אי תשלום פנסיה לעובד

מה קורה אם המעביד לא הפריש לקרן פנסיה

כיום כמעט כל עובד שכיר זכאי להפרשות מהמעסיק לקרן פנסיה. המעסיק מחוייב להעביר מדי חודש את הסכומים הנדרשים לקרן הפנסיה. את חלק העובד שנוכה מתלוש השכר, את חלק המעסיק ותשלום על חשבון פיצויי פיטורים. בדרך-כלל מדובר על 18.5% משכר העבודה.

אם המעסיק לא משלם פנסיה הזכויות של העובד נפגעות בכמה אופנים:

– החסכון הכספי בקרן הפנסיה נפגע.

– קרן הפנסיה עלולה לבטל את הביטוח, ואז העובד נותר ללא ביטוח אובדן כושר עבודה (שהוא חלק בלתי נפרד מכל קרן פנסיה).

– פיצויי הפיטורים של העובד שצריכים להיחסך ולהיות מובטחים לטובת העובד בתוך קרן הפנסיה – לא משולמים ולא נחסכים.

במקרה של צורך להגיש תביעה נגד מעסיק שלא העביר כספים לקרן פנסיה, עליך לפנות לעורך דין תביעות פנסיה. ניתן ליצור איתנו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני ובדיקת סיכויי תביעה ללא התחייבות.


חשוב לדעת שקרן פנסיה היא לא רק חסכון כספי, אלא כוללת גם ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים. אם המעסיק לא שילם פנסיה עלול להגרם לעובד נזק ביטוחי גדול מאוד במקרה של תאונה או מחלה


תביעת מעסיק על אי תשלום פנסיה

חשוב לדעת שאי העברת כספים לקרן פנסיה זו עילה לתביעה נגד המעסיק. כמו-כן, במקרה כזה העובד רשאי להתפטר בדין פיטורים תוך זכאות לפיצויי פיטורים מלאים.

קודם כל צריך לעקוב מעת לעת שהכספים אכן מועברים לקרן הפנסיה כמו שצריך. קרן הפנסיה מחוייבת לשלוח דוחות רבעוניים ושנתיים. אם אתה מקבל אותם – אל תזרוק או תניח בצד – קרא את המסמך וכדאי שתוודא שהיו הפקדות במהלך השנה.

במקרה של אי תשלום פנסיה, העובד יקבל בדרך כלל מכתב מקרן הפנסיה שמתריע על כך. לכן גם במקרה זה כדאי לשים לב למכתבים מקרן הפנסיה, ולא להתעלם מהם.

קורה שקרן הפנסיה לא שולחת מכתב, או שהמכתב לא מגיע לכתובתו של העובד. לכן כדאי מדי מספר חודשים ולכל היותר אחת לשנה לוודא שבוצעו הפקדות תקינות לקרן הפנסיה. לעתים המעסיק מפסיק להפקיד לחלוטין ולעתים ההפקדות חסרות רק בחלק מהחודשים. 

קורה גם שהמעסיק מעביר כספים לקרן הפנסיה אבל הם לא נקלטים בחשבון של העובד, כך שהוא לא רואה אותם והם כאילו לא שולמו. לכן המעקב חשוב מאוד.

בסופו של דבר, אם המעסיק מותיר חוב תשלומים להפרשות לקרן הפנסיה, יש להגיש תביעה בבית-הדין לעבודה באמצעות עורך-דין. את התביעה יש להגיש נגד החברה.

הלנת פנסיה

ככלל, עובד לא יכול להגיש תביעה לפיצויי הלנה על תשלום פנסיה באיחור, אלא רק קרן הפנסיה. ככלל, קרן הפנסיה מחוייבת להוסיף לכל תשלום ששולם באיחור (מעבר ל-15 בחודש העוקב), תשלומי הלנה או תשואה לפי חוק. הסכום מתווסף לחוב של המעסיק ובאחריות קרן הפנסיה לגבות אותו. בפועל, ברוב המקרים חוב זה לא נגבה וקרן הפנסיה לא מגישה תביעה בנושא נגד המעסיק. העובד רשאי לפנות לקרן הפנסיה ולדרוש ממנה להגיש תביעה בנושא.

אחריות קרן הפנסיה לחוב שהותיר המעסיק

במקרים שבהם המעסיק הותיר חוב גדול בגין אי הפקדות כספים לקרן פנסיה (או קרן השתלמות), והחברה אף הגיעה לחדלות פרעון או פשיטת רגל, עשוי העובד להגיע למצב שאין לו ממי לגבות את מלוא החוב, גם במקרה של תביעה. במצב כזה, במקרים המתאימים, ניתן להגיש תביעה נגד קרן הפנסיה עצמה, שלא דאגה לתבוע את המעסיק ולגבות ממנו את החוב.

במקרה שהגיע למשרדנו, התברר שהמעסיק לא הפקיד לקרן הפנסיה לאורך תקופה ארוכה, ונצבר חוב של עשרות אלפי שקלים למספר עובדים. התביעה שהגשנו נגד קרן הפנסיה התקבלה, וכל אחד מהעובדים זכה בסכום של כ-30,000 ש"ח (מעבר לסכומים נוספים שהתקבלו על-ידי המוסד לביטוח לאומי). לקריאת פסק-הדין >>

אי תשלום פנסיה עבירה פלילית

מעסיק שלא שילם פנסיה חשוף להליכים משפטיים בעייתיים ויקרים. כאשר מעסיק מנכה משכר העובד עבור קרן פנסיה, עליו להעביר את הניכוי, ביחד עם חלקו של המעסיק, עד ל-15 בחודש העוקב. יתר על כן, אם סכום הניכוי לא מועבר בתוך 40 יום לקרן הפנסיה, מדובר בהלנת שכר, שהינה עבירה פלילית. במקרה של ביקורת של משרד העבודה המעסיק צפוי לקנס כספי עקב כך. העובד רשאי להגיש נגד המעסיק תלונה למשרד העבודה עקב כך.

יש הבדל בין אי הפקדה לפנסיה בכלל, לבין ניכוי חלק העובד ואי העברתו לקופה. במקרה השני, מדובר למעשה בסוג של "גניבה" ממשכורתו של העובד, ולכן מדובר בעבירה חמורה יותר.

כספי פנסיה בפשיטת רגל

כאשר מעסיק מגיע לחלות פרעון – חברה בפירוק או מעסיק לפשיטת רגל – יכולים להווצר חובות בקרן הפנסיה. כספי הפנסיה בפשיטת רגל שייכים לעובד לו הם הופקדו. הן הכספים שהופקדו לטובת גמולים והן הכספים שהופקדו לטובת פיצויי פיטורים. במקרה שנוצר חוב שהמעסיק לא פרע, ישנה הגנה של החוב על-ידי המוסד לביטוח לאומי. העובדים של החברה יכולים להתאגד ולהגיש בקשה לפירוק חברה על ידי עובדים, ולאחר מכן תביעת חוב למוסד לביטוח לאומי, אשר מכסה חוב פנסיה עד לסכום של כ-18,000 ש"ח.

מעסיק שלא הפריש לפנסיה – תביעה אישית נגד בעל המניות של החברה במקרה של ניכוי כספי פנסיה ואי העברתם

במקרה שהמעסיק ניכה סכומים מתלוש השכר של העובד ולא העביר אותם לקרן הפנסיה – זו נחשבת גניבה ממש, שהיא אף עבירה פלילית, ולעובד יש זכות לתבוע גם את בית העסק וגם את בעלי החברה (אם מדובר בחברה בע"מ). 

תביעה נגד מעסיק שלא הפריש פנסיה יש להגיש בבית-הדין לעבודה, וכדאי לעשות זאת באמצעות עורך דין דיני עבודה. במסגרת התביעה ניתן לתבוע את מלוא הזכויות שהעובד הפסיד, כולל הפסד התשואה (הריבית) עקב אי העברת הכספים במועד.

אם המעסיק לא מפריש לפנסיה, ניתן גם להגיש תלונה במשרד הכלכלה, שעשוי להטיל קנסות על המעביד.

מה קורה אם קרן הפנסיה ביטלה את הביטוח

קרן פנסיה זה לא רק חסכון כספי אלא גם ביטוח. ביטוח אובדן כושר עבודה מבטח את העובד במסגרת קרן הפנסיה על מצבים בהם העובד לא יכול לעבוד עקב נכות זמנית או קבועה. במקרה של נכות משמעותית מדובר על פיצוי ביטוחי בסכומים גבוהים מאוד.

כאמור, אם לא שילמו לי פנסיה, קרן הפנסיה עלולה לבטל את ביטוח אובדן כושר העבודה לאחר מספר חודשים בהם המעסיק לא העביר כספים לקרן הפנסיה. 

בדרך-כלל זה עלול לקרות לאחר מכתבי התראה שנשלחו למעסיק ולעובד על אי העברת הכספים. חשוב שהעובד יהיה ער לכך, כי במקרה של מחלה או תאונה הוא לא יהיה מבוטח. במקרה כזה, ניתן יהיה לתבוע את המעסיק על הנזק, אבל במקרה של נזק גדול יהיה מאוד קשה לגבות מהמעסיק סכומים גדולים, שקל יותר לקבל אותם מקרן פנסיה.

בנוסף, לקרן הפנסיה אחריות לגבות את החוב מהמעסיק. למרבה הצער קרנות הפנסיה במרבית המקרים לא מבצעות פעולות לגביית החוב והמטלה נותרת על כתפיו של העובד. עם-זאת, ככל שקרן הפנסיה התרשלה ולא הגישה תביעה במועד וכבר לא ניתן לגבות מהמעסיק את החובות – למשל במקרה של פשיטת רגל של המעסיק – ניתן להגיש תביעה נגד קרן הפנסיה שתפצה את העובד בהתאם לנזק שנגרם לו.

דוגמא למכתב למעסיק על אי תשלום פנסיה

לכבוד, המעסיק ____________

אני עובד אצלך מזה 3 שנים. בתקופה האחרונה שמתי לב שההפרשות לקרן פנסיה אינן מבוצעות כמו שצריך. בחודשים רבים התגמולים לקרן הפנסיה מועברים באיחור או שלא מועברים כלל. נכון להיום 3 חודשים אחרונים לא הופקד כסף בקרן הפנסיה שלי. הדבר עלול לפגוע לי בביטוח ובזכויות. אבקש כי הסכומים יועברו לקרן הפנסיה בלא דיחוי.

בברכה, העובד _____________ 

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

אנא מלאו את הפרטים, ועו"ד יחזור אליכם בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן