנסיה במרבית המקרים לא מבצעות פעולות לגביית החוב והמטלה נותרת על כתפיו של העובד. עם-זאת, ככל שקרן הפנסיה התרשלה ולא הגישה תביעה במועד וכבר לא ניתן לגבות מהמעסיק את החובות – למשל במקרה של פשיטת רגל של המעסיק – ניתן להגיש תביעה נגד קרן הפנסיה שתפצה את העובד בהתאם לנזק שנגרם לו.

מכתב למעסיק על אי תשלום פנסיה

לכבוד, המעסיק ____________

אני עובד אצלך מזה 3 שנים. בתקופה האחרונה שמתי לב שההפרשות לקרן פנסיה אינן מבוצעות כמו שצריך. בחודשים רבים התגמולים לקרן הפנסיה מועברים באיחור או שלא מועברים כלל. נכון להיום 3 חודשים אחרונים לא הופקד כסף בקרן הפנסיה שלי. הדבר עלול לפגוע לי בביטוח ובזכויות. אבקש כי הסכומים יועברו לקרן הפנסיה בלא דיחוי.

בברכה, העובד _____________